3 Value, Blend og Growth fonde med højeste afkast i år.

Vi ser nærmere på de tre fonde med det højeste afkast år til dato inden for hver af Morningstars Value, Blend og Growth kategorier. 

Mads Pihl 06/10/2023
Facebook Twitter LinkedIn

Placeringen af Value, Blend og Growth aktier i en portefølje afhænger af investorens mål, risikotolerance og investeringshorisont. En diversificeret portefølje kan indeholde alle tre kategorier for at opnå en passende balance mellem risiko og afkast. Value-aktier kan tilføje stabilitet, blend-aktier kan give både vækst og stabilitet, mens vækstaktier kan tilføre potentielt højere afkast, men med øget risiko. Det er vigtigt for investorer at nøje overveje deres egen risikoprofil og mål, før de beslutter, hvordan de vil inkludere disse kategorier i deres portefølje.

Lad os derfor undersøge de tre fonde indenfor hver kategori med højest afkast år til dato. 

 

 

 

 

Value-kategorien: 

Ser vi på afkastet år-til-dato for de tre fonde i Value-kategorien, ligger det i niveauet ~12% til ~16%. I denne kategori har to af fondene med det bedste afkast år til dato fokus på globale aktier, mens én har sit fokus på det japanske marked. 

 

Danske Invest Japan KL DKK W d

Morningstar Rating: ★★★★★

Medalist Rating: Silver

Morningstar Sustainability Rating:🌐🌐  

Afkast ÅTD: 16.16% 

 

"I løbet af den seneste treårsperiode slog denne fond kategoriindekset, Tokyo Stock Price Index, med 4,2 procentpoint på årsbasis og overgik sin gennemsnitlige peer med 5,2 procentpoint. Og endnu vigtigere, når strategien udvides til en længere tidsramme, overgår den indekset. På en femårig basis slog den indekset med 2,0 procentpoint på årsbasis.

Fonden viste sig effektiv ved at generere positiv alpha i samme periode i forhold til kategoriindekset.

Denne fond har dog en eksponering som er over gennemsnittet for ESG-risici i forhold til andre fonde i kategorien Japan Equity, hvilket giver den den næstlaveste Morningstar Sustainability Rating på 2 globusser.

 

Maj Invest Globale Aktier non fossil W

Morningstar Rating: ★★★

Medalist Rating: Bronze

Morningstar Sustainability Rating: 🌐🌐🌐🌐

Afkast ÅTD: 12.52%

 

"I løbet af de seneste to år har den ligget 2,4 procentpoint under kategoriindekset, MSCI ACWI-indekset, og 35 basispoint under gennemsnittet for sammenlignelige fonde. Og endnu vigtigere, når man ser på en længere horisont, blev strategien slået af indekset. På en fireårig basis underpræsterede den indekset med 3,5 procentpoint på årsbasis.

Endelig viste fonden sig at være ineffektiv til at generere alpha i samme periode i forhold til kategorigruppeindekset"

Denne fond har en relativt lav eksponering for ESG-risici sammenlignet med sine konkurrenter i kategorien Global Equity Large Cap, hvilket har givet den den næsthøjeste Morningstar Sustainability Rating af 4 globusser. Et vigtigt styrkeområde for Maj Invest Globale Aktier non fossil er dens lave Morningstar Portfolio Carbon Risk Score på 6,04 og meget lave eksponering for fossile brændstoffer over de seneste 12 måneder, hvilket giver den Morningstar Low Carbon Designation. Selskaberne i porteføljen er således generelt på linje med overgangen til en low carbon-økonomi."

 

Nykredit Invest Engros Glb Value Aktier 

Morningstar Rating: ★★★

Medalist Rating: Bronze

Morningstar Sustainability Rating:🌐🌐🌐 

Afkast ÅTD: 12.33%

 

"Strategien har ikke givet investorerne en jævn udvikling med en højere standardafvigelse på 24,7 %, end benchmarket på 18,1 %, i løbet af en femårige periode. Denne ekstra volatilitet bidrog til en blandet risikojusteret performance. Fonden viste sig at være effektiv til at generere positiv alpha i samme periode i forhold til kategorigruppeindekset.

Fondens track record for absolut afkast er mere overbevisende. I løbet af de seneste tre år har den slået kategoriindekset, MSCI ACWI Value Index, med 3,1 procentpoint og overgået kategorigennemsnittet med 4,1 procentpoint. Endnu vigtigere er det, at når strategien udvides til en længere tidsramme, kommer den ud med et forspring. På femårsbasis overgik den indekset med 2,5 procentpoint på årsbasis."

 

Blend-kategorien:


Ser vi på afkastet år-til-dato for de tre fonde i Blend-kategorien, er der et snævert spænd og ligger mellem ~14% til ~15%. I denne kategori er der fokus både på globale og amerikanske aktier, hvoraf to af dem har øget fokus på ESG. 

 

Investin I&T Globale Aktier ESG Select

Morningstar Rating: ★★★★

Medalist Rating: Silver

Morningstar Sustainability Rating:🌐🌐🌐🌐🌐

Afkast ÅTD: 15.39%

 

"I løbet af de seneste to år har denne fond givet et afkast på 6,1%, sammenlignet med afkastet på 2,2% for kategoriindekset, MSCI ACWI-indekset, i samme periode. Den lå også foran konkurrenterne, da kategoriens gennemsnitlige afkast for perioden var 0,1%.  Men med en så begrænset track record er det for tidligt at danne sig en stærk mening om dens udvikling.

Denne fond har en række positive egenskaber, som kan appellere til bæredygtighedsorienterede investorer. Fonden ligger blandt top 10% af fonde med den laveste ESG-risiko i kategorien Global Equity Large Cap, hvilket giver den den højeste Morningstar Sustainability Rating på 5 globusser."

 

SEBinvest AKL Nordamerika Aktier SRI I

Morningstar Rating: ★★★★

Medalist Rating: Silver

Morningstar Sustainability Rating:🌐🌐🌐🌐 

Afkast ÅTD: 15.17%

 

"Denne strategi har en Morningstar Sustainability Rating over gennemsnittet på 4 globusser, hvilket indikerer, at ESG-risikoen for porteføljens beholdninger er relativt lav sammenlignet med de tilsvarende beholdninger i kategorien US Equity Large Cap Blend.

Et stærkt område for SEBinvest AKL Nordamerika Aktier SRI er dens lave Morningstar Portfolio Carbon Risk Score på 5,05 og meget lave eksponering for fossile brændstoffer i de seneste 12 måneder, hvilket giver den Morningstar Low Carbon Designation."

 

Nordea Invest North America Enhance KL 2

Morningstar Rating: ★★★★

Medalist Rating: Silver

Morningstar Sustainability Rating:🌐🌐🌐 

Afkast ÅTD: 14.89%

 

"Dens resultater har indtil videre været opmuntrende. Trackrecorden er dog for kort til at drage en meningsfuld konklusion. Siden da har denne aktiefond givet et afkast på 8,2 %, sammenlignet med afkastet på 7,1 % for kategorien benchmark, Russell 1000-indekset, i samme periode. I den periode har den også overgået kategorigennemsnittets afkast på 5,7 % for perioden.

Denne fond har også haft en overvægt af selskaber med volatilitetsfaktorer i disse år, hvilket betyder, at den har ejet selskaber, der har en højere historisk standardafvigelse i afkast. Dette er en 'higher-risk, higher-reward' tilgang. Sammenlignet med sammenlignelige fonde havde strategien også større eksponering mod volatilitet i den seneste måned."

 

Growth-kategorien:

 

Ikke helt overraskende er afkastet år-til-dato for de tre fonde inden for Growth-kategorien en del højere end Value- og Blend-kategorierne. Det ligger nemlig i niveauet ~28% til ~37%. Her er det generelle fokus ikke overraskende rettet mod teknologisektoren, da to af de nedenstående fonde har overvægt mod teknologi. 

 

Danske Invest Teknologi Indeks KL

Morningstar Rating: ★★★★

Medalist Rating: Bronze

Morningstar Sustainability Rating:🌐🌐🌐 

Afkast ÅTD: 37.94%

 

"Den har givet bedre afkast end sammenlignelige selskaber, men dårligere afkast end kategoriens benchmark. Denne aktieklasse førte sin gennemsnitlige peer med et årligt merafkast på 5,9 procentpoint over en 10-årig periode. Men på trods af afkastene lå over gennemsnittet lå den 1,4 procentpoint under kategoriens benchmark, MSCI World Information Technology Index, på årsbasis i den samme periode.

Dog viste aktiefonden sig at være ineffektiv til at generere alpha over den samme 10-årige periode i forhold til kategorigruppens indeks.

Danske Invest Teknologi Indeks Kl er eksponeret med 29,2% i 'carbon solutions'. Denne procentdel er høj i absolutte tal og overgår den gennemsnitlige eksponering på 18,3 % blandt konkurrenterne i kategorien Sector Equity Technology.

Fonden ejer 258 værdipapirer og er ret koncentreret. Mere konkret er 50,8% af fondens aktiver placeret inden for de 10 største beholdninger, i modsætning til gennemsnittet i kategorien på 45,1%."

 

Sparinvest INDEX USA Growth KL

Morningstar Rating: ★★★★

Medalist Rating: Gold

Morningstar Sustainability Rating:🌐🌐🌐 

Afkast ÅTD: 31.05%

 

"Denne fond har givet bedre afkast sammenlignet med sammenlignelige fonde, men dårligere afkast sammenlignet med kategoriens benchmark. Denne fond slog sin gennemsnitlige peer med et årligt merafkast på 2,7 procentpoint over en 10-årig periode. Men på trods af at afkastene lå over gennemsnittet lå den 65 basispoint under kategoriens benchmark, Russell 1000 Growth Index, på årsbasis i samme periode.

Fonden viste sig at være ineffektiv, i forhold til at generere alpha over den samme 10-årige periode i forhold til kategorigruppeindekset.

Fondens eksponering på 24,8 % for CO2-løsninger er ikke kun høj i absolutte tal, men overgår også den gennemsnitlige eksponering på 13,6 % for dens sammenlignelige fonde i kategorien US Large-cap Growth Equity."

 

SEBinvest AKL Global Opportunity P 

Morningstar Rating: 

Medalist Rating: Neutral

Morningstar Sustainability Rating:🌐🌐🌐 

Afkast ÅTD: 28.01%

 

"Fonden har kæmpet for at give et stabilt afkast til investorerne med en højere standardafvigelse, 23,3 %, end indekset, 19,4 %, i løbet af den treårige periode. Denne ekstra volatilitet bidrog til blandede risikojusterede resultater. Fonden viste sig at være ineffektiv til at generere alpha i samme periode i forhold til kategorigruppeindekset.

I den seneste toårige periode lå afkastet på 8,6 procentpoint under kategoriindekset, MSCI ACWI Growth Index, og 4,8 procentpoint under kategorigennemsnittet. Endnu vigtigere er det, at når man ser på en længere horisont, ser aktiefondens resultater dystre ud. På fireårsbasis har den været 4,2 procentpoint dårligere end indekset på årsbasis."

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Mads Pihl  er OfficeIntern hos Morningstar Danmark, og bidrager med indhold til morningstar.dk

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser