Velkommen til det nye Morningstar.dk! Læs mere her om ændringerne på siden og hvordan vores nye funktionaliteter kan hjælpe dig med at opnå succes med dine investeringer. X

Q2: Vestas skuffer. Vi nedjusterer fair value, men aktien er fortsat billig

Resultaterne for Vestas i andet kvartal landede under forventningerne og var svage i segmentet Power Solutions (vindmøller og udstyr), hvilket var mere end nok til at trække ned i regnskabet på trods af stærke resultater i servicesegmentet. 

Vestas

Af Andreea Matysiak, aktieanalytiker hos Morningstar.

Indtjeningen i dette kvartal vidner om den samme modvind, der har ramt Siemens Gamesa. Vindmølleprojekter leveret til lave 2017-priser, eksterne faktorer, toldsatser og råvarepriser var med til at halvere driftsmarginen til 6 procent fra tidligere 11,5 procent i andet kvartal 2018. På den positive side melder begger selskaber om mere stabile priser i deres ordrebøger, hvilket delvist burde lette presset på marginerne i de næste år.

På grund af bekymringer om toldsatsernes effekt på de fremtidige marginer, skærer vi 6 procent af vores fair value-estimat på tidligere 642 kroner, så det nu lander på 606 kroner per aktie. Vi tager højde for, at prisstigninger på råvarer vil udligne nogle af de marginforbedringer der er drevet af større volumen, der understøttes af styrke i ordrebøgerne og introduktionen af nye produkter såsom den modulære byggeplatform EnVentus.

Styrke i ordrebogen og servicesegmentet
Både Vestas og Siemens Gamesa oplevede høje aktivitetsniveauer, hvor kvartalets ordreindgang var oppe med henholdsvis 50 og 40 procent. I Amerika samt Asien og Stillehavsområdet meddelte Vestas om rekordstærke ordreindgange. På servicesiden er resultaterne fortsat stærke, da salget er oppe 15 procent sammenlignet med kvartalet sidste år, mens EBIT marginen ligger på 28 procent som følge af et højt aktivitetsniveau og effektiv omkostningsstyring.

EBIT marginen for Power Solutions landede på 2,9 procent og nåede derved et positivt terræn, efter marginen har været negativ i sidste kvartal. Niveauet var dog alligevel langt under andet kvartal 2018 på 11,5 procent. Divisionen blev påvirket negativt af toldsatser, transportomkostninger og råvarepriser. Vi mener, Vestas vil nå den lave ende af ledelsens forventninger til EBIT-marginen på 8-9 procent i 2019, da vi regner med at andet halvår vil kompensere gennem højere volumener i Power Solutions og bedre priser på ordrerne.

Bulls

  • Efter flere år hvor vindmøllerne kun er blevet billigere og billigere, konsoliderer markedet sig, og vi mener, at Vestas og andre store spillere igen kan genvinde deres forhandlingsstyrke. Kombinationen af sund vækst i volumenerne, bedre prisstyrke og omkostningsstyring bør resultere i højere marginer.
  • Vindenergi burde fastholde sin status som en af de mest konkurrencedygtige af de vedvarende og konventionelle energikilder.
  • Vestas vil formentlig drage fordel af, at verdens stater sætter klimaændringer højt på deres agendaer og laver klare planer for at etablere vedvarende energi.

 

Bears

  • Et fortsat fokus på omkostninger og manglende produktudvikling kan nedbryde Vestas forretning og resultere i tab af markedsandele.
  • Auktioner, hvor projektudviklere lover for meget for at vinde, skader leverandørernes position og skaber usikkerhed for leverandører, der konkurrerer på prisen.
  • Vestas kan tabe markedsandele til Siemens Gamesa, General Electric og Goldwind. Siemens Gamesa er markedsleder på havvind. Når det kommer til serviceringen af møllerne, kan producenter som Vestas have svært ved at fastholde sine kunder og tabe kontrakter til uafhængige serviceudbydere.

 

Alle estimater og vurderinger er per 15. august 2019 af Andreea Matysiak, aktieanalytiker hos Morningstar.

Andreea Matysiak har ingen positioner i de nævnte værdipapirer. 

---

© Morningstar 2019. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
General Electric Co12,95 USD10,40
Vestas Wind Systems A/S689,00 DKK3,48

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.