Vi oplever i øjeblikket af og til problemer med registrering af brugere. Vi sætter pris på din tålmodighed, mens vi undersøger sagen.

Morningstar Fund Awards 2014 - Del 2

Hvert år kårer Morningstar de fonde og investeringsforeninger, der har leveret de bedste resultater til danske investorer.

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Fund Awards er en anerkendelse af de fonde og porteføljeforvaltere, der har skabt særlig gode resultater over en årrække. Awarden uddeles én gang årligt og for 2014 kårede vi årets vindere tidligere på måneden.

Vi uddeler to typer af awards. Den første er en kategoriaward, hvor vi har udvalgt 10 aktivklasser og derudover uddeler vi en pris til den investeringsforening, som har det bedste udvalg af fonde opdelt på aktier og obligationer.  

I sidste uge satte vi fokus på årets vindere i de seks aktiekategorier. I denne uge ser vi nærmere på vinderne i obligationskategorierne og vinderne af bedste investeringsforening.

DKK – Obligationer

Den første aktivklasse er mellemlange og lange danske obligationer. Aktivklassen har ikke helt samme tiltrækningskraft over for investorerne som tidligere, hvilket uden tvivl er forbundet med de noget mere moderate forventninger til afkastet på sikre statsobligationer. Trods aftagende interesse er markedsandelen aktivklassen dog fortsat mere end 14 pct. af det hjemlige fondsmarked.

Det blev Maj Invest Danske Obligationer som vandt årets awards på danske obligationer. Maj Invest vandt også sidste år, i 2011 og altså igen i år, så det er bestemt ikke ukendt for fonden at høre til blandt de bedste i dens felt. Det er Peter Mosbæk og Gustav Bundgaard Smidt som forvalter formuen på den halve mia. Det har de gjort godt og længe og siden opstart er den typiske fond i Morningstar kategorien blevet sat til vægs i alle år på nær ét.  Det giver samlet set præstationer blandt de bedste i kategorien og porteføljeforvalterne og investorerne drager desuden fordel af en attraktiv omkostningsstruktur, idet omkostningsprocenten er beskedne 0,26 pct.

DKK Korte Obligationer

Den næste obligationskategori er korte danske obligationer. Interessen for de sikre korte obligationspapirer er ligeledes aftagende i de senere år, men 2013 bød som helhed på nettokøb til fondene med fokus på disse obligationer. Kategorien er stadig en af de tunge herhjemme – både hvad angår antal fonde og formue.

Årets vinder i kategorien er en gentagelse af sidste år, idet HP Invest Korte Danske Obligationer nu for andet år i træk løber med årets fund awards på korte danske obligationer.  Den var med i fund award regi for første gang sidste år og lagde ud med at vinde, og gentager altså nu successen. HP Invest blev stiftet på initiativ af Henrik Founais & Peter Nauntofte og de to er sammen med Michael Nielsen i spidsen for investeringsbeslutningerne. De er specialister i danske stats- og realkreditobligationer, herunder særligt dem med lav omsætning, som giver muligheden for et ekstra afkast. Relativt til de øvrige fonde i kategorien er bundniveauet højt og i alle kalenderår siden start er afkastet bedre end gennemsnittet. Det resulterer i et 5 års afkast blandt de allerbedste i kategorien. Formuen er 2 mia. og omkostningsprocenten på 0,88 pct. gør fonden til den dyreste af slagsen i kategorien.

Nye Markeder – Obligationer

Obligationer fra højrentelandene har gennem flere år været en favorit hos investorerne, og fondene er nogle af dem, der har modtaget flest penge fra investorerne i de forgangne år. Det blev imidlertid afløst af større tilbagesalg fra danske investorer i 2013, som tiltog i styrke i takt med at kursfaldene satte ind. Det samlede nettosalg blev 7 mia. kr.

Sydinvest Højrentelande var med i opløbet sidste år, men fonden tager nu hele stikket hjem og løber med årets award. Sydinvest har en bred vifte af obligationsprodukter til investorerne inden for netop højrentelande, så det er ikke overraskende at Sydinvest er blandt de nominerede. Samlet forvalter Sydinvest mere end 15 mia. kr. under strategierne med fokus på obligationer fra højrentelandene, hvoraf årets vinder formuemæssig er den største. Fonden har klaret sig rigtigt godt i forhold til de andre fonde i Morningstar kategorien i de senere år, og er kommet stærkt igen ovenpå 2008, hvor den faldt betydelig mere i værdi end både dens benchmark og de andre fonde. Over de seneste tre og fem år er fonden med helt fremme og blande sig omkring top 10 pct. Fonden forvaltes af Sydbank ved Thomas Brund, som er i front for Sydbanks emerging markets team.

High yield obligationer

Årets sidste fund award på aktivklasserne er high yield virksomhedsobligationer. Det er en aktivklasse, der har nydt gavn af investorernes jagt efter en bare nogenlunde acceptabel forrentning. Der er kommet mange nye penge ind i fondene og trods lidt turbulens undervejs er det blevet til pæne afkast.

Nordea Invest Euro High Yield Bonds blev årets vinder. Dermed er det fjerde år i træk Nordea vinder i aktivklassen, men første gang denne fond vinder. Nordea har traditionelt gjort det glimrende på high yield, og det er lykkedes dem med succes at outsource forvaltningen til andre med solid ekspertise inden for området. Kendetegnende for præstationerne hos årets vinder er en høj grad af kontinuitet og stabilitet uden nogen udfald i negativ retning. Af de otte fulde kalenderår var det blot i 2008 og 2011 at fonden tabte mere end den typiske fond i kategorien. Resultaterne over fem år rækker til en placering i top 10 pct. blandt alle europæiske fond med fokus på aktivklassen.

Bedste fondshus – Obligationer

De næste to priser gives til det bedste fondshus på obligationer henholdsvis aktier. Det er to awards som gives til fondshusene med den stærkeste performance i det samlede fondsudbud opgjort på risikojusteret basis. For at være med i opløbet her forudsætter det mindst tre obligationsfonde og mindst fem aktiefonde.

Sydinvest blev årets vinder som bedste obligationshus. Sydinvest er femtestørste forening herhjemme og i alt elleve fonde bidrager til scoren for Sydinvest på denne obligations-award. Sydinvest har etableret sig som en stærk udbyder af obligationsfonde med fokus på højrentelandene og fem af de elleve obligationsfonde har netop dette fokus. Det er dog langt fra det eneste Sydinvest er skrappe til. High yield virksomhedsobligationer og global investment grade er også områder, hvor fondene fra Sydinvest gør det godt og bidrager til, at Sydinvest nu er årets bedste obligationshus.

Bedste fondshus – Aktier

De seneste fem år i træk er prisen som bedste aktiehus gået til Danske Invest. 2014 blev ingen undtagelse og dermed kan Danske Invest nu for sjette år i træk kalde sig Danmarks bedste aktiehus. Sidste år vandt Danske Invest også fem awards på aktivklasserne, men i år bliver det kun til denne ene pris. Danske Invest har igennem en årrække haft stor succes med bla. deres egen forvaltning af europæiske aktier og brugen af eksterne rådgivere på flere emerging markets regioner, men det var netop nogle af de fonde som fik et vanskeligt 2013. Omvendt gik det bedre sidste år for deres hjemlige aktiefonde end det er gået i en hel del år. Trods det noget anderledes billede for 2013, så holder Danske Invest skansen på de langsigtede resultater. Her er det fortsat flagskibene som trækker læsset, men også mere nicheprægede fonde som tyske, bioteknologi eller it-aktier er noget Danske Invest udmærker sig i.

Et stort tillykke til årets vindere af Morningstar Fund Awards 2014.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings