Hvad er Federal Reserve, og hvordan fungerer den?

Ofte stillede spørgsmål om den amerikanske centralbank 

12/05/2022
Facebook Twitter LinkedIn

Sedel pil upp och ned

 

Federal Reserve spiller en vigtig rolle i enhver investors økonomi. Men mange investorer ved ikke præcis, hvordan eller hvorfor ”Fed” er vigtig.

Feds beslutninger påvirker økonomien, renteniveauet, inflationen og andre vigtige variabler, som er vigtige faktorer i enhver investeringsbeslutning.

Eksperter og kyndige spekulerer jævnligt i, hvordan spørgsmål om inflation, økonomiske udsigter og generelle pengepolitiske beslutninger vil påvirke investorerne. Men de er ofte alt for faglige eller tekniske og nærmer sig ofte ikke emnet ud fra en investors perspektiv, som ønsker at lære nok til at træffe praktiske beslutninger selv. Så hvis du er interesseret i at vide, hvordan Federal Reserve er opbygget, og hvorfor det har betydning, er denne guide til dig.

For at hjælpe med at tegne et klarere billede af, hvordan Federal Reserve arbejder - og påvirker investorernes hverdag - har vi samlet nogle af de mest stillede spørgsmål om Fed og dens rolle i pengepolitik, besvaret direkte fra Morningstar research.

Hvorfor er Federal Reserve vigtigt?

Den amerikanske centralbank er en magtfuld enhed. Den har magt til at påvirke rentesatser, inflation, inflationsforventninger, økonomisk vækst og meget mere. Disse handlinger kan påvirke den relative tiltrækningskraft af visse investeringer, de økonomiske udsigter og diskonteringsrenter. Endvidere opererer Fed inden for en etableret ramme samt kommunikerer sine handlinger og hensigter, hvilket gør det muligt at analysere dens nuværende og fremtidige handlinger. Selv om ingen med absolut sikkerhed kan forudsige Feds handlinger eller økonomiens fremtidige kurs, er der stadig analytiske rammer og antagelser, som kan være mere korrekte, udviklede og internt sammenhængende end andre.

Hvad laver Federal Reserve?

Federal Reserves primære mål er at hjælpe økonomien med at holde sig på fuld kapacitet (maksimal beskæftigelse og dens vækstpotentiale) og opretholde stabile priser (lav, men stabil inflation). Det gør den ved at fastlægge pengepolitikken.

USA's pengepolitik i et afsnit

Den amerikanske pengepolitik er den amerikanske centralbanks handlinger, der gennemføres ved hjælp af specifikke værktøjer, og som har til formål at fremme en sund økonomi. En sund økonomi er specifikt defineret som maksimal beskæftigelse og stabile priser. Fed forsøger generelt at bekæmpe deflation, høj inflation og overdreven arbejdsløshed. Det mest omtalte redskab, som Fed råder over, er fastsættelsen af rentesatser, nærmere bestemt Federal Funds Rate, Men Fed har også andre redskaber.

De vigtigste spørgsmål i forbindelse med Fed er følgende: Hvad forsøger den at opnå inden for rammerne af sit mandat (bekæmpelse af inflation, deflation, arbejdsløshed osv.)? Hvilken fremgangsmåde vil den benytte sig af for at opnå dette (ændring af renten på statsfinanserne)? Hvad er konsekvenserne af denne handling for økonomien i almindelighed og specifikke investeringer?

 

Hvad har Federal Reserve kontrol over?

Fed har kontrol over de kortere renter og kan påvirkede langvarige renter. Da den altid kan træde ind som den sidste køber på de vigtigste pengemarkeder, kan Fed sikre, at den kortfristede renteordning, som den ønsker, kan gennemføres. At sikre, at markederne fungerer gnidningsløst, betyder, at Fed kan sikre, at det også fungerer gnidningsløst i forbindelse med den renteordning, som den ønsker.

Hvordan påvirker Federal Reserve pengepolitikken?

Den amerikanske centralbank har flere værktøjer, som den bruger til at føre pengepolitik:

  • Federal Funds Rate - Deres primære redskab, som der oftest tales om, nemlig Federal Funds Rate, er den primære faktor, der bestemmer de kortfristede, risikofri renter i hele økonomien.
  • Opkøb af aktiver - Når det ikke er tilstrækkeligt at sænke de kortfristede renter, bruger Fed opkøb af aktiver til at forsøge at sænke de langfristede renter. Ved at købe store mængder af værdipapirer med pant i fast ejendom eller statsobligationer med længere løbetid kan Fed f.eks. skabe ekstra efterspørgsel efter disse værdipapirer og dermed sænke den samlede rente på dem.
  • Forward Guidance -Hjælp til at styre og påvirke offentlighedens forventninger gennem offentlige udgivelser, taler, yderligere data m.m.
  • Reservekrav - Med rigelige overskydende reserver har Fed sat reservekravene til nul og anser ikke længere dette for et vigtigt redskab. Dette har ikke tidligere været anvendt ofte som et primært værktøj.

Hvordan er Federal Reserve opbygget?

Federal Reserve blev oprettet af Kongressen og har tre hovedafdelinger: Federal Reserve-bankerne, guvernørrådet og Federal Open Market Committee.

Hvad er Federal Open Market Committee?

Federal Open Market Committee er den centrale enhed, som de fleste investorer interesserer sig for, når de tænker på pengepolitik. Dette skyldes, at det er det udvalg, der direkte stemmer om de vigtigste pengepolitiske beslutninger, især om, på hvilket niveau Fed-funds-renten skal fastsættes, samt om opkøb af aktiver.

FOMC består af 12 stemmeberettigede medlemmer, der holder regelmæssige møder ca. hver halvanden måned, og det offentliggør erklæringer, økonomiske fremskrivninger og referater fra disse møder. Kun syv af medlemmerne (guvernørrådet) er udpeget af politikere. Federal Reserve Bank-formændene udnævnes af de lokale bankbestyrelser. Derfor har Fed, selv om der kan argumenteres for, at den til en vis grad er påvirket af den politiske sfære, også en stor grad af uafhængighed.

Findes der en "rigtig" inflationsrate?

Fed sigter mod en gennemsnitlig inflation på 2 % over tid og ønsker, at de langsigtede inflationsforventninger forbliver forankret på dette niveau.

Ordet gennemsnit kan være vigtigt, da det betyder, at Fed kan tillade, at inflationen i en periode er højere end 2 %, før den annoncerer renteforhøjelser for at udligne de seneste år, hvor inflationen har været under 2 %.

Hvad er den "rigtige" beskæftigelsesgrad?

Der findes ikke én målestok for "maksimal beskæftigelse”. Selv om den maksimale beskæftigelse er åben for fortolkning, skal den grundlæggende repræsentere det maksimale potentielle bruttonationalprodukt. Fed mener i øjeblikket, at det langsigtede arbejdsløshedsniveau ved fuld kapacitet på længere sigt er ca. 4 %.

Hvad gør Fed i tilfælde af en pludselig ændring i udbuddet, også kendt som "udbudschok"?

Et udbudschok kan være noget som f.eks. højere oliepriser, der fører til et lavere udbud af olie, eller en pandemi, der forårsager mangel på mikrochips. Hvis der opstår et udbudschok, må de politiske beslutningstagere ofte vælge mellem at søge at opnå stabile priser eller at lukke outputgabet. Højere renter kan dæmpe inflationen, men forværre outputgabet, mens lavere renter kan forbedre outputgabet, men forværre inflationen. Hvis det antages, at økonomien opererer under sit produktionspotentiale, vil Fed sandsynligvis foretrække flere lempelse, og omvendt.

Investorerne skal også være opmærksomme på udsigterne for ændringer i output gabet, da Fed holder øje med de nuværende forhold og de forventede forhold.

Hvordan gennemfører Federal Reserve pengepolitikken?

Det er normalt ikke nødvendigt at kende alle de tekniske detaljer i forbindelse med gennemførelsen af pengepolitikken. Så længe du forstår virkningerne og hensigterne med at ændre Fed-funds-renten, er det normalt ikke et primært problem at vide præcis, hvordan Fed gør dette.

Men hvis man kender nogle af det finansielle systems rørføring, kan det være en hjælp i forbindelse med analyser af større spørgsmål, f.eks. om QE er mekanisk forbundet med inflation.

Hvordan påvirker Federal Reserve den føderale rente?

Teknisk set ændrer Fed ikke direkte Federal Funds Rate. Den påvirker snarere markedet for statsobligationer for at opnå det ønskede resultat med hensyn til renten. Ved såkaldte open market-operationer pumper Fed enten kontanter ind i systemet ved at købe statsobligationer eller tager kontanter ud af systemet ved at sælge værdipapirer.

Hvad er "kvantitativ lempelse"?

Kvantitativ lempelse er Feds opkøb af yderligere værdipapirer af længere varighed ud over de typiske markedsoperationer. Dette øger størrelsen af Feds balance og tilskynder til lavere renter på de aktiver, som FED køber. Lavere renter er formålet med QE.

Risici ved QE omfatter manipulation af markedsrenterne, hvilket fører til ineffektiv kapitalallokering i økonomien og potentielt overdreven risikotagning fra markedsdeltagernes side.

Har QE indflydelse på inflationen?

QE fører ikke mekanisk til inflation. Fed bytter for det meste bankreserver mod statsobligationer og værdipapirer med pant i fast ejendom.

Mens Fed pumper kontanter ind i økonomien, ligger disse ekstra kontanter for det meste på bankernes balancer som reserver og gør ikke andet end at tjene renter på de reservebeholdninger, som Fed giver dem.

Disse kontanter kan også finde vej tilbage til Fed, f.eks. via Fed's overnight reverse repo facility. Hvis der ikke er nogen stigning i udlån eller forbrug, er forbindelsen med efterspørgslen svag.

Tjener Fed penge på gælden?

Ja og nej.

Da renterne på kortfristede statsobligationer og IORB stort set er de samme, er Feds køb af kortfristede statsobligationer ikke en egentlig monetarisering af gælden, da Fed stadig skal betale IORB til bankerne. Når der er et spænd mellem IORB og statsobligationsrenten, er der vel at mærke tale om en vis monetarisering.

 

Denne artikel er oversat fra engelsk og er oprindeligt udgivet den 22/11/2021 på Morningstar.com

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser