Stor opjustering: Ørsted er positioneret til at slå vækstforventningerne

Vi forventer, at Ørsted vil få markant mere vindkapacitet under vingerne frem mod 2025, og derfor opjusteres aktiens fair værdi til 550 kroner fra 450 kroner. Dermed opnår selskabet 4 stjerner og fremstår undervurderet.

Facebook Twitter LinkedIn

Orsted

Af Tancrede Fulop, CFA, aktieanalytiker hos Morningstar.

Efter at have kastet et friskt blik på Ørsted, har vi øget vores estimat af fair værdi fra 450 kroner til 550 kroner per aktier. De primære årsager er, 1) at selskabet har realiseret større pengestrømme, end vi havde regnet med, i 2018, 2) det britiske pund er blevet styrket med euroen siden vores sidste opdatering og 3) yderligere havvindskapacitet på 3,5 gigawatt frem mod 2025.

Vi har øget vores forventninger til indtjeningen per aktie (EPS) med 13 procent i gennemsnit frem mod 2028 - primært på grund af den ekstra vindkapacitet. Det svarer til, at vi regner med en gennemsnitlig EPS vækst på 21 procent frem mod 2028 - den højeste blandt de europæiske forsyningsaktier.

Flere projekter går hånd i hånd med større investeringer
Tidligere var vores estimater til havvindskapaciteten i 2015 på niveau med ledelsens forventninger, men vi havde budgetteret lavere anlægsinvesteringer på 150 milliarder kroner sammenlignet med ledelsens forventninger om 200 milliarder kroner på trods af, at vi havde taget højde for konstruktionsomkostninger per enhed på niveau med, hvad ledelsen havde indikeret. Uoverensstemmelsen, mener vi, skyldes ledelsens konservative udmeldinger. Af denne årsag mener vi, det giver mening at forvente investeringer på 200 milliarder kroner og højere vindkapacitet.

Ud af de 13,2 gigawatt af ny kapacitet, som vi forventer frem mod 2025, er 6,7 gigawatt enten ved at blive opført, godkendt eller tildelt i Europa, Taiwan og på den amerikanske østkyst. Udover disse 6,7 gigawatt, indregner vi 6,5 gigawatt, som endnu ikke er blevet tildelt Ørsted. Samlet set baseret på de indikationer om drift- og kapitalomkostninger, der blev udmeldt på selskabets kapitalmarkedsdag i november, regner vi med at Ørsted vil opnå en afkastningsgrad på omkring 8,5 procent på de 13,2 gigawatt. 

Mindre subsidier vil blive opvejet af omkostningsbesparelser
Vi fastholder vores vurdering af, at selskabet har nogle langsigtede konkurrencefordele i form af en narrow moat med en stabil trend. Vi ser de gavmilde offentlige subsidier som et vigtigt aktiv.

Ifølge vores beregninger har subsidier givet til vindmølleparker i drift, under opbygning eller som blot er blevet godkendt, en vægtet (med netto kapacitet) gennemsnitlig restlevetid på omkring 15 år. Vores estimater peger på et gennemsnitligt afkast på Ørsted investerede kapital på 10,4 procent frem mod 2028 - pænt over selskabets kapitalomkostninger på 6,7 procent, hvilked dermed antyder, at Ørsted skaber betydelig aktionærværdi.

Det potentielle fald i konkurrenceevnen som følge af mindre subsidier i fremtidige projekter vil blive opvejet af voksende omkostningsfordele, fordi teknologiske fremskridt og større vindmøller er med til at mindske konstruktionsomkostningerne.

Bulls siger

  • Ørsted har et unikt forretningsmiks i den europæiske forsyningssektor, da offshore vindenergi udgør 90 procent af selskabets profit.
  • Ørsted har været en pionér på markedet for offshore vindmølleparker og udviklet enestående know-how, der gør selskabet i stand til at skabe inkrementel værdi i byggefasen.
  • Det globale potentiale er til at bide mærke i, da et voksende antal af lande har til hensigt at udvikle offshore vind.

 

Bears siger

  • Konkurrencen intensiveres i takt med at flere vind-projekter udbydes gennem auktioner, og det er med til at drive lavere offentlige subsidier. 
  • Ambitionen om at vokse på nye markeder uden for Europa øger de politiske og eksekveringsmæssige risici.
  • Afkastet på amerikanske landvindmølleparker, hvor Ørsted forsøger at øge sin markedsandel, er mindre end på havvindmølleparker.

 

Alle estimater og vurderinger er per 10. maj 2019 af Tancrede Fulop, CFA, Morningstar Equity Analyst.

Tancrede Fulop har ingen positioner i de nævnte værdipapirer.

---

© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser