Velkommen til det nye Morningstar.dk! Læs mere her om ændringerne på siden og hvordan vores nye funktionaliteter kan hjælpe dig med at opnå succes med dine investeringer. X

DSV leverer varen i tredje kvartal

DSV fortsatte i tredje kvartal sine flotte resultater med en imponerende vækst i luftfragt og en stærk drift af Solutions-divisionen. Vi fastholder aktiens fair værdi på 440 kroner per aktie.

DSV

Af Michael Field, CFA, Morningstar Aktieanalytiker.

DSV leverede endnu en stærk opdatering i kvartalet med en underliggende vækst i salget på mere end 7 procent og en justeret EBIT-margin, der har sat ny rekord på 7,4 procent. Men eftersom begge dele allerede var indbagt i vores forventninger for helåret, regner vi ikke med at ændre betydeligt på vores estimater i kølvandet på regnskabet. Vi fastholder vores fair value på 440 kroner og mener at aktierne fortsat er moderat overvurderet - selv efter de betydelige kursfald siden september.

DSV tager markedsandele
Væksten i DSV's volumener på tværs af forretningen fortsætter med at slå markedets med en vækst på 4 procent i sø- og vejfragt, mens luft voksede med hele 7 procent. Ledelsen meddeler om en normalisering af væksten på luftfragtsmarkeder, som ellers er vokset med høje encifrede vækstrater i de sidste to år. Selskabet forventer at markedet vil vokse med 3-4 procent i 2018. Dette betyder dog ikke, at DSV ikke kan vokse hurtigere end dette i takt med at selskabet fortsætter med at erobre markedsandele gennem specialisering og målretning mod specifikke sektorer såsom farma, hvor selskabet tilbyder mere tilpassede serviceydelser.

Lagerstyringen imponerer
Et andet område der imponerede os var Solutions-divisionen, hvor DSV tilbyder logistik og lagerløsninger til sine kunder. Selvom denne forretning kun genererer 15 procent af gruppens omsætning, så er driften og EBIT-marginerne vokset kontinuert og nåede op på 5,4 procent i tredje kvartal gennem initiativer, der skal gøre segmentet mere effektivt. Der er blandt andet tale om en automatisering af lagrene og udrulning af globale IT-platforme.

Hos Morningstar mener vi, at kundernes voksende efterspørgsel efter sofistikerede transport- og logistikløsninger og intermodal transport (kombinationen af transport med lastbil, skib og jernbane) er som honning for de store speditører som DSV på mellemlang til lang sigt. Vi mener dog alligevel, at investorernes forventninger til selskabet lige nu er ret høje, og dette er grunden til vores manglende entusiasme for aktierne på det nuværende kursniveau.

Bulls siger

  • DSV er nu den fjerde største speditør i verden og varetager 3 procent af den globale handel i en fragmenteret industri.
  • Opkøbet af UTi Worldwide har givet DSV en betydelig position i geografier, hvor selskabet før har manglet skala.
  • Opkøbet af UTi blev gennemført på et meget attraktivt niveau. Integrationen af forretningen og synergier kan skabe betydelig værdi for aktionærerne.

 

Bears siger

  • Den vedvarende overkapacitet på markedet for luft- og søfragt giver udsving i DSV's købs- og salgsrater.
  • Øget prisgennemsigtighed i industrien har ledt til strukturelt nedadgående indtjeningsmarginer over hele linjen.
  • Integrationen og restruktureringen af UTi Worldwide udgør en alvorlig risiko, givet størrelsen af forretningen relativt til DSV.

 

Alle estimater og vurderinger er per 26. oktober 2018 af Michael Field, CFA, Morningstar Equity Analyst.

Michael Field har ingen positioner i de nævnte værdipapirer.

---

© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
C.H. Robinson Worldwide Inc75,65 USD-0,81
DSV A/S743,60 DKK-0,19
Expeditors International of Washington Inc74,02 USD-0,49
Kuehne + Nagel International AG164,10 USD0,43
Kuehne + Nagel International AG161,85 CHF-0,06

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.