Morningstar nedjusterer Ørsteds fair value efter opdateringen om nedskrivninger

Morningstar reducerer den anslåede fair value for vindmølleselskabet Ørsted til 670 kr. pr. aktie efter annoncering af nedskrivninger som kan ende med op mod 16 mia. kr., hvilket sætter spørgsmålstegn ved tilliden til den nuværende ledelse.

Johanna Englundh 31/08/2023
Facebook Twitter LinkedIn

orsted

Aktiekursen på selskabet for vedvarende energi faldt med næsten 25% på børsen onsdag, efter at selskabet varslede nedskrivninger på op mod 16 mia. kr. i deres amerikanske portefølje på grund af forsinkelser i forsyningskæden, skattefradragsproblemer og rentesatser.

Morningstars aktieanalytiker Tancrede Fulop reagerer på nyheden og siger, at den rejser et spørgsmål om tilliden til den nuværende ledelse:

"Det er i modstrid med det budskab, de har sendt indtil nu, og derfor rejser det et tillidsspørgsmål til den nuværende ledelse. Vi antager nu, at de fleste af de amerikanske projekter vil have en værdiforringende effekt, hvilket fører til en reduktion på 30 DDK i vores fair value-estimat til 670 DKK", skriver Fulop i en analytikerkommentar.

Samtidig bemærker han, at aktien er betydeligt undervurderet, men kan forblive, hvad han kalder "dead money", indtil de amerikanske projekter er godkendt. 

Nedskrivningen på 5 mia. kr. på Ocean Wind 1-, Sunrise Wind- og Revolution Wind-projekterne sker på baggrund af overskridelser af omkostningerne, som skyldes forsinkelser hos leverandørerne af fundamenterne, Fulop påpeger, at det ikke har været fremhævet før. 

Selv nyheden om, at samtalerne med statslige aktører angående Ocean Wind 1 og Sunrise Wind ikke skrider frem som forventet med hensyn til berettigelse til investeringsfradragsskat på 40%, er en skuffelse, da gruppen hidtil har sagt, at "de er overbeviste om at få 40% ITC". Dette anses som afgørende for, at disse projekter skal have en neutral værdi. Hvis projekterne kun opnår 30% ITC i henhold til forud-inflationsreduktionsloven, ville det føre til en bemærkelsesværdig nedskrivning på 6 milliarder DKK.

De lange renter i USA er tilmed steget med 0,5% siden begyndelsen af tredje kvartal. Hvis de forbliver på dette niveau, ville koncernen foretage en nedskrivning på 5 milliarder kroner. Disse kommende nedskrivninger kan beløbe sig til 2,3 milliarder USD, svarende til 58% af den investerede kapital på 4 milliarder USD i forbindelse med amerikanske havvindprojekter.

"I værste fald ville Ørsted opgive alle projekter og miste alle investerede midler. Dette ville føre til en negativ effekt på værdiansættelsen på 90 DKK pr. aktie eller 13% af vores estimerede reel værdi. Vi anser sandsynligheden for dette resultat for at være under 50%, så vi regner dog ikke med det. I stedet antager vi nu, at Ocean Wind WACC-estimeringen og U.K. Hornsea 3-projektet vil være værdineutralt. Dette fører til en reduktion på 30 DKK i vores skøn over reel værdi", forklarer Tancrede Fulop.

Med henblik på det høje niveau af nedsatte omkostninger relateret til de 5 gigawatt dækkede havvindprojekter i USA er det for omkostningstungt for Ørsted at opgive projekterne. At trække sig fra et af dem ville sandsynligvis også mindske stordriftsfordelene og øge yderligere omkostninger for de tilbageværende projekter.

"Med høje ambitioner i USA forsømte Ørsted risiciene ved et nyt havbaseret vindmarked og ødelagde dermed sin goodwill, der var opbygget på en stærk og velfunderet track record. Dette stiller spørgsmålstegn ved virksomhedens risikohåndtering. Tre projekter med en samlet kapacitet på 3,2 GW eller 67% af den samlede tildelte havbaserede vindkraftkapacitet i USA blev tildelt i den nuværende administrerende direktør Mads Nippers mandatperiode," skriver analytikeren.

Abonnér gratis på vores ugentlige nyhedsbrev:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
Orsted A/S411,80 DKK-1,84Rating

Om forfatteren

Johanna Englundh  is an editor for Morningstar in Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser