Vi oplever i øjeblikket af og til problemer med registrering af brugere. Vi sætter pris på din tålmodighed, mens vi undersøger sagen.

Lavt ratede virksomhedsobligationer hitter fortsat

Interessen for globale aktiefonde er stigende blandt investorerne, mens efterspørgslen efter obligationer fra højrentelandene er bremset op

Facebook Twitter LinkedIn

Februar blev en forholdsvis rolig måned i de danske investeringsforeninger. Det viser de seneste tal over flowbevægelserne, som belyser investorernes aktivitet i fondene. Samlet blev det til et tilbagesalg på godt 1,2 mia. kr., hvoraf langt størstedelen stammer fra obligationsfondene. Der var netto også tilbagesalg i aktiefondene, men det var betydeligt mindre. Balancerende fonde gik atter frem – om end i beskedent målestok.

Modsat januar, hvor tallene var påvirket af store flow i nogle enkelte fonde, blev det mere jævnt fordelt i februar. Ud af i alt 426 overvejende detailfonde, som indgår i analysen, kunne 206 af dem konstatere positivt flow i form af nye penge fra investorerne, mens 220 fonde indkasserede tilbagesalg.

For hele året er væksten i fondene svagt negativ i niveauet 0,6 pct. Det skal dog først og fremmest tilskrives de større tilbagesalg i nogle enkelte obligationsfonde i årets første måned.

In- og outflows ud på kategoriniveau

Interessen for globale aktiefonde blev kickstartet i januar og er fortsat ind i februar. Investorerne købte yderligere op i fondene fra Morningstars globale blend aktiekategori. Det var bl.a. fonde fra Nordea Invest som fik større inflow i måneden, men også Maj Invest Value Aktier og BankInvest Basis oplevede pæn interesse fra investorerne.

BankInvest New Emerging Markets oplever fortsat pæn efterspørgsel og formuen er vokset tæt ved 60 pct. siden årets start – alene som følge af nye penge fra investorerne. Interessen kommer ovenpå et rigtig godt 2012 for frontier markederne generelt og BankInvest-fonden i særdeleshed. Udover globale blendaktier blev globale valuefonde også efterspurgt i februar. Her var det dog primært BankInvest Højt Udbytte Aktier som trak læsset og modtog hovedparten af inflowet.

For amerikanske aktier er billedet mere tvetydigt. US large cap value fik et inflow på 168 mio. kr. i februar, mens amerikanske blendfonde oplevede tilbagesalg på 108 mio. kr. i måneden. Bevægelserne var dog stort set isoleret til to fonde. I Danske Invest blev der investeret mere i amerikanske aktier, mens Nordea Invest solgte ud af aktierne i deres amerikanske fond.

Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Månedens største inflow kom til to fonde fra netop high yield segmentet. Det var Danske Invest Euro HY Bonds og Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente, der fik inflow på henholdsvis 500 og 277 mio. kr. i februar.

Traditionelle globale obligationer oplever fortsat pæn efterspørgsel. Kategorien med valutaafdækkede investment grade obligationer, dvs. dem med høj kreditkvalitet, er vokset støt igennem snart mange måneder. I år er kategorien foreløbig vokset knap 7 pct., hvilket kommer i kølvandet på en vækstrate på 140 pct. i 2012 og 40 pct. året forinden.

Interesse kølnet for højrentelande

For obligationer fra højrentelandene ser interessen – om end for en stund – ud til at være kølnet noget. Ingen af kategorierne med fokus på disse obligationer var blandt højdespringerne i februar. Kategorien med fokus på obligationer i lokal valuta er takket være større inflow i januar stadig med på kategoriernes top 10 liste for i år.

Anderledes ser det ud for obligationerne i hård valuta. De er foreløbig blevet ramt af det største tilbagesalg i år, hvor investorerne indløste investeringsbeviser for knap 900 mio. kr. i februar. Det er en fortsættelse af trenden fra januar. Tilbagesalget var spredt ud over de fleste fonde, men med størst outflow i Nordeas højrentefond på i alt 470 mio. kr. Det blev også månedens største tilbagesalg på tværs af alle fonde.

Danske obligationer er fortsat i unåde blandt investorerne og baseret på tallene for februar er der ikke noget, der tyder på at den udvikling er ved at vende. Det samlede outflow endte på 700 mio. kr. i Morningstars tre danske obligationskategorier. I forhold til januar var tilbagesalget en tand lavere.

Virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet har haft fremgang det meste af sidste år, men det er nu vendt til outflow de seneste tre måneder i træk. Det var fonde fra BankInvest og Jyske Invest, der modtog størstedelen af tilbagesalget i februar.

Blandt foreningerne blev Nordea månedens højdespringer i form af nye penge fra investorerne, men måske mere overraskende lykkedes det den noget mindre forening, Gudme Raaschou Invest, at modtage det næststørste inflow. I januar gik det også fint for Gudme. Her var det obligationsfonden med fokus på højrentelande, der tiltrak sig pengene, mens det i februar blev emerging markets aktiefonden som løb med opmærksomheden.

Trods større tilbagesalg i eksotiske obligationsfonde i BankInvest lykkedes det foreningen qua en god januar måned at forblive blandt foreningerne med størst inflow i år.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings