Er der guld at hente i Pandora?

Markedets pessimisme er overdreven, selvom der er bump på vejen før et comeback.

Facebook Twitter LinkedIn

Er der guld at hente i Pandora?

Pandora

Af Jelena Sokolova, CFA, Morningstar aktieanalytiker.

Kort fortalt

  • Selvom der er en meget høj usikkerhed omkring selskabets fremtid, byder investeringsrisikoen samtidig på en mulighed for et kurspotentiale på 50 procent, før Pandora-aktien handles til vores estimat af dens fair værdi på 580 kroner. I vores mest pessimistiske scenarie vil aktiekursen falde med blot 8 procent, mens vores mest optimistiske scenarie berettiger mere end en tredobling af kursen.
  • Kinas andel af Pandoras omsætning kan vokse til 15 procent frem mod 2027 mod 7 procent i dag gennem en strukturel vækst i forbruget af luksusvarer og kendskabet til brandet i regionen.

Pandora-aktien har fået overordentlige tæsk siden sin top i 2016 og er faldet 70 procent sammenlignet med et fald på blot 5 procent i det brede europæiske Stoxx 600 indeks. Bag nedturen ophober der sig bekymringer hos investorerne om styrken af selskabets brand, realismen i vækststrategien og holdbarheden i selskabets helt centrale charms kategori. Men selvom vi ikke mener, Pandora har betydelige langsigtede konkurrencefordele og erkender, at der er udfordringer forude med en aftagende efterspørgsel på charms og charms-armbånd (kategorien udgør 75 procent af omsætningen), er vi overbeviste om, at markedet undervurderer selskabets konkurrencemæssige position og muligheder.

Pandora scorer moderat godt på synlighed og prisstyrke i vores metodologi til at evaluere brands i luksussegmentet. Vi tager blandt andet højde for, at 70 procent af salget er genkøb og over 60 procent gives som gaver – det mener vi ikke, markedet har indregnet. Vi mener samtidig, der er potentialet for, at selskabet transformeres til et globalt smykkebrand med en fuld produktpalette, hvor både ringe, halskæder og øreringe udgør en betydelig del af forretningen. Det har selskabet en produktionsmæssig rygrad og global salgsstyrke til at gennemføre. I vores øjne reflekterer aktiekursen ikke dette men indregner i stedet ingen mulighed for comeback, flad omsætning og en halvering af driftsmarginerne sammenlignet med vores forventninger om en lav encifret årlig vækst over de næste 10 år med driftsmarginer omkring 29 procent i 2027 (27 procent i 2018 og 33 procent historisk).

Selvom øget fokus på flere nye produkter og kollektioner ind til videre har fejlet i at genoplive salgsvæksten, kan Pandora efter vores mening forbedre driften ved at udvikle deres online distributionskanaler, rationalisere deres salgskanalers fodaftryk, rydde op i butikker og tilbagekøbe overflødige varer fra eksterne grossister samt foretage ændringer i deres team af designere.

Bulls

  • Pandora leder kategorien for charms-armbånd - en kategori med en høj grad af tilbagevendende efterspørgsel og genkøb, som sikrer stabilitet i omsætningen.
  • Pandora har plads til at vokse og får medvind fra væksten i middelklassen på udviklende markeder med 155 forretninger i Kina (mod 230 i Storbritannien og over 300 i USA) og fra selskabets etablerede tilstedeværelse i Indien og Latinamerika. 
  • Selvom Pandora i høj grad er afhængig af sine charms og armbånd (75 procent af salget), er der potentiale for at udvide andre smykkekategorier (disse udgør over 80 procent af det samlede smykkemarked).

Bears

  • Charms-armbånd kan være en midlertidig mode-trend og er allerede ved at aftage på nogle markeder (såsom USA). 
  • Pandora genererer 23 procent af omsætningen i USA, hvor 80 procent af butikkerne ligger i shoppingcentre. Shoppingcentrene oplever dog tilbagegang i antal shoppere og er ofte præget af mange rabatter og tilbud, hvilket kan skade Pandoras brandværdi i USA. 
  • Selskabet har en plan om at øge antallet og andelen af egne forretninger. Det øger andelen af faste omkostninger, som ikke nødvendigvis bliver efterfulgt af vækst i salget, da forbrugerne skifter mod onlinehandel. 

I den fulde analyse kan du læse nærmere om udviklingen i smykkeindustrien, Pandoras brand i sammenligning med deres konkurrenter, selskabets muligheder i Kina og meget mere. Læs den her.

---

Alle estimater og vurderinger er pr. 14. januar 2019 af Jelena Sokolova, CFA, Morningstar Equity Analyst.

Jelena Sokolova har ingen positioner i de omtalte værdipapirer.

---

© Morningstar 2019. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Analysts   -

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser