Bæredygtige investeringer vinder frem

Klimaforandringer, miljømæssige udfordringer, behandling af ansatte o. lign. bliver i stigende grad integreret i virksomheders forretningsmodel.

Facebook Twitter LinkedIn

Det er knap et år siden vi lancerede Morningstar Sustainability Rating for fonde. Det er en porteføljebaseret vurdering af i hvor høj grad selskaber i en given fonds portefølje tager højde for klimaforandringer, miljømæssige udfordringer, virksomheders behandling af ansatte og generelle sociale ansvarlighed o. lign. i deres forretningsmodel.

Vi søsatte ratingen på grund af den hastigt voksende vækst og interesse for området og fordi investorer, der ønsker at indarbejde bæredygtige investeringer i deres porteføljer, har brug for et værktøj til at hjælpe dem vurdere, vælge og overvåge fonde. I investeringsøjemed er samlebetegnelsen for disse faktorer ESG – Environmental, Social & Governance.

Mange af de største globale virksomheder overvejer nu eksplicit bæredygtighed som en del af deres langsigtede forretningsstrategier. Hertil kommer en stadig større mængde research som tyder på sammenhænge mellem mere bæredygtige selskaber des mere kvalitet i ledelsen, højere vækst og lavere finansieringsomkostninger for selskaberne. Der er også indikationer på, at investorer med fordel kan fokusere på bæredygtige investeringer.

Investorer har derfor brug for indsigt i bæredygtigheden blandt de selskaber, som de investerer i eller overvejer at investere i via investeringsfonde eller lign. Dels ud fra et økonomisk motiv om bedre afkast, men også fordi mange investorer ønsker også at tilpasse deres porteføljer til deres præference for virksomheder, der behandler miljøet og deres ansatte godt, som producerer sikre og nyttige produkter, og hvis gøren og laden stemmer overens med investorernes egen opfattelse og holdning til etik og ansvarlighed.

Hvad er bæredygtighed?
Bæredygtighed er et bredt begreb, der kan betyde forskellige ting for forskellige investorer. Morningstars bud på bæredygtighed i en investeringsfond – dermed indirekte i en virksomheds bæredygtighed - er baseret på, hvor godt selskaberne i investeringsporteføljen håndterer og arbejder med deres ESG-risici og potentiale.

Andre ønsker måske at fokusere mere på miljømæssige temaer eller konsekvensen af at vælge nogle produkter frem for andre, når man overvejer, hvordan man kan indarbejde bæredygtighed i porteføljen. Når det er sagt, så er begge overvejelser en del af den overordnede ESG evaluering, som vi anvender i vores vurdering af virksomhederne.

Dernæst evaluerer vi bæredygtighed i forskellige fonde inden for Morningstar kategorierne. Det gør vi for at sikre relevante sammenligninger. Principperne i kategoriseringen er ligeledes bygget op om porteføljebeholdninger, såsom markedsværdi, lande- og regionseksponering, investeringsstil m.m. Vores porteføljeorienterede tilgang belønner ikke gode hensigter og fonde med et eksplicit bæredygtigt investeringsmandat analyseres som enhver anden fond. Det giver investorerne en måde at vurdere, hvorvidt en bæredygtig fond lever op til dens investeringsmandat om ansvarlige investeringer med udgangspunkt i dens faktiske investeringer.

Naturligvis kan eksplicit bæredygtige fonde give ekstra fordele, som er vigtige for nogle investorer såsom aktivt ejerskab og den mulighed der herigennem ligger i at påvirke virksomhedens engagement i en mere bæredygtig retning. For investorer i sådanne fonde vil en porteføljebaseret vurdering tilføje et vigtigt element til den samlede vurdering af bæredygtige fonde.

Sådan bruges Morningstar ESG Rating
Investorerne kan på baggrund af en given fonds Morningstar Sustainability Score vurdere, hvor godt selskaberne i porteføljen håndterer ESG-faktorer relativt til andre selskaber fra samme branche.

Morningstar Sustainability Rating kan anvendes til at vurdere, hvor godt en fond klarer sig på ESG-området relativt til andre fonde fra samme Morningstar kategori. Ratingen kan benyttes af investorerne til at vurdere graden af ESG i fonde i porteføljen eller potentielle nye investeringer. Eller til at vurdere i hvilket omfang SRI-fonde lever op til deres investeringsmandat.

Både Sustainability Score og Sustainability Rating bør benyttes sammen med andre værktøjer og analyser. I sig selv forklarer de hverken afkast eller beskriver en investeringsproces. Nøgletallene fortæller heller ikke, om en given fond bevidst indarbejder bæredygtigt fokus i investeringsprocessen, men ved hjælp af nøgletallene og traditionelt analysearbejde kan de hjælpe investorer med at evaluere en eksisterende portefølje, udvælge fonde til porteføljen og overvåge den.

Men måske vigtigst, kan det hjælpe investorer, der ønsker at indarbejde bæredygtighed i investeringsporteføljen. Fonde med eksplicitte etiske investeringsprofiler kan helt sikkert være en del af porteføljen, men der er ikke særlige mange af dem, og langt fra nok til at imødekomme behovene hos alle.

Både score og ratingen er tilgængelig på bl.a. morningstar.dk for alle ratede fonde. Ratingen er et vigtigt første step henimod større gennemsigtighed for investorer til at vurdere og evaluere fonde ud fra deres etiske investeringsprincipper. Investorerne vil nu på objektiv, pålidelig og robust vis få detaljeret indsigt, hvordan fonde håndterer grundlæggende etiske og ansvarlige overvejelser i investeringsprocessen.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser