Flotte afkast i 2012 til pensionsinvestorerne

Det blev til pæne afkast i 2012 til investorerne i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter, men ikke alle selskaber klarede sig lige godt.

Facebook Twitter LinkedIn

2012 blev et interessant år for markedsrenteprodukterne i den danske pensionsbranche. Ikke mindst fordi det blev et godt år for de efterhånden mange investorer i markedsrente. Den positive stemning på finansmarkederne i 2012 kom nemlig investorerne til gode. Der var positive afkast over hele linjen på tværs af pensionsselskabernes markedsrenteprodukter og generelt var afkastene bedre des flere risikofyldte aktiver.

Vi gør her status over udviklingen.

Sådan endte markederne

Det globale aktiemarked endte året med et plus på 15 pct. Stigningerne henover året var noget ujævn fordelt og det var især kursgevinsterne fra første og tredje kvartal i 2012, som sikrede investorerne et pænt afkast for hele året. Europæiske aktier, der har haft det svært i de senere år – ikke mindst på grund af gældsproblemerne i Sydeuropa – fik et pænt 2012 og steg knap 18 pct. Som så ofte før viste danske aktier atter vejen. C20-indekset endte året med en stigning på 27 pct. og det brede all cap indeks sluttede i plus på 24 pct. Det var bl.a. Novo Nordisk, som med et kurshop på hele 40 pct. var med til at trække danske aktier frem i feltet over årets højdespringere.

På rentesiden fortsatte de meget lave renter i 2012. Mange havde nok ikke ventet at renterne på de mest sikre obligationer kunne falde yderligere. Ikke desto mindre var det netop det der skete som 2012 gik frem. Det betød bl.a. at mange investorer måtte på udkig efter nye aktivklasser i jagten på en fornuftig forrentning. Det var en tendens som virksomhedsobligationer og obligationer fra højrentelandene nød godt af. Sidstnævnte kunne snildt matche afkastet fra aktiemarkederne i 2012, og de lavest ratede virksomhedsobligationer steg tæt ved 28 pct. for europæiske high yield obligationer og lidt mindre for globale. For danske statsobligationer var gevinsterne mere moderate, men stadig positive. Korte statsobligationer steg 0,50 pct., mens obligationer med løbetid på 7-10 år gav 6 pct. i afkast. Isoleret set ganske pæne afkast, men sammenholdt med så mange andre aktivklasser i 2012 var stigningerne mindre attraktive.

Flest i livscyklus

Det er typisk i pensionsselskabernes livscyklusprodukter, at hovedparten af opsparerne er investeret i markedsrente. Morningstar følger i alt femten livscyklusprofiler. Profilerne er inddelt i lav, middel og høj risiko og efter år til pensionering. 30 år er valgt som den længste horisont og 5 år den korteste. For selskaber som ikke graduerer efter risiko er produktet indplaceret i middel risiko.

Afkastene i livscyklusprodukterne i 2012 var i høj grad påvirket af, hvilke profiler investorerne havde investeret i. Generelt var årets bedste afkast at finde blandt profilerne med 30 år til pensionering og de laveste afkast var for horisonterne med færrest år til pensionering. PFA’s profil med høj risiko og 30 år til pensionering gav et afkast på 18,1 pct. i 2012. Det var årets højeste afkast på tværs af alle femten profiler. Det laveste afkast tilfaldt investorerne i APs basicprodukt med 5 år til pensionering. Her blev afkastet 5,9 pct. i 2012.

Livscyklus – Middel Risiko

I profilerne med middel risiko, hvor flest selskaber er repræsenteret, blev det relativt set et godt år for investorerne i Topdanmark og PFA, mens Nordea og basicproduktet hos AP havde det svært i sammenligningen. For arbejdsmarkedspensionerne, PensionDanmark og Sampension, blev det et mere behersket år. De to selskaber har dog leveret stærke afkast i de foregående år, og på 3års afkastet ligger begge godt i feltet.

Flere selskaber har nu 3års historik i livscyklusprodukterne og her er det generelle billede at især PensionDanmark ligger pænt på denne horisont i sammenligningen af profilerne med middel risiko. Kombinationen af et godt relativt afkast og lav relativ risiko løfter selskabets risikojusterede afkast. Opgjort på det risikojusterede afkast over 3 år er Sampension tættest på at matche PensionDanmark, og det lykkedes rent faktisk Sampension at matche på horisonten med 5 år til pensionering. Det skyldes ikke mindst en stabil kursudvikling. Faktisk er Sampensions værste kvartal over de seneste 3 år positivt med 0,07 pct. og det maksimal kursfald var blot -0,56 pct. Til sammenligning tabte Topdanmark tilsvarende profil -5,3 pct. i deres værste kvartal og det maksimale kursfald blev -6,5 pct. over de seneste 3 år.

Knap halvdelen af livscyklusprodukterne har mindst 5 års historik og på denne horisont er det typisk Nordea, der er i front på det risikojusterede afkast. Det er kombinationen af gode relative afkast og lav risiko, som bevirker at Nordea ligger pænt på 5års horisonten. Det lykkedes bl.a. Nordea at komme relativt set godt igennem turbulensen under finanskrisen, hvor selskabet tabte mindre end de øvrige selskaber i analysen.

Livscyklus – Lav og Høj Risiko

Der er færre selskaber, som udbyder livscyklusprodukter med graduering efter kundernes risikoprofil. Nordea har for nylig relanceret deres livscyklusprodukt, og i den forbindelse er profiler med lav og høj risiko kommet med på paletten. Historikken på disse nye profiler er dog endnu kort, så det er fortsat Danica, PFA, SEB og Topdanmark, der er med i sammenligningen af profilerne med lav og høj risiko. For 2012 blev det generelle billede, at Topdanmark fik de højeste afkast i lav risiko profilerne, mens PFA satte sig på profilerne med høj risiko.

PFA har for første gang 3års historik på deres nyeste livscyklusprodukt og på profilerne med lav og høj risiko er det PFA, der præsterer de højeste risikojusterede afkast på denne horisont.

Ovennævnte er uddrag fra Morningstars netop offentliggjorte afkastanalyse af udviklingen i selskabernes markedsrenteprodukter. Hele analysen er tilgængelig på morningstar.dk i løbet af mandag formiddag. Her kan du få detaljeret information om udviklingen i alle markedsrenteprodukter fra de selskaber som indgår i analysen.

table

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser