Vi oplever i øjeblikket af og til problemer med registrering af brugere. Vi sætter pris på din tålmodighed, mens vi undersøger sagen.

faktum nr. 31 - april 2006

Udskyd ATP og få doblet din pension

Svend Aagaard Nielsen | 01-05-06 | E-mail artikel


Udsæt udbetalingen af din ATP-pension til dit 75. år – og få næsten det dobbelte hver måned, resten af livet.

Den mulighed bliver nu en realitet, hvis det står til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V).

I dag kan man få ATP-pension, når man fylder 65 år. Men man skal tage sin pension, senest når man bliver 70 år – uanset om man fortsat har en lønindkomst eller af andre grunde hellere vil udsætte pensionen. Det skal være slut nu, mener beskæftigelsesministeren.

»Reglerne i dag er for ufleksible. De skal ændres af to grunde: For at skabe størst mulig frihed for den enkelte. Og så er der tale om en klar opfordring til at blive ved med at arbejde, så længe man overhovedet har lyst,« siger Claus Hjort Frederiksen, der til efteråret vil have Folketinget til at vedtage nye regler for ATP.

»Vi har allerede åbnet op for at udsætte folkepensionen – det er helt naturligt, at ATP-pensionen nu følger efter. Vi skal fjerne alle de stivheder i lovgivningen, som kan tvinge folk væk fra arbejdsmarkedet, før de reelt har lyst. At få borgerne til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet handler ikke kun om at ændre efterløns- og pensionsalder. Det handler i lige så høj grad om at gøre tilbagetrækningsreglerne så fleksible, at det bliver enkelt og attraktivt at blive. Vi skal ikke glemme, at den positive side af senere tilbagetrækning er, at man får bedre økonomiske vilkår som pensionist,« siger beskæftigelsesministeren.

Det attraktive element i at udsætte sin pension er umiddelbart til at få øje på: Jo senere man starter sin pensionsudbetaling, jo flere kroner får man ind på bankbogen hver måned resten af livet.

Har man betalt ind til ATP hver måned siden starten af 1964, så kan man – som 65-årig – få ca. kr. 1.700 hver måned resten af livet. Venter man i stedet, til man bliver 75 år, så kan man få ca. kr. 3.250 – næsten det dobbelte.

For de, der samtidig har råd til at udsætte folkepensionen, er der tale om en betydelig indtægtsforøgelse. I stedet for at få ca. kr. 11.400 om måneden får man godt kr. 22.000 om måneden.


Erstatning for ratepensioner

ATP’s formand, Jørgen Søndergaard, bakker op om forslaget.

»I ATP’s bestyrelse har vi længe ønsket at gøre pensionen mere fleksibel. Det er ikke alle, der vil arbejde videre, når de runder pensionsalderen, men dem, der vil, skal have gode muligheder for det,« siger Jørgen Søndergaard.

Han peger på, at der er to centrale argumenter for en mere fleksibel ATP: »Det ene er naturligvis at skabe større tilskyndelse til senere tilbagetrækning. Det andet er, at ATP fremover kan komme til at tjene et helt nyt formål: ATP kan træde i stedet, når ratepensionen udløber,« siger Jørgen Søndergaard.

Forslaget skal gøre det muligt at udsætte sin ATP, til man fylder 75 år, selvom man går på pension som 65-årig. Jørgen Sønder-gaard peger på, at mere end halvdelen af danskernes samlede pensionsopsparing indbetales som kapital- eller ratepensioner. Det betyder, at pengene bliver udbetalt på én gang – den dag man lader sig pensionere – eller over en kortere årrække, typisk ti år.

Dermed vil den private pensionsopsparing for mange pensionister være udløbet ved de 75 år, hvis man har trukket sig tilbage som 65-årig.

»Kapital- og ratepensioner er på mange måder gode, men de er skidt for én ting: De stopper mange år før, langt de fleste pensionisters liv er slut. Både mænd og kvinder, der står foran pensionering, fejlvurderer deres levetid – de tror ikke, de bliver så gamle, som de rent faktisk gør. Mange vil derfor opleve et markant fald i levestandarden efter de første 10 år som pensionist,« siger Jørgen Søndergaard.

Om det økonomisk set er en fordel for den enkelte at udskyde pensionen afhænger selvfølgelig af, hvor gammel man bliver.

En undersøgelse, som ATP fik foretaget i 2005, viste, at kvinder umiddelbart før pensionsalderen tror, at de vil leve ca. fem år kortere end den faktiske restlevealder, mens mændene undervurderer deres restlevetid med ca. fire år.

Halvdelen af de kvinder, der holder 65-års fødselsdag, vil også kunne fejre deres 85-års fødselsdag. Det samme gælder for 34 pct. af mændene.

»Med en mere fleksibel ATP-pension, som kan startes ved det 75. år, bliver det nemmere at planlægge sit pensionistliv fornuftigt for de grupper, der især har satset på ratepensioner. Så kan man leve af private pensionsudbetalinger i de første år og derefter have ATP-pensionen som ekstra sikkerhed, når ratepensionerne løber ud, og kapitalpensionen er brugt op,« siger Jørgen Søndergaard.

Feedback modtages meget gerne, klik her
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings