Fortsat fremgang for markedsrente i april

Der var atter plusser at hente i april måned for investorer i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter. Dermed fortsætter den lune stemning fra første kvartal.

Facebook Twitter LinkedIn

Opsparere i danske pensionsselskaber kan glæde sig over endnu en god måned. Den lune stemning på finansmarkederne i årets første kvartal fortsatte i april og indtil videre ser 2017 mere end fornuftigt ud for mange investorer. Det kommer til udtryk ved pæne afkast. Det viser Morningstars seneste afkastanalyse af pensionsbranchens markedsrenteprodukter.

Især investorer med formuen placeret i de såkaldte markedsrenteprodukter, hvor udviklingen på finansmarkederne slår fuldt ud igennem på værdien af opsparingen, kan glæde sig over stemningen. Der er fremgang over hele linjen blandt alle pensionsselskabernes markedsrenteprodukter og alle produkter – uanset selskab – er i plus for 2017.

Som udviklingen på finansmarkederne er forløbet i år indtil nu er de højeste afkast blandt investeringsprofiler med relativt højere risiko. Det er i særdeleshed kommet investorer, der har mange år til pensionering til gode samt dem, der specifikt har valgt profiler med ekstra høj risiko. De fleste investorer er placeret i markedsrenteprodukter med moderat risiko og også her er afkastene pæne.

Livscyklusprofilen (produkt med automatisk tilpasning af produktet efterhånden som pensionsalderen nærmer sig) med 20 år til pensionering udtrykker det realiserede afkast for en person i 40’erne. Her er 2017-afkastene på tværs af selskabernes profiler i intervallet 4,1 til 5,5 pct. opgjort ved udgangen af april. Højdespringeren er Danica med 5,5 pct., men også Pædagogernes Pension og AP Pension (AP Focus) følger godt efter Danica, begge med 5,3 pct. i afkast på profilen med 20 år til pensionering.

Sammenlignet med AP Focus er der betydelig flere penge investeret i profilerne fra Danica og Pædagogernes Pension, så udviklingen kommer flere investorer til gode hos de to end hos AP Pension.

Selvom variationen i afkastet på tværs af selskaberne ikke er voldsom stor har Industriens Pension indtil videre laveste afkast på profilen med 20 år til pension. Industriens Pension havde et flot 2016 og opgjort over tre år har selskabet næsthøjeste afkast på denne profil – kun overgået af Nordeas livscyklusprodukt (indeksvarianten). Formuen i dette produkt fra Nordea er kun en brøkdel af formuen i Industriens Pension, så betydelig flere investorer har fået glæde af udviklingen i Industriens Pension.

I takt med tidshorisonten bliver vigtigheden af at være investeret i gode pensionsprodukter mere udtalt. 1 mio. kr. investeret på den nævnte profil med 20 år til pension er vokset til 1,8 mio. kr. i Nordea (aktiv-varianten), men kun 1,6 mio. kr. i Danica. Differencen 200.000 kr. svarer til 20 pct. af den oprindelige kapital, så det er bestemt ikke ligegyldigt i hvilket selskab opsparingen yngler.

Om Morningstars afkastanalyse

Morningstars afkastanalyse af markedsrenteprodukter er en månedlig sammenligning af, hvad investorerne ville have fået i afkast ved at investere i et af pensionsselskabernes livscyklusprodukter. Produkterne er inddelt efter år til pensionering og risikotolerancerne høj, middel eller lav risiko. Derved giver analysen et præcist billede af, hvordan investorernes opsparing er blevet forrentet på identiske profiler på tværs af de danske pensionsselskaber.

Det er det enkelte pensionsselskab, der vurderer hvilken aktivsammensætning, som er den mest hensigtsmæssige for investorerne i hver profil. Derfor kan sammensætningen mellem aktier, obligationer eller alternative investeringer variere fra selskab til selskab, ligesom fx beslutningen om valutaafdækning, valg af kapitalforvaltere, sammensætning af underliggende aktivklasser ligeledes vil variere. Det er det enkelte pensionsselskab som træffer disse beslutninger.

Morningstars afkastanalyse er derfor en sammenligning af investeringsbeslutningerne i de enkelte selskaber, og hvordan de respektive investeringsvalg påvirker pensionsopsparernes afkast og performance relativt til de øvrige pensionsselskaber på markedet. 

Udover de kommercielle selskaber indgår flere arbejdsmarkedspensioner med i analysen. Det er Industriens Pension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), PensionDanmark, Pædagogernes Pension & Sampension.

Morningstar har valgt fem tidshorisonter, 30, 20, 15, 10 og 5 år, efter år til pensionering og beregnet afkastet for selskabernes livscyklusprodukter. Det vil sige de produkter, hvor der er indbygget en automatisk nedtrapning af risikoen over tid.

April pensionsafkast 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser