Likviditeten i ETF’erne er et plus for investorerne

Skarp prissætning og ordredybde reducerer investorernes omkostninger ved at handle ETF’ere relativt til traditionelle børsnoterede danske fonde.

Facebook Twitter LinkedIn

Et nyere alternativ til traditionelle investeringsforeninger er exchange traded funds, også bare kaldet ETF’ere, og lig mange danske fonde er ETF’erne børsnoterede produkter. Danske fonde er noteret på den hjemlige børs, og selvom der ikke er ETF’ere på børsen i København, så er de qua deres noteringer på børser som fx London og Frankfurt alligevel tilgængelige for danske investorer.

ETF’ere anvendes af institutionelle investorer, formuerådgivere og helt almindelige investorer m.fl. til langsigtede investeringer, kortsigtede taktiske positioner eller blot få adgang til mere nichebetonede aktivklasser, som ellers ville være svært tilgængelige for mange investorer. Der findes flere tusinde ETF’ere på alverdens børser, som investorerne kan vælge imellem. For mange vil det være tilstrækkeligt med adgang til internettet og en internetbank for at kunne handle dem. ETF’erne giver altså selv private investorer en rækkevidde, som hidtil kun var forbeholdt store institutionelle investorer.

Investorerne bliver tiltrukket af den lette adgang til en lang palette af aktivklasser til en attraktiv pris, som ETF’erne byder på. Hovedparten af dem er indeksbaserede, hvor ambitionen er et afkast tæt på markedsafkastet. Dermed bliver prisen betydelig billigere end traditionelle fonde, uanset om det er aktive fonde eller indeksbaserede. Lave omkostninger relativt til traditionelle fonde er uden tvivl blandt ETF’ernes mest attraktive egenskaber.

Konkurrence giver billigere produkter

ETF-markedet er i hastig vækst, og alene i dette årti er formuen tæt på tredoblet og markedsværdien for ETF’erne er på global plan tæt ved 20.000 mia. kr. Største spiller på ETF-markedet er iShares efterfulgt af Vanguard og State Street. I Europa er iShares den dominerende aktør med en markedsandel tæt ved 50 pct.

Det boomende marked har skærpet konkurrencen blandt aktørerne om at få en bid af kagen. Konkurrencen om markedsandelen på ETF-markedet er derfor intens og det kommer investorerne til gode i form af løbende prisreduktioner. Via ETF’erne kan investorer i dag fx få eksponering til amerikanske aktier til omkostningsprocenter på bare 0,1 pct. eller derunder, globale aktier til 0,2 pct. og kun 0,25 pct. i løbende omkostninger for emerging markets aktier.

Der er pt. ikke mange – om nogen – traditionelle fonde, der matcher sådanne omkostninger, men udover omkostningsprocenten er der også andre omkostninger forbundet med at investere. Det er bl.a. omkostningerne (udover selve kurtagen) ved at købe eller sælge fondene. Eftersom både danske fonde og ETF’ere er børsnoterede vil man kunne handle disse på de respektive børser til de priser, som der er købere og sælgere til i markedet.

Hold øje med ordredybde og kurs-spread

Både danske fonde og ETF’ere indgår ofte en aftale om market making med en eller flere børshandlere, som skal sikre prissætning og likviditet i fondene. Som investor vil høj likviditet og skarp prissætning være en fordel, da man derved både kan købe og sælge store klumper af investeringsbeviser/ETF’ere til et beskedent kursspread – dvs. forskellen mellem investors købs- og salgskurser.

I traditionelle fonde vil investorerne dog typisk kunne handle til indre værdi plus/minus emissionstillægget hhv. indløsningsfradraget. Det betyder, at hvis der ikke er prissætning eller tilstrækkelig ordredybde i børsmarkedet til at gennemføre den ønskede ordre, vil der kunne købes til emissionskursen og sælges til indløsningskursen. Ofte er spreadet større her end det er tilfældet ved prissætningen i børsmarkedet, men omvendt vil volumen typisk ikke være en udfordring.

Vi har undersøgt likviditeten i børsmarkedet på iShares Core MSCI World – en ETF med fokus på globale aktier – og sammenholdt likviditeten med to danske børsnoterede indeksfonde, Danske Invest Global Indeks og Sparinvest INDEX Glb. Aktier Min. Risiko – begge med globalt aktiefokus. Kurser og ordredybde er indsamlet ved middagstid i onsdags.

På børsen i Frankfurt kunne investorerne købe 230.832 aktier i iShares-fonden til kurs 39,26 i euro. I danske kroner er det 67,7 mio. kr. Samtidig kunne der sælges 29.990 aktier til kurs 39,24 euro – i alt 8,8 mio. kr. Kursforskellen mellem købs- og salgsprisen er beskedne 0,02 euro eller et spread 0,05 pct. Med andre ord, hvis man først købte 29.990 aktier til kurs 39,26 (8,8 mio. danske kroner) og straks herefter fortrød og solgte dem igen til kurs 39,24 ville omkostningen på transaktionen være 4.479 kr. svarende til forskellen mellem købs- og salgskursen. Hertil skal man lægge omkostninger ved at købe og sælge euro. Vi estimerer det kan udgøre ca. 13.000 kr., hvorved transaktionsomkostningen bliver ca. 17.479 kr. (samlet handelsspread på 0,2 pct.).

I Danske Invest Global Indeks var udbuddet (antal man kan købe) på Nasdaq OMX København 3.000 aktier til kurs 112,8 svarende til et handelsbeløb på 338.400 kr. Samtidig kunne man sælge 2.102 aktier til kurs 112,3. Resten kunne sælges til kurs 112,0 kr. Kursforskellen er 0,5 kr. eller et spread på 0,44 pct. Ordredybden og prissætningen er mindre gunstig end det er tilfældet ved iShares-fonden.

Et estimat over hvad det vil koste at købe for 8,8 mio. kr. (som uden videre kunne handles i fonden fra iShares) investeringsbeviser i denne fond forudsætter køb af 78.092 aktier til emissionskursen på 112,6 kr. (som var bedre end udbudskursen på børsen). Skal de sælges igen ryddes først ordrebogen for bud bedre end indløsningskursen. Resten antages solgt til indløsningskursen. Denne transaktion betyder at køber man først investeringsbeviserne og derefter sælger dem igen, så vil transaktionsomkostningen blive 142.331 kr. svarende til det reelle spread (1,6 pct.) mellem købs- og salgskurserne.

For Sparinvest INDEX Glb. Aktier Min. Risiko var der ingen udbudskurs på børsen i København, så her forudsættes købt til emissionskursen. Købes først for 8,8 mio. kr. og sælges investeringsbeviserne igen efter samme metodik som ved fonden fra Danske Invest ender det ud med omkostning på transaktionen på 36.252 kr. (kursspread på 0,41 pct.). Omkostningen er stadig større sammenlignet med iShares-fonden, men kun en fjerdedel af omkostningen i forhold til indeksfonden fra Danske Invest. Sidstnævnte skyldes først og fremmest at forskellen mellem emissions- og indløsningskursen er betydelig lavere i fonden fra Sparinvest. Ved at kontakte market markeren i Sparinvest-fonden opnåede vi en bedre pris ved salget, og dermed ender kursspreadet i stedet på 0,29 pct. svarende til en transaktionsomkostning på 25.540 kr., og dermed ikke så langt fra prisen ved at handle iShares-fonden, når der også tages højde for investors estimerede valutaspreads.

I eksemplerne er der ikke taget højde for kurtage ved handlerne. Kurtagen for de fleste investorer vil typisk være højere ved at handle på udenlandske børser relativt til den hjemlige børs. Investorerne har også muligheden for på egen hånd at lægge limiterede ordrer ud i børsmarkedet og derved satse på bedre afregningskurser.

Danske børshandlede fonde minder på mange områder om ETF’ere, men akilleshælen for investorerne ved at handle de danske fonde er omkostningerne – dvs. emissionstillæg og indløsningsfradrag. Det er primært emissionstillægget som tynger, og oftest udgør tegningsprovisionen den største del af tillægget. Bliver danske fonde skarpere på denne del af prissætningen vil de naturligvis være mere attraktive, og i den nuværende struktur egner de sig bedst til langsigtet opsparing – hvilket også harmonerer med de fleste investorers tilgang.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings