Beherskede pensionsafkast i juli

Et flot første halvår af 2014 blev fulgt op af en juli måned, som både bød på kursfremgang og tab. 

Facebook Twitter LinkedIn

Danske pensionsselskabers markedsrenteprodukterne bød i første halvår af 2014 på pæne afkast til investorerne. I halvåret steg aktiekurserne og renterne faldt, hvilket resulterede i pæne afkast på både obligations- og aktiemarkedet. Juli måned blev derimod en mere blandet fornøjelse for investorerne, hvor nogle oplevede positive afkast, mens andre måtte indkassere negative – om end beskedne – tab i måneden.

I Morningstars referenceportefølje for den overordnede udvikling var der små plusser i måneden på tværs af de forskellige livscyklusprofiler. Bedst gik det profilen høj risiko og 30 år til pensionering som steg 0,27 pct. i juli. Laveste afkast var 0,19 pct. i profilen med lav risiko og fem år til pensionering. Som tallene antyder, var der tale om moderate stigninger og spredningen mellem høj og lav var ligeledes til at overse. Det var et resultat af beherskede stigninger på det globale aktiemarked i kombination med fortsat svagt faldende renter.

På tværs af selskabernes markedsrenteprodukter var det først og fremmest APs livscyklusprodukter, AP Udløb og AP Basic, som relativt set kom stærkt igennem juli. På profilen med 30 år til pensionering og middel risiko steg begge APs produkter 1,5 pct. i måneden. Det var noget bedre end de fleste øvrige selskaber på denne profil og Topdanmark var med et månedsafkast på 1,1 pct. tættest på at matche AP. AP Pension, som kun udbyder profiler med middel risiko, lå ligeledes godt til i måneden for de øvrige horisonter, mens Topdanmark generelt var nærmeste forfølger. Gabet mellem de to blev indsnævret for profilerne med færre år til pensionering.

På profilerne med enten høj eller lav risiko var det Topdanmark, der målt på afkastet kom relativt bedst igennem juli. Afkastet i juli i Topdanmarks profiler med høj var en tand over afkastet i de tilsvarende profiler med lav risiko. Det var ikke et entydigt billede, at høj risiko var lig højere afkast eftersom flere af de øvrige pensionsselskabers profiler med lav risiko trak det længste strå i måneden.

Tallene for juli viser også at især SEB havde det svært i måneden relativt til de øvrige pensionsselskaber i analysen. Alle SEBs livscyklusprofiler endte ud med negative afkast i måneden, mens det gik lidt bedre for SEBs balancerede produkter uden gradvis aftrapning af risikoen.

Nordea kom relativt set godt igennem første halvår – især med deres indeksvariant af livscyklusproduktet Vækstpension. I juli var Nordeas afkast mere moderate, og det var igen indeksvarianten, som trak det længste strå. Resultatet i måneden ændrer dog ikke ved, at Nordeas livscyklusprofiler stadig topper afkastet for hele året. Kun på en enkelt profil bliver Nordea trumfet på afkastet i år. Det er PensionDanmark på profilen med fem år til pensionering og middel risiko.

Opgjort på afkastet for hele året tegner sig et billede af, at især SEB, Danica og til dels AP har haft relativt svært i sammenligningen med analysens øvrige pensionsselskaber.

Om analysen

Morningstars afkastanalyse af markedsrenteprodukter er en sammenligning af, hvad investorerne ville have fået i afkast ved at investere i et af pensionsselskabernes livscyklusprodukter. Produkterne er inddelt efter år til pensionering og risikotolerancerne høj, middel eller lav risiko. Derved giver analysen et præcist billede af, hvordan investorernes opsparing er blevet forrentet på identiske profiler på tværs af de danske pensionsselskaber.

Det er det enkelte pensionsselskab, der vurderer hvilken aktivsammensætning, som er den mest hensigtsmæssige for investorerne i hver profil. Derfor kan sammensætningen mellem aktier, obligationer eller alternative investeringer variere fra selskab til selskab, ligesom fx beslutningen om valutaafdækning, valg af kapitalforvaltere, sammensætning af underliggende aktivklasser ligeledes vil variere. Det er det enkelte pensionsselskab som træffer disse beslutninger.

Morningstars afkastanalyse er derfor en sammenligning af investeringsbeslutningerne i de enkelte selskaber, og hvordan de respektive investeringsvalg påvirker afkastet og performance relativt til de øvrige pensionsselskaber på markedet.  

Udover de kommercielle selskaber indgår flere arbejdsmarkedspensioner med i analysen. Det er PensionDanmark, Sampension, Industriens Pension & Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). AP Pension, PensionDanmark, Industriens Pension og LD har ingen graduering efter kundernes risikotolerance i deres livscyklusprodukt. De fire selskabers livscyklusprodukt i den risikoprofil, som er defineret som middel risiko.

Morningstar har valgt fem tidshorisonter, 30, 20, 15, 10 og 5 år, efter år til pensionering og beregnet afkastet for selskabernes livscyklusprodukter. Det vil sige de produkter, hvor der er indbygget en automatisk nedtrapning af risikoen over tid.Graf

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings