Pensionsopsparerne godt fra start i 2013

Den relativt gode stemning på finansmarkederne i årets første måned smittede af på investorerne i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter.

Facebook Twitter LinkedIn

Investorerne i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter kom godt fra start i 2013. Det viser tallene for januar måned. Der var naturligvis variation i afkastene alt efter selskab, produkt og risikoprofil, men det overordnede billede viste positive afkast over det meste af linjen og få negative afkast.

På tværs af alle selskabernes produktpaletter gav Nordeas aktivforvaltede variant af deres livscyklusprodukt med høj risiko månedens højeste afkast. Det blev til 4,6 pct. i januar. Skandias matchprodukt med lav risiko kom ud af januar med et minus på 1,5 pct. og dermed analysens laveste afkast. Vi gør her status over udviklingen.

Interessen for risikofyldte aktiver fortsætter

Som 2012 tog fart begyndte investorerne igen at søge mod mere risikofyldte aktiver. Det var ikke mindst jagten på en bare nogenlunde hæderlig forrentning, som drev denne udvikling. Det betød, at investorerne fravalgte sikre obligationer med kort løbetid til fordel for aktier og obligationer i den mere risikofyldte ende af skalaen. Den fornyede interesse for aktiver med en vis risiko er fortsat i januar måned og den større efterspørgsel har bidraget til, at flere af disse aktivklasser er kommet hæderligt igennem de seneste måneder, heriblandt første måned af 2013.

Tilstrømningen af de mange nye penge til risikofyldte aktivklasser var dog ikke ubetinget nogen garanti for pæne afkast. Det var nemlig ikke alle aktivklasser, som det gik lige godt for i januar. Måneden blev også kendetegnende ved en vis valutauro, og bl.a. dollaren og ikke mindst den japanske yen faldt ganske betydeligt over for danske kroner og euroen. Traditionelt har langt de fleste porteføljer en ikke ubetydelig eksponering til især værdipapirer udstedt i dollars. Derfor kunne dollarsvækkelsen tage toppen af ellers gunstige kursstigninger medmindre at valutaeksponeringen var afdækket. Aktuelt faldt dollaren små tre procent og yennen tabte hele otte procent i værdi over for kronen – blot på én måned.

Sådan gik det på markederne

Omregnet til danske kroner steg globale aktier godt 2 pct. i januar. Generelt klarede både mid- og small cap aktierne sig en tand bedre, hvilket også indikerer en større risikovillighed blandt investorerne. Europæiske aktier, som ikke var påvirket af dollarsvækkelsen gav et plus på små 3 pct. i måneden, og især flere af de sydeuropæiske lande fik et ganske pænt kursløft. Danske investorer kunne trods styrkelsen af kronen stadig hente afkast på omkring 2 til 3 pct. på amerikanske aktier og endnu mere hvis positionerne havde været valutaafdækkede. Danske aktier steg alt efter indeks i niveauet 7-8 pct. i januar.

På obligationsfronten var billedet mere mikset, og valutauroen fik også her en vis indflydelse på afkastet efter omregning til danske kroner. Virksomhedsobligationerne fik en behersket måned med små plusser til europæiske obligationer med lav rating, mens dollarudstedelser gav et mindre negativt afkast. Virksomheder med høj kreditrating endte ligeledes måneden med et beskedent minus.

For højrentelandene, der har nydt godt af mange nye penge fra investorerne i snart mange måneder, blev januar heller ikke noget at skrive hjem om, og generelt ligger afkastene her mere eller mindre fladt siden 3. kvartal sidste år. Danske statsobligationer – lige fra helt korte til lange obligationer – faldt også i værdi i årets første måned.

Livscyklus – Middel Risiko

Dykker vi ned i livscyklusprofilerne med middel risiko, hvor hovedparten af investorerne i markedsrente er investeret, blev det typisk profilerne med flest år til pensionering – og deraf de mest risikofyldte – som det gik bedst for i januar. Blandt profilerne med 30 år til pensionering fik APs basicprodukt et afkast på 4,2 pct., hvilket var månedens bedste afkast. I PensionDanmark blev det til 0,7 pct. i måneden for denne profil og dermed det laveste afkast på tværs af selskaberne.

Hos AP var det især aktiefondene som gav solide afkast i januar og bidrog til månedens pæne afkast relativt til de øvrige selskaber. AP afdækker valutarisikoen for de fleste toneangivende valutaer og derfor betød bl.a. den svækkede dollar over for kronen mindre for pensionsselskabet og ikke mindst investorerne. Topdanmark fortsætter de gode takter fra 2012 i årets første måned og her er det nogenlunde samme billede, der går igen – nemlig at det især er risikofyldte aktiver som bidrog pænt til månedens afkast.

Hos de store kommercielle pensionsselskaber blev afkastet i januar til 3,3 pct. hos Nordea, 2,5 pct. i Danica og endelig 2,1 pct. i PFA for profilerne med 30 år til pensionering. Blandt arbejdsmarkedspensionerne endte januar med afkast på 2,2 pct. hos Sampension, 1,0 pct. i Industriens Pension samt PensionDanmark med 0,7 pct. som nævnt tidligere.

Finanskrisen på vej ud af 5års afkastet

Det er interessant at bemærke, hvordan 5års afkastet ændrer sig i disse måneder. Afkastet er naturligvis påvirket af, hvad der er kommet til af afkast i den seneste måned, men i ligeså høj grad af, hvad der er faldet ud af afkast i perioden. Finanskrisen havde som bekendt sin storhedstid i 2008, og netop i disse måneder vil finanskrisen efterhånden glide ud af 5års perioden.

Januar 2008 var ikke den værste måned på de finansielle markeder under finanskrisen, men det var en af de dårligere af slagsen. Denne måned er netop gledet ud af 5års afkastet og fx for APs udløbsfond med 30 år til pensionering er det totale 5 års afkast nu 22 pct. – mens det for bare én måned siden ’blot’ var 6 pct. Stort set samme billede går igen hos de øvrige selskaber – alt efter hvor slemt det gik for dem tilbage i 2008.

Ovennævnte er uddrag fra Morningstars netop offentliggjorte afkastanalyse af udviklingen i selskabernes markedsrenteprodukter. Hele analysen er tilgængelig på morningstar.dk i løbet af mandag formiddag. Her kan du få detaljeret information om udviklingen i alle markedsrenteprodukter fra de selskaber som er med i analysen.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings