Morningstar Rating - November 2016

November-ratingen er den første efter justering af metodikken bag Morningstars stjerne-rating. For fondsuniverset i Europa er det første revidering af metodikken siden oktober 2006, og formålet med justeringen er at tage højde for udviklingen i markedet og dermed til stadighed fastholde og forøge investorernes brugbarhed af ratingen. 

Hovedmetodikken er stadig den samme med vægt på afkast, risiko i faldende markeder og sammenligning af fondes præstationer op mod andre fonde i samme Morningstar kategori. Vurderingen vil fortsat ske efter løbende omkostninger i fondene og der tages højde for at investorerne altid vil kunne være en risikofri forrentning som alternativ investering. Dermed forbliver Morningstar Ratingen en vurdering af fondes risikojusteret afkast i forhold til konkurrenter i samme kategori.

Inden implementeringen af den aktuelle justering blev der i beregningen af det risikojusterede afkast taget højde for fondenes maksimale købs- og salgsomkostninger (emissionstillæg og indløsningsfradrag). Det risikojusterede afkast blev reduceret med disse to omkostninger, som traditionelt er betaling for bl.a. rådgivning af investorerne og distribution. En stigende tendens i markedet er dog, at investorer betaler for rådgivning på andre måder end via fondenes købs- og salgsomkostninger. Herhjemme reducerede mange danske investeringsfonde i løbet af 2015 og 2016 disse omkostninger markant, da betalingen i stedet opkræves på anden vis.

Ved at fjerne købs- og salgsomkostninger fra beregningen bag Morningstar Ratingen tages der højde for brancheudviklingen. Trenden ses både i USA, Europa og andre regioner og implementeringen får betydning for alle ratede fonde globalt.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies