Morningstar Sustainalytics forbedrer sine fysiske klimarisikovurderinger.

Physical Climate Risk Metrics er designet til at hjælpe investorer med at forstå deres direkte og indirekte eksponering over for fysiske klimarisici samt de potentielle financielle  konsekvenser for selskaber i deres portefølje.

Johanna Englundh 14/07/2023
Facebook Twitter LinkedIn

temperatur

Morningstar Sustainalytics forbedrer Physical Climate Risk Metrics (PCRM) ved at tilføje to nye rapporter, der giver et dybere indblik i en virksomhed's eksponering, tab og finansielle modstandsdygtighed i forhold til fysisk klimarisiko. Inden for disse rapporter er der blevet tilføjet nye indirekte risikomål for at imødekomme anbefalingerne fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) om at afdække både direkte og indirekte fysiske risici og give indsigt i hele værdikæden.

"På baggrund af den voksende globale adoption af klimarelateret regulering for at fremskynde arbejdet med at reducere CO2-udledninger og den begrænsede tid til at mildne virkningerne af global opvarmning, har investorer brug for data og indsigt for at forstå deres eksponering over for finansielle risici, der stammer fra de stadig hyppigere og ødelæggende klimahændelser," udtaler Azadeh Sabour, senior vice president for Climate Solutions hos Morningstar Sustainalytics.

Hvad omfatter fysiske klimarisici?

Physical Climate Risk Metrics hjælper investorer med at forstå deres direkte og indirekte eksponering over for fysiske klimaforandringer og de potentielle økonomiske konsekvenser for deres porteføljevirksomheder.

Fysiske klimarisici er de skader og tab af ejendom, der opstår som følge af de fysiske konsekvenser af klimaforandringer. Disse fysiske risici skyldes akutte klimahændelser som oversvømmelser, skovbrande og ekstrem varme samt kroniske klimahændelser som tørke og kystoversvømmelser.

Fysiske klimarisici er ujævnt fordelt mellem lande og regioner samt over tid, hvilket betyder, at steder med lav risiko i dag kan have betydeligt højere risiko i fremtiden. På tværs af hele værdikæden kan fysiske klimarisici have direkte effekter såsom nedskrivningsomkostninger og produktivitetstab samt indirekte effekter, der kan forstyrre udbud og efterspørgsel. Alle disse faktorer kan påvirke investorer, såsom ændringer i omsætning, overskud eller en stigning i risikoen for konkurs.

For mere information om Morningstar Sustainalytics' klimarisikometrikker, samt andre vurderinger og klassifikationer, klik her. 

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johanna Englundh  is an editor for Morningstar in Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser