Fund Awards 2010, de nominerede er…

Hvert år kårer Morningstar de fonde der har leveret de bedste resultater til danske investorer. I denne uge afsløres de nominerede inden for 10 kategorier.

Karsten Henriksen 08/02/2010
Facebook Twitter LinkedIn

Det er langt fra alle fonde der er lige gode. Også selvom to eller flere fonde har stort set ens navne, så er der ofte stor forskel på de leverede resultater. Tag blot fonde der investerer i danske aktier, hvilket er et ganske afgrænset investeringsunivers, alligevel var der 28 pct. forskel mellem højeste og lavest afkast i 2009.

De gode præstationer bør belønnes og bringes frem i lyset, derfor kårer Morningstar hvert år via Fund Awards de bedste enkeltfonde på det danske marked. Metoden er den samme som anvendes af Morningstar i resten af Europa og er derfor anerkendt på tværs af landegrænserne. Der uddeles priser indenfor 10 forskellige investeringskategorier og her på siden ses en komplet liste med de tre nominerede kandidater indenfor hver kategori.

Prisuddelingen er en årlig begivenhed og derfor er der lagt vægt på fondenes resultater det seneste kalenderår. Det vil imidlertid være uhensigtsmæssigt at kåre en vinder, som har haft et enkelt heldigt år og ellers har givet dårlige afkast til investorerne. Det kunne især give uheldige resultater lige efter en finanskrise, hvor afkastene er buldret op i 2009, fra en dyb afgrund i 2008. Erfaringen fra udlandet viser at private investorer opfatter prisuddelingen som en slags blåstempling af de pågældende fonde og det er ikke hensigten, at guide investorerne mod fonde der ikke har kunnet levere gode resultater på det længere sigt.

Sådan vælges de bedste

Morningstar Fund Awards lægger derfor vægt på etårsafkastet, men fondene skal ligeledes have leveret konkurrencedygtige risikojusterede afkast på tre og fem års sigt for at komme i betragtning. Herudover er det et krav at fondene mindst har været i den bedste halvdel af deres kategori i tre ud af de seneste fem år. Kombinationen af disse krav til fondene skal sikre, at vinderprisen går til fonde, som har leveret stærke etårs resultater, men som samtidig har bevist evnen til at levere konkurrencedygtige resultater på længere sigt uden unødige risici.

Kun fonde som er tilgængelige for private danske investorer er taget i betragtning. I praksis betyder det at institutionelle fonde udenfor privates rækkevidde, samt almene boligfonde og kommunefonde ikke medtages i kåringen. Her på siden ses de 30 fonde som er nomineret til de 10 vinderpriser, der offentliggøres næste lørdag.

På tværs af foreninger

Der er nogle investeringsforeninger som generelt klarer sig bedre end andre og i de gode foreninger vil der ofte være flere attraktive fonde for investorerne. Men når man sammensætter sin portefølje af fonde er det vigtigt at se ud over den enkelte investeringsforening og søge de bedste fonde på markedet. Som det ses af tabellen her på siden, så er der mange forskellige investeringsforeninger repræsenteret og det er et tydeligt bevis for den bredde der er i markedet og den værdi der ligger i at være selektiv i sine investeringsvalg. Fondene i tabellen er blandt de bedste på det danske marked, men det er kun en tredjedel af dem der i sidste ende modtager en Award.

I næste uge uddeles ligeledes en pris til den bedste investeringsforening på henholdsvis aktiefonde og obligationsfonde. Det sker ud fra de seneste fem års resultater og under hensyntagen til størrelsen af foreningernes udbud af fonde. Foreningsprisen er en anerkendelse af de foreninger, der har tilbudt investorerne et udbud af fonde, der samlet set har ligget i den bedste ende af markedet.

Nominerede fonde i Morningstar Fund Awards 2010 - listet i alfabetisk rækkefølge

Asien - Aktier
Danske Invest Fjernøsten
Danske Invest Indeks Fjernøsten
Jyske Invest Fjernøsten

Danmark - Aktier
Carnegie WorldWide/Danske Aktier
SEBinvest Danske Aktier
Sydinvest Danmark

Europæiske Large Cap - Aktier
Danske Invest Engros Aktier Højt Udbytte
Danske Invest Erhverv Europæiske Aktier E
Danske Invest Europa

Globale Large Cap - Aktier
Gudme Raaschou Selection
Skagen Global
ValueInvest Global

Globale Nye Markeder - Aktier
Danske Invest Nye Markeder
SKAGEN Kon-Tiki
Sydinvest BRIK

USA Large Cap - Aktier
Lån & Spar Rat Invest Nordamerika
SEB Institutionel Nordamerika Indeks (BGI)
Sparindex US Growth Index

DKK Korte - Obligationer
Danske Invest Pension Korte Obligationer
Nykredit Invest Korte Obligationer (Pension)
Sparinvest Korte Obligationer Pension & Erhverv

DKK Øvrige - Obligationer
Danske Invest Fonde
Danske Invest Pension Lange Obligationer
Danske Invest Pension Mellemlange Obligationer

Globale - Obligationer
Danske Invest International
Jyske Invest Favorit Obligationer
Nordea Invest Globale obligationer

Højrente - Obligationer
Alfred Berg High Yield
Nordea Invest High Yield Bonds
Nykredit Invest Engros Højrente Europa

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser