Op og ned for aktive forvaltere i 2011

De seneste måneder har budt på rigelig med udfordringer for aktive forvaltere, men der er lyspunkter i mængden – og det modsatte.

Facebook Twitter LinkedIn

De fleste husker nok endnu 2008 som et ualmindeligt kedeligt år på finansmarkederne, og det gælder uden tvivl især dem som navigerede rundt på alverdens aktiemarkeder. Efter finanskrisen rasede ud gik det sidenhen bedre, og oven på tab i omegnen af 40 pct. tilbage i 2008 steg aktiemarkederne først 30 pct. året efter og dernæst 20 pct. i 2010. Med andre ord så ville de fleste investorer ved indgangen til 2011 stadig ligge med et lille minus, men dog med udsigt til at tabene fra 2008 var godt på vej til at blive genvundet.

Med solide kursstigninger i erindringen havde de fleste nok lagt finanskrisen bag sig, men så dukkede gældskrise i Sydeuropa og fornyet usikkerhed om den globale økonomis tilstand op på radaren og skabte turbulens på de globale aktiemarkeder. Selvom mange nok synes at de seneste måneder har været hård kost for opsparingen, så er kurstabene i år stadig langt fra niveauerne tilbage i 2008. Efter de seneste dages kursstigninger ligger det samlede tab i år for globale aktier i omegnen af 10 pct.

Vender vi blikket med de danske aktiefonde er der imidlertid stor spredning på, hvordan de er kommet igennem året. Af knap 240 hjemlige aktiefonde er det typiske tab i år på 14 pct., mens en fjerdedel af aktiefondene har tabt mere end 21 pct., og den bedste fjerdedel har tabt mindre end 10 pct. Variationerne skal til dels findes blandt de respektive investeringsstrategier. Fokus på danske aktier har typisk givet et tab på 23 pct., mens globale valuefonde har klaret sig noget bedre med et mere behersket tab på 4 pct. Sektorfonde med fokus på enten sundhed- eller teknologi aktier er også nogle af dem som har vist sig mest modstandsdygtige mod kursfald i år.

Kun ganske få fonde kan altså indtil videre prale med positive afkast i år, mens de største tab ligger på den kedelige side af minus 30 pct. Men selvom negative afkast i år nærmest er synonym med aktier, så er der ganske store forskelle på hvordan de danske fonde er sluppet igennem årets tre første kvartaler.


Stor variation mellem top og bund

Hovedparten af de danske fonde er nemlig aktivt forvaltede. Ambitionen er at slå deres benchmark, og give investorerne muligheden for et bedre afkast end hvis de blot havde fulgt en passiv strategi. Det bedre afkast skal skabes ved at overvægte aktier, som fondsforvalteren tror, vil klare sig bedre end indekset. Samtidig undervægtes aktier der forventes at give et dårligere afkast end indekset.

Ikke overraskende er der stor variation i, hvordan fondsforvalterne er kommet igennem de turbulente måneder. Nogle af dem, der har klaret skærene på fin vis i forhold til deres respektive indeks, er bl.a. de to fonde Nye Markeder og Nye Markeder Small Cap fra Danske Invest med fokus på udviklingslandene. Fondene har tabt henholdsvis 12 og 18 pct. i afkast i år, men havde man fulgt en passiv strategi ville tabet i begges tilfælde være omkring 8 pct. point større. En anden fond med pæne relative afkast i år er valuefonden, Nordea Invest Global Value. Mens dens indeks er nede med 10 pct. i år har Global Value fra Nordea indtil videre blot tabt 2 pct.

Af fonde med fokus på hjemlige aktier er det SEBinvest Danske Aktier som er kommet relativt set godt igennem markedsuroen. Selvom den har tabt 19 pct. i år, så er det stadig et solidt afkast – både i forhold til indeks og de øvrige fonde med samme investeringsfokus.


Langt sej træk

I den modsatte ende af tabellen finder vi også en række fonde, som i den grad har haft svært ved at følge trop med deres respektive indeks. En har dog klaret sig betydeligt dårligere end de øvrige. Det er Investin Amber Energy Alpha, som pt. halter 23,9 pct. point efter dens eget indeks i år. Fonden har siden dens etablering ultimo 2007 haft et noget besynderligt forløb. Fonden benytter sig af resultatafhængig aflønning og til trods for at fonden har underperformet sit eget indeks med hele 43 pct. point siden primo 2008, så er fonden blandt landets absolut dyreste fonde. Omkostningsprocenten har over de seneste tre fulde kalenderår ikke været lavere end 2,06 pct. til trods for at den samlede underperformance i denne periode er 30 pct. point relativ til fondens eget indeks. Den gns. omkostningsprocent i perioden er 3,9 pct.

Udover fonden fra Investin har Nordea Invest Global Vækst og Alfred Berg Rusland også haft et svært år så langt. En af de største hjemlige aktiefonde – opgjort på formue – er også at finde i den kedelige ende. Det er Sparinvest Value Aktier som har tabt i omegnen af 17 pct. i år, svarende til godt 8 pct. point dårligere end dens indeks.

For hele feltet er status at knap 40 pct. af de hjemlige aktiefonde har slået deres indeks i år. Det er en lavere andel i forhold til fx tre og fem års horisont. Hvordan fondene klarer sig i årets sidste måneder må vi vente og se. Der er ingen tvivl om at hvilken vej pilen peger på aktiemarkederne, vil have betydning for, hvilke fonde som vil stå bedst når året er omme. Nogle har deres styrker i stigende markeder, mens andre klarer sig godt når pessimismen har overtaget. Andre har det til gengæld mere end svært uanset om kurserne går op eller ned.

De bedste og dårligste hjemlige aktiefonde i år - relativt til benchmark
Top 10 fonde Benchmark Morningstar Kategori Morningstar Rating Manager Afkast i år Merafkast i år i pct. point
Danske Invest Nye Markeder Small Cap MSCI EM Small NR Global Emerging Markets ÙÙÙÙÙ Devan Kaloo -18,5 7,8
Danske Invest Nye Markeder Akk MSCI EM NR Global Emerging Markets ÙÙÙÙÙ Devan Kaloo -12,6 7,8
Nordea Invest Global Value MSCI World Value NR Global Large-Cap Value ÙÙÙÙ Jørn Linde Andersen -2,0 7,5
Danske Invest Nye Markeder Udb MSCI EM NR Global Emerging Markets ÙÙÙÙÙ Devan Kaloo -12,9 7,5
Jyske Invest Japanske Aktier MSCI Japan NR Japan Large-Cap ÙÙÙ Management Team -9,6 4,9
Danske Invest Fjernøsten MSCI AC Asia Ex Japan NR Asia ex Japan ÙÙÙÙÙ Flavia Cheong -14,4 4,7
Danske Invest Latinamerika MSCI EM Latin America NR Latin America ÙÙÙÙÙ Devan Kaloo -18,4 4,6
SEB Inst. Emerg Mkt Eq Mondrian MSCI EM NR Global Emerging Markets ÙÙÙÙÙ Mondrian Investment Partner Ltd. London -16,4 4,0
SEBinvest Danske Aktier OMXC Cap Denmark ÙÙÙÙÙ Niels Andersen -19,1 3,6
Gudme Raaschou EM Aktier MSCI EM NR Global Emerging Markets - -17,2 3,1
Bund 10 fonde Benchmark Morningstar Kategori Morningstar Rating Manager Afkast i år Merafkast i år i pct. point
Investin Amber Energy Alpha MSCI World/Energy NR Sector Energy Ù Rasmus Cederholm -32,7 -23,9
Nordea Invest Global Vækst MSCI World Growth NR Global Large-Cap Growth ÙÙ Thomas Ladefoged -21,4 -12,7
Maj Invest Miljø & Klima MSCI World NR Sector Ecology - Morten Rask Nymark -20,2 -11,1
Alfred Berg Rusland MSCI Russia NR Russia ÙÙÙ Jan-Olov Olsson & Vladimir Tsuprov -30,7 -9,1
Nordea Invest Special Europ Akt Fokus MSCI Europe NR Europe Large-Cap Blend ÙÙÙÙ Charlotte Winther -19,4 -8,6
Sparinvest Cumulus Value MSCI World NR Global Large-Cap Value ÙÙÙ Jens Moestrup Rasmussen -17,4 -8,3
Sparinvest Value Aktier MSCI World NR Global Large-Cap Value ÙÙÙÙ Jens Moestrup Rasmussen -17,1 -8,0
Investin Amber Nordic Alpha MSCI Nordic Countries NR Nordic ÙÙ Mogens Vad -26,9 -7,8
Alm. Brand Invest Nordiske Aktier MSCI Nordic Countries NR Nordic - Thomas Bøttcher Schultz & Michael Adler & Kurt Ilskov Kristensen -26,6 -7,4
Gudme Raaschou Selection MSCI World NR Global Large-Cap Blend ÙÙÙÙ Ikke oplyst -16,3 -7,2

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings