Frankrig, Marine Le Pens mulige sejr skaber uro på markederne

En sejr for Rassemblement National kunne øge investoreres nervøsitet og føre til stigende omkostninger ved offentlig gæld

Jocelyn Jovene 17/06/2024
Facebook Twitter LinkedIn

paris

Efter hans partis katastrofale resultater ved de europæiske valg den 9. juni 2024 annoncerede den franske præsident, Emmanuel Macron, samme aften opløsningen af Nationalforsamlingen og udskrivningen af tidlige parlamentsvalg den 30. juni og 7. juli.

Markederne er nervøse over denne højrisiko-satsning. Hvad vil der ske i de kommende uger? Hvilke scenarier kan investorerne forudse?

Der er tydelig nervøsitet på obligationsmarkederne

Efter annonceringen af Nationalforsamlingens opløsning faldt Paris-børsen med 2,7% over to dage. Men den internationale investorusikkerhed over for Frankrig er meget mere mærkbar på obligationsmarkederne, hvor rentespændet mellem 10-årige franske statsobligationer (OAT) og tyske statsobligationer (Bund) netop har overskredet 60 basispoint. Tidligere lå det omkring 50 basispoint, hvilket nogle obligationsforvaltere anså for usædvanligt lavt.

Dette spread repræsenterer den ekstra belønning, som investorer kræver for at holde på fransk gæld. Jo større spredet er, desto mere betyder det, at investorerne kræver en højere rente for at påtage sig risikoen ved at købe fransk offentlig gæld (deraf begrebet "risikopræmie"). Konsekvensen er, at staten skal betale en højere pris for at låne penge på de finansielle markeder, hvilket lægger yderligere pres på det offentlige underskud.

Hvordan står styrkeforholdende på det politiske plan?

Nationalforsamlingen har 577 medlemmer. Inden opløsningen havde "Renaissance", præsident Macrons parti, 172 sæder (30% af deputerede), og dets "allierede" (Modem, Horizons) havde 78, mod venstrefløjens 151 sæder (LFI, økologer, socialister), 62 sæder for de konservative og 89 for Rassemblement National (RN), uden at medregne de 25 sæder for uafhængige og ikke-tilsluttede.

Ifølge de første meningsmålinger efter resultaterne fra europaparlamentsvalget kunne RN opnå mellem 235 og 265 sæder i den kommende lovgivende forsamling.

Der synes derfor at tegne sig to scenarier: enten status quo eller en samlevende situation.

Blandt tilhængere af Macrons parti mener man, at en sejr for Macron-lejren er mulig med en eventuel koalitionsregering for at blokere for ekstremhøjre - i så fald kunne Gabriel Attal, den nuværende premierminister, fortsætte i sin rolle.

Men det mest sandsynlige scenario i dag synes at være, at Marine Le Pens parti for første gang i historien opnår absolut flertal i parlamentet. Dette kunne logisk set presse præsidenten til at udnævne en premierminister fra Rassemblement National, hvilket ville skabe den første periode med samlevende (hvor præsidenten og premierministeren tilhører forskellige fløje) i Femte Republik.

Det vil være interessant at se, om RN formår at opnå absolut flertal (289 sæder eller flere) eller kun relativt flertal, hvilket ville tvinge dem til at danne alliancer for at føre deres politiske dagsorden fremad.

Indtil videre har nogle svært ved at se et absolut flertal som en troværdig udfald.

Hvad er konsekvenserne for den økonomiske politik?

Dette er den virkelige indsats ved de kommende valg. Regeringen, der dannes på baggrund af valgresultaterne, skal berolige de finansielle markeder om sin beslutsomhed til at konsolidere de offentlige finanser og gennemføre de nødvendige reformer for at genoprette vækstpotentialet og tackle udfordringen med klimaforandringerne.

S&P har allerede nedgraderet Frankrig. Mandag den 10. juni advarede Moody's om, at politisk inerti uden en klar majoritet udgør en "kreditrisiko".

"I en spændt geopolitisk kontekst medfører de tidlige franske valg øget politisk usikkerhed og risikoen for mindre forudsigelige politikker i Frankrig," sagde Mehdi Fadli, Senior Vice President, Sector Lead - Global Sovereign Ratings hos Morningstar DBRS i en note fra den 10. juni. "Valgene falder nu sammen med en betydningsfuld periode for Frankrigs skattepolitiske kurs," tilføjede han.

I lyset af en mulig sejr for RN hersker uklarheden

"Det vigtigste spørgsmål er, at vi ikke har noget klart om deres program, især når det kommer til skattepolitik," sagde Claudia Panseri, CIO for UBS Wealth Management i Frankrig til Morningstar.

"Mange investorer fokuserer på udsigten til en RN-regering, men vi kan også ende med en koalitionsregering. Jeg frygter dog, at uanset hvilken politisk konfiguration der kommer, vil Frankrig ikke træffe vigtige beslutninger i tre år, mens landet vil være under større kontrol fra ratingbureauerne," tilføjede hun.

I en note den 11. juni bemærkede Simon Freycenet fra Goldman Sachs: "Selvom ekstremhøjre har mildnet sit program, har dette parti ingen erfaring med økonomisk styring. Vi kan kvantificere den skattemæssige risiko ved at se på forslagene fra de tidligere parlamentsvalg (i 2022). På det tidspunkt blev omkostningerne ved programmet estimeret til 100 milliarder euro årligt. Baseret på vores tidligere arbejde medfører hver stigning på 1% i det offentlige underskud en stigning på 0,13% i G10-renterne, hvilket vil føre til en stigning på ca. 0,50% i renten på 10-årige franske statsobligationer (OAT)."

Mod en ny volatilitet

"Resultaterne fra de europæiske valg har ført til en stigning i risikoaversionen på aktiemarkederne, obligationsmarkederne og valutamarkederne," påpeger analytikere fra Kepler Cheuvreux i en note fra den 11. juni.

"Markederne tager højde for den øgede sandsynlighed for, at ekstremhøjre kommer til magten i Frankrig," tilføjer de, og fremhæver RN's anti-europæiske dagsorden.

David Zahn, chef for European Fixed Income hos Franklin Templeton, bekræfter i en kommentar: "Efter min opfattelse var markederne ikke forberedte på denne politiske risiko, og vi kan derfor se en stigning i volatiliteten i juni."

En sådan stigning i volatilitet er dog ikke ny. Også i 2017, da Marine Le Pen gik videre til anden runde af præsidentvalget mod Emmanuel Macron, viste markederne en vis nervøsitet.

"Vi skal huske, at valgene i Frankrig generelt har været en kilde til volatilitet i de seneste år," bemærker Colin Finlayson, medforvalter af Aegon Strategic Bond Fund, i en note.

"I 2017 overraskede resultatet fra Front National (nu RN), ledet af Marine Le Pen, mange og skræmte markederne, hvilket førte til betydelig spredning og øget kreditrisiko," tilføjer han.

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jocelyn Jovene  is Senior Financial Analyst and Senior Editor for Morningstar France.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser