Globale undervurderede aktier med bedste ESG Risk Score

Få et overblik over 11 globale aktier med lav ESG risiko som anses for undervurderede. 

Mads Pihl 13/09/2023
Facebook Twitter LinkedIn

En central del af investering, som enhver investor bør forstå, er den risiko, der medfølger. Dette er især tilfældet, når der investeres i enkelte aktier. I en kompleks og usikker verden formes historiske afkast af mange faktorer. En lav ESG Risk Score kan dermed give investorer muligheden for at minimere en af de risikoparametre.

Sustainalytics' ESG Risk Score går fra 0-100, hvor 0 er det bedste. Dette er en score, som måler i hvilket omfang et selskabs økonomiske værdi kan være i fare på grund af væsentlige ESG-faktorer. Læs mere om metoden her

Risikoen i forbindelse med ESG-faktorer kan variere markant for mange investeringsmuligheder på globalt plan. Disse elementer er ikke altid åbenlyse for almindelige private investorer. Lad os derfor kigge nærmere på aktier, der har en lav ESG-risiko.

Nedenfor ses en tabel over globale aktier. Der er screenet efter aktier, som har en markedsværdi på over 5 milliarder USD. Derudover er der screenet efter virksomheder, der som minimum har en 'Narrow' Economic Moat og en Morningstar Rating på 4 stjerner eller bedre. Som det sidste trin er aktier med den bedste ESG Risk Score udvalgt.

 

 

Lad os kigge nærmere på de tre største aktier baseret på markedsværdi: 

American Tower Corp (AMT) 

Morningtar Rating: ★★★★
Economic Moat: Narrow
Fair value: 225 USD
Fair Value Uncertainty: Medium                                                                              Dividend Yield: 3.41%

 

American Tower ejer og driver mere end 220.000 mobilmaster samt 25 datacentre på globalt plan. I 2022 udgjorde markedet i USA omkring halvdelen af firmaets omsætning.

Aktien har haft et gennemsnitligt årligt afkast de seneste 10 år på ~ 12,06%, hvilket er bedre end den generelle 'Specialty REIT'-industri, som American Tower opererer indenfor.

Equity Analyst hos Morningstar, Matthew Dolgin, redegør for muligheden for, at dette afkast kan fortsætte: "På grund af mobilmasters afgørende rolle for offentlighedens adgang til mobildata, manglen på erstatninger på kort sigt og barriererne for alternative mobilmastudbydere forventer vi, at merafkastet vil fortsætte i det næste årti, hvilket resulterer i vores 'Narrow Moat' vurdering". 

Ser vi nærmere på risikoen forbundet med ESG faktorer, skriver han således:

"Vi mener ikke, at American Tower har en høj ESG-risiko. To potentielle ESG-problemer, som American Towers kerneforretning er forbundet med, er risikoen for naturkatastrofer, som er blevet værre med klimaforandringerne, og det høje omfang af forretningsaktiviteter som virksomheden har i flere udviklingslande, hvor retsstaten ikke er så stærk. Opkøbet af CoreSite medfører de ESG-risici, der er forbundet med datacentre, nemlig deres massive strømforbrug og opbevaring af meget følsomme data." forklarer Matthew Dolgin.

 

Kering (KER) 

Morningtar Rating: ★★★★
Economic Moat: Narrow
Fair value: 650 EUR
Fair Value Uncertainty: Medium                                                                            Dividend Yield: 2.92%

 

Kering er verdens næststørste konglomerat inden for luksusvarer efter LVMH. Dets største brand er Gucci, som står for over 50% af omsætningen og næsten 70% af driftsindtægterne. Dets andre førende mærker inkluderer Bottega Veneta og Yves Saint Laurent. 

Kering har haft et gennemsnitligt årligt afkast de seneste 10 år på ~ 12,97% målt i USD. Dette er et bedre afkast sammenlignet med det franske markedsindeks. 

Ifølge Jelena Sokolova, Senior Equity Analyst hos Morningstar er Kering positioneret til at kunne fortsætte med at levere høje afkast, som hun forklarer:

"Vi forventer, at afkastet på den investerede kapital vil ligge i intervallet 12-15 % over de næste 10 år, hvilket er over vores estimat for de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) på 8,5 %. Vi mener, at den høje andel af kontrol over distributionen, den stærke magt over prisfastsættelsen og den stærke position i kategorien for iøjnefaldende lædervarer bør hjælpe Kering med at generere afkast over kapitalomkostningerne i løbet af det næste årti."

Indenfor ESG området argumenterer Jelena Sokolova for den lave risiko baseret på følgende grunde:

"Kering er efter vores mening ikke udsat for væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici. Produktion af luksusprodukter har en relativt lav volumen (sammenlignet med tøj til massemarkedet) og har til formål at vare længe, hvilket reducerer produkternes miljøpåvirkning. Kontroverser om arbejdspraksis og tab af vigtige talenter kan udgøre en kortsigtet risiko, som vi ikke anser for væsentlig for virksomheden på lang sigt." udtaler Jelena Sokolova.

 

Capgemini (CAP)

Morningtar Rating: ★★★★
Economic Moat: Narrow
Fair value: 210 EUR
Fair Value Uncertainty: Medium                                                                            Dividend Yield: 1.89%

 

Capgemini er et fransk IT selskab, som tilbyder tjenester inden for IT-konsultation, softwareapplikationer og teknologitjenester, infrastrukturforvaltning, ingeniørforskning og udvikling samt outsourcing af forretningsprocesser.

De seneste 10 år har aktien haft et gennemsnitligt årligt afkast på ~ 16,28% målt i USD, hvilket et markant merafkast i forhold til det franske indeks i samme tidsperiode. 

Rob Hales, Senior Analyst hos Morningstar, noterer, at Capgemini har mulighed for fortsat solid vækst. Han skriver bl.a.:

"Capgemini drager fordel af den strukturelle efterspørgsel efter digital transformation, som vi forventer vil fortsætte i mange år. Capgemini udnytter dette og ændrer sin portefølje til tjenester med højere værdi, såsom rådgivning, og søger at blive en strategisk partner for sine kunder. Derfor vokser Capgeminis strategi og transformationskonsulentvirksomhed, som stadig er lille, i et hurtigt tempo."

Virksomhedens risiko indenfor ESG vurderes som værende lav og Rob Hales argumentere således:

"Vores Uncertainty Rating tager højde for den stigende kompleksitet inden for virksomheds-IT og risikoen for at sakke bagud i forhold til sådanne kompetencer, samt opfattelsesrisikoen, der kan skabe mistillid til virksomhedens ydelser som følge af en sikkerhedskompromitterende hændelse, hvilket ikke er ualmindeligt i branchen. Vi forudser dog ikke nogen væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige problemer i horisonten." skriver Rob Hales.

 

 

 

*Aktier præsenteret i denne artikel skal ikke betragtes som købs-/salgsanbefalinger. ESG tallene præsenteret i artiklen er baseret på virksomhedens ESG-vurderinger og nøgletal som opdateres månedligt. Derfor afspejler vurderingerne fra Morningstar måske ikke nødvendigvis de aktuelle Sustainalytics-score for virksomheden. Som altid er det vigtigt at lave sin egen research, inden man investerer i noget, samt tilpasse sine investeringer efter ens risiko og tidshorisont, da historisk afkast ikke er en garanti for fremtidige resultater.*

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
American Tower Corp188,22 USD-0,10Rating
Aptiv PLC77,63 USD-0,17Rating
Brunswick Corp87,79 USD0,69Rating
Bureau Veritas SA25,14 EUR-0,40Rating
Capgemini SE217,70 EUR-0,50Rating
Charter Hall Group12,02 AUD0,84Rating
Illumina Inc136,41 USD-2,60Rating
Kering SA429,70 EUR0,35Rating
Robert Half International Inc80,00 USD-0,04
Swire Properties Ltd15,92 HKD-0,50Rating
WPP PLC780,40 GBX-0,99Rating

Om forfatteren

Mads Pihl  er OfficeIntern hos Morningstar Danmark, og bidrager med indhold til morningstar.dk

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser