ECB sænker renten som forventet og hæver inflationsforventningerne

Eurozonens nedsættelse af den ledende rente til 4,25 % er den første lempelse siden marts 2016.

Antje Schiffler 06/06/2024
Facebook Twitter LinkedIn

Christine Lagarde

I en bredt forventet politisk beslutning annoncerede Den Europæiske Centralbank (ECB) i dag en nedsættelse af de vigtigste rentesatser med 0,25 procentpoint med henvisning til lavere inflation. Men "det indenlandske prispres er fortsat stærkt, da lønvæksten er høj, og inflationen vil sandsynligvis forblive over målet langt ind i næste år", lød den indledende erklæring.

  • Den vigtigste refinansieringsrente: 4,25 %, ned fra 4,50 %.
  • Rente på den marginale udlånsfacilitet: 4,50 %, ned fra 4,75 %.
  • Rente på indlånsfaciliteten: 3,75 %, ned fra 4,00 %.

ECB's formand Christine Lagarde gav ikke nogen vejledning om en fremtidig rentesænkning, hvilket svarer til tidligere udtalelser om, at ECB's styrelsesråd vil følge en dataafhængig tilgang fra møde til møde.

"Baseret på en opdateret vurdering af inflationsudsigterne, dynamikken i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission er det nu passende at moderere graden af pengepolitisk restriktion efter ni måneder med uændrede renter", stod der i den indledende erklæring.

 

Det er den første rentenedsættelse i otte år og følger efter ti renteforhøjelser, siden den Frankfurt-baserede institution begyndte sin renteforhøjelsescyklus i juli 2022.

Markederne vurderer i øjeblikket, at der er 12 % sandsynlighed for en yderligere ECB-nedsættelse på mødet den 18. juli og 63,4 % sandsynlighed for en nedsættelse i september. Om der kommer en tredje sænkning i 2024 er meget omdiskuteret, og markederne regner ikke længere med mere end to sænkninger.

"Det sidste, ECB ønsker at gøre, er at skulle hæve renten, hvis næste måneds inflationstal blusser op igen. Så kuren er ikke at forhaste sig med beslutninger", siger Michael Field, strateg for de europæiske markeder hos Morningstar. "Vi er kommet langt væk fra den høje inflation på 10,6 %, som vi var vidne til for bare 18 måneder siden, og på nuværende tidspunkt virker lavere renter passende."

Reaktionerne på aktie-, obligations- og valutamarkederne var afdæmpede, da det var ventet i vid udstrækning.

Renten på de primære refinansieringstransaktioner og renterne på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten vil blive sat ned med 0,25 procentpoint hver til henholdsvis 4,25 %, 4,50 % og 3,75 % med virkning fra den 12. juni, fremgår det af erklæringen.

ECB opjusterer forventningerne til inflationen

De seneste fremskrivninger fra Eurosystemets stab for både den samlede inflation og kerneinflationen er blevet opjusteret for 2024 og 2025 sammenlignet med marts-prognoserne. Medarbejderne ser nu en gennemsnitlig samlet inflation på 2,5 % i 2024, 2,2 % i 2025 og 1,9 % i 2026. For inflationen ekskl. energi og fødevarer forventer medarbejderne et gennemsnit på 2,8 % i 2024, 2,2 % i 2025 og 2,0 % i 2026. Den økonomiske vækst forventes at stige til 0,9 % i 2024, 1,4 % i 2025 og 1,6 % i 2026.

 

 

ECB går forud for Fed's beslutning

ECB's styrelsesråd skrev historie, da det var første gang, at den europæiske bank handlede før sin amerikanske modpart med en rentesænkning. Men sænkningen fulgte lignende tiltag fra andre store vestlige centralbanker. Den schweiziske nationalbank (SNB) var den første store bank, der annoncerede en rentenedsættelse i marts, efterfulgt af Sveriges Riskbank i maj. I går meddelte Bank of Canada, at den vil sænke dag-til-dag-renten til 4,75 % efter seks pauser i træk.

Den amerikanske centralbank (Fed) og Bank of England (BoE) vil offentliggøre deres pengepolitiske beslutning henholdsvis den 12. og 20. juni. I USA er rentesænkningerne udskudt på grund af den overraskende inflation i første kvartal, siger Preston Caldwell, Morningstars amerikanske økonom. "Vores forventning til federal funds rate ved udgangen af 2024 stiger til 4,75-5,00 % fra tidligere 4,25-4,50 %."

Hvor langt vil de europæiske renter falde?

De fleste analytikere er enige om, at ECB vil holde renten uændret på sit møde den 18. juli, men genoptage nedsættelsen i et langsomt tempo på 0,25 procentpoint på sit møde den 12. september.

»Hvis ECB ikke havde varslet rentenedsættelsen i denne uge så eftertrykkeligt, tror vi, at der ville have været en ophedet debat om, hvorvidt man skulle vente på flere data efter de mindre end understøttende løn- og inflationstal i løbet af de sidste par uger.
Det er meget sandsynligt, at Lagarde vil vejlede markederne til at holde fast i juli, med den næste justering enten i september eller oktober", sagde Dave Chappell, Senior Fund Manager, Fixed Income hos Columbia Threadneedle Investments, i et notat forud for dagens ECB-beslutning.

Karsten Junius, cheføkonom hos J. Safra Sarasin Sustainable, er enig i, at en rentesænkning i september er det mest sandsynlige scenarie. "Vi mener, at pengepolitikken har været for restriktiv i for lang tid. Vi forventer derfor yderligere rentenedsættelser i september, oktober og december, så vi når et niveau på 3,0 % ved årets udgang. Markederne indregner i øjeblikket et niveau på 3,3 % for december", sagde han i et notat forud for dagens møde.

"Efter vores mening forventer finansmarkederne ikke tilstrækkelige rentenedsættelser i år. Euroområdet adskiller sig klart fra USA, og vi forventer, at ECB vil handle uafhængigt af Federal Reserve og i overensstemmelse med sine egne behov."

Kathleen Brooks, research director hos XTB, forventer yderligere to nedsættelser i år. »Markedet indregner i øjeblikket udsigten til yderligere to rentenedsættelser i år, og renten i euroområdet forventes at ende på 3,25 % i 2024 sammenlignet med 4,84 % i USA«, siger hun.

Hvordan vil rentenedsættelser påvirke markederne?

Aktiemarkederne har en tendens til at stige ved forventede rentesænkninger, mens obligationsmarkederne har en tendens til at lide. På den anden side betyder faldende renter, når renten allerede er høj, også lavere obligationsrenter, hvilket presser obligationskurserne op. Lavere renter gør også eksisterende obligationer, og især dem, der allerede er udstedt i en periode med høje renter, mere attraktive for afkastet.

I mellemtiden vil opsparingsrenterne på bankkonti sandsynligvis falde og dermed være mindre fordelagtige for opsparerne. Låntagere vil derimod nyde godt af lavere renter, da forbrugsgæld og realkreditlån bliver billigere. I sin seneste Economic Bulletin sagde ECB, at udlånsrenterne på erhvervslån allerede er faldet en smule til 5,2 % i slutningen af 2023, mens realkreditrenterne steg yderligere til 4,0 %.

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Antje Schiffler  is an editor for Morningstar in Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser