Risici i virksomhedsobligationer

Mulig indsnævring af kreditspænd som følge af forbedret kreditrisiko kan udvandes af stigende renter, vurderer Morningstars obligationsanalytikere  

Facebook Twitter LinkedIn

Virksomhedsobligationer er interessante for mange investorer fordi de sædvanligvis byder på en højere forrentning end traditionelle statsobligationer. Med udsigten til et mere attraktivt afkast forrentning følger også flere risici i forhold til mere sikre statsobligationer. Ved virksomhedsobligationer er der grundlæggende to overordnede betragtninger investorerne bør have for øje.

Den ene er renterisikoen – en risiko der gælder obligationer i bred forstand. I takt med at renten bevæger sig – op såvel som ned – vil det påvirke værdien af obligationsfonde eller de enkelte obligationer. Når renten går op og man er investeret i en obligation med lav kuponrente vil værdien af obligationen falde – men værdien af obligationsinvesteringen vil omvendt stige ved rentefald.

Udover renterisikoen er der også kreditrisikoen i virksomhedsobligationer. Sidstnævnte er årsagen til at investorerne opnår en højere forrentning ved at vælge virksomhedsobligationer frem for statsobligationer. Merforrentningen – også kaldet kreditspændet – kompenserer investorerne for den ekstra risiko de påtager sig ved at virksomhederne kan gå konkurs eller blive ude af stand til at overholde obligationsforpligtelserne. Jo mere risikabel eller usikkerhed om virksomheden bag obligationen des større præmie (kreditspænd) vil investorerne kræve.

Virksomhedsobligationer inddeles i to hovedgrupper efter deres kvalitet, og herunder er der yderligere en opdeling – igen efter obligationernes kvalitet. Den ene hovedgruppe er investment grade, hvori de bedst ratede obligationer placeres. Den anden kaldes high yield og omfatter obligationer med lavere kreditrating.

Kreditspænd fortsat under historisk snit

Det aktuelle kreditspænd for investment grade er aktuelt 131 basispunkter i Morningstars Corporate Bond index. Det er med andre ord den ekstra forrentning som investorerne kræver ved at vælge virksomhedsobligationer frem for en amerikansk statsobligation. Siden starten af sidste årti er det gennemsnitlige kreditspænd 158 basispunkter, og det aktuelle spænd er dermed lavere end det historiske snit. Investorerne er altså i dag villige til at acceptere en lavere forrentning ved at vælge virksomhedsobligationer end den forrentning, som de over tid har været villige til at acceptere. Kreditspændet på high yield obligationerne er i øjeblikket 450 basispunkter mod 580 historisk.

Der kan være flere bud på, hvorfor investorerne vil nøjes med en lavere forrentning nu end tidligere. Dels er virksomhedshedernes kreditrisiko blevet forbedret over de seneste år. Det er især udtalt i finanssektoren, hvor mange finansielle virksomheder har forbedret indtjeningen og kapitalstrukturen. Kreditspændene i finanssektoren er da også kørt mere ind i forhold til fx industrielle brancher. Derudover er den amerikanske centralbank som bekendt i gang med en reduktion af dens lempelige finanspolitik og har netop afsluttet støtteopkøb af obligationer. Det hjalp kreditmarkederne tidligere i år, hvor centralbanken opkøbte obligationer og reducerede udbuddet på markedet. Dermed stod mange investorer tilbage med provenu som skulle geninvesteres og en del af det er uden tvivl gået til virksomhedsobligationer i jagten på en bedre forrentning.

Afkastforventninger

Qua den højere kreditkvalitet er afkastet i investment grade obligationerne ofte mere følsom over renteudviklingen end det er tilfældet med high yield. Så alt efter om renten på statsobligationerne begynder at stige og i givet fald hvor meget, vil det kunne udvande merforrentningen fra investment grade obligationerne. Morningstars obligationsanalytikere forventer, at kreditspændet vil kunne indsnævres yderligere i starten af 2015 og dermed afbøde noget af tabet fra potentielt stigende renter. De forventer, at 2015-afkastet for investment grade obligationer vil komme ud i den lave ende af hvad investorerne er blevet forvænt med – dvs. et par procent.

Det er samtidig deres vurdering at high yield sandsynligvis er bedre rustet næste år end investment grade. Obligationerne i high yield segmentet er ofte karakteriseret ved en lidt lavere varighed og højere kuponrente og dermed mindre følsomme overfor rentebevægelser end det er tilfældet med investment grade. Derudover understøtter det større kreditspænd i high yield en bedre forrentning, så det er deres forventning at high yield afkastet næste år vil blive bedre end det vi har oplevet i år.

Fonde med virksomhedsobligationer

Hjemlige investorer kan vælge blandt ca. 30 fonde med fokus på virksomhedsobligationer. Fondene er nogenlunde ligelig fordelt på om fokus er investment grade eller high yield. Næsten 70 mia. kr. er investeret i fondene, hvoraf 40 mia. er investeret i high yield fonde og de resterende 30 mia. i investment grade.

Det svarer til at high yield udgør ca. 7 pct. af den typiske danske investors portefølje, mens investment grade vægter godt 5 pct. af porteføljen. Dermed består 12 pct. af investors samlede portefølje af virksomhedsobligationer. Tilbage i midten af sidste årti toppede andelen med ca. 15 pct., mens den bundede nogle år senere med en vægt på 9 pct. i en typisk dansk portefølje. Afhængig af den enkelte investors afkastforventninger og risikoprofil vil andelen være højere eller lavere.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser