De højest udbyttebetalende aktier i norden

I jagten på at skabe en udbytteportefølje kan disse nordiske aktier være værd at se nærmere på

Johanna Englundh 24/05/2024
Facebook Twitter LinkedIn

 illustration utdelning

At eje aktier, der udbetaler udbytte, er en strategi, som mange investorer er interesserede i. Og der er masser af tips derude til, hvordan man opbygger sin egen udbytteportefølje. Men du behøver ikke at være på udkig efter en udbytteportefølje for at være interesseret i aktier, der betaler et højt relativt udbytte.

At eje aktier, der udbetaler udbytte, betyder, at du får afkast selv i tider med nedgang på aktiemarkedet. Hvilket kan være velkomment i turbulente tider. Når det er sagt, kan et hårdt markedsmiljø på lang sigt også tvinge virksomheder i visse brancher/sektorer til at genoverveje deres udbyttepolitik og nogle gange endda annullere et kommende udbytte.

Nedenfor er de nordiske aktier med det højeste forventede udbytteafkast i øjeblikket, baseret på Morningstar Nordic (et indeks med ca. 320 aktier, der måler udviklingen i store, mellemstore og små aktier i de nordiske lande, og som repræsenterer 97 % af det investerbare univers efter markedsværdi).

Nordiske aktier med højeste forventet udbytte

Intrum er udeladt, da det ikke har til hensigt at udbetale udbytte i 2024.

Den aktie, der indtager førstepladsen med det højeste forventede udbytte i Norden, er norske MPC Container Ships, et investeringsselskab, der i dag ejer og driver en stor del af containerskibene. Det forventede udbytte er i øjeblikket 27,7 %, og aktien er steget næsten 60 % siden årets begyndelse i norske kroner.

Norske virksomheder dominerer også resten af listen, idet otte af de ti højest udbyttebetalende aktier i Norden har base i Norge. Det gælder bl.a. Hoegh Autoliners og BW LPG på anden- og tredjepladsen med et forventet udbytte på 21,4 % og 20,9 %. BW LPG er også den eneste aktie på toplisten med en udbyttehistorie over de seneste fem år. Avance Gas Holding kvalificerer sig på femtepladsen med et forventet udbytte på 14,5 %, og Cool Co følger lige efter med 13,8 %.

Det eneste danske selskab på toplisten er TORM med et forventet udbytte på 15,5 %, mens svenske Var Energi kommer ind på en syvendeplads med 13,3 %. Både TORM og Var Energi har det til fælles med mange af de norske selskaber, at de er involveret i olie- og gasindustrien. Seks af de ti selskaber, der betaler mest i udbytte, har 50-100 % af deres forretning knyttet til denne industri, en industri, der har tendens til at betale generøse udbytter. De norske virksomheder er BW LPG, Avance Gas Holding, Cool Co og Hafnia.

Er et højt udbytte altid positivt?

Udbytteafkastet beregnes som: udbyttet pr. aktie divideret med den aktuelle aktiekurs.

I teorien tænker man måske, at et højt udbytte altid skal være positivt, for så får jeg det højest mulige udbytte i forhold til den pris, jeg betaler pr. aktie. Men helt så enkelt er det ikke. Aktiekursen ændrer sig hele tiden og kan derfor ændre udbytteudbyttet radikalt, hvis der sker begivenheder, som påvirker aktiekursen markant.

For at afgøre, om et udbytte er godt, skal man sammenligne virksomhedens udbytte med historiske resultater og med andre virksomheder i samme branche. Hvis en aktie har et meget højt udbytte, kan det være nyttigt at spørge hvorfor.

Skyldes det høje udbytte, at aktien er faldet meget i værdi? En faldende aktiekurs kan være et tegn på, at virksomheden har problemer, og i værste fald kan det få virksomheden til at annullere det planlagte udbytte. Prøv at sammenligne kursfaldet med andre i samme branche, og lav lidt research for at få en idé om, hvordan du tror, virksomheden vil klare sig i en recession.

I denne sammenhæng er det værd at overveje, om udbyttet kan blive påvirket i fremtiden, når økonomien forværres. Overvej, om du tror, at det høje udbytte vil blive opretholdt, eller om der er risiko for, at det bliver reduceret. Det ses ofte som et svaghedstegn, når det ordinære udbytte skæres ned.

Hold øje med udbytteandelen

For at få en idé om, hvorvidt en virksomhed kan være nødt til at reducere eller øge fremtidige udbytter, kan udbytteudbetalingsgraden eller 'payout ratio' være et vigtigt tal at se på. Dette tal varierer fra virksomhed til virksomhed, men det plejer at ligge mellem 30 og 70 % af det årlige overskud. Det sker, at virksomheder har en udbytteprocent på over 100 %. Hvis virksomheden har haft et dårligere overskud det seneste år, men stadig har masser af penge i kassen, kan den vælge at udlodde mere end overskuddet det pågældende år for at undgå at reducere udbyttet fra det foregående år.

En lav payout ratio kan indikere, at udbyttet kan øges på lang sigt, mens en for høj payout ratio i stedet kan indikere, at udbytteniveauet ikke er bæredygtigt på lang sigt.

Højeste udbyttebetalende aktier de sidste 5 år

Når det er sagt, kan det være fornuftigt at se nærmere på aktier, der har en lidt længere historie med høje udbytter. Det er værd at bemærke, at størstedelen af selskaberne på ovenstående liste ikke har haft et konsekvent udbytte de seneste fem år, hvilket betyder, at denne kolonne i mange tilfælde er tom. Nedenfor har jeg derfor i stedet sorteret de ti aktier, som har haft det højeste gennemsnitlige udbytteafkast i løbet af de seneste fem år.

Øverst på listen finder vi dog et velkendt navn fra den forrige tabel, nemlig norske BW LPG med et gennemsnitligt udbytteafkast på 13,3 % over de seneste fem år. Også her har de norske selskaber overtaget, men vi finder to danske, to svenske og et finsk selskab. For Danmarks vedkommende er der to rederier på listen, hvor danske D/S Norden og A.P. Møller-Mærsk A/S har et gennemsnitligt udbytteafkast på henholdsvis 9,7 % og 7,3 % over de seneste fem år.

Under det svenske flag finder vi Intrum, som er udelukket fra tabellen ovenfor, da det har valgt at annullere sit udbytte for 2024. Det betyder, at selskabet annullerer sit udbytte for første gang i 20 år. Lidt længere nede finder vi ejendomsudvikleren Sagax med et gennemsnitligt udbytte på 6,5 %.

Det eneste finske selskab i gennemgangen er ejendomsejeren og -udvikleren Citycon, som har leveret et gennemsnitligt udbytte på 7,7 % i løbet af de seneste fem år. Aktien har dog haft det svært siden årets begyndelse og er faldet med over 20 %. Men svenske Intrum har haft det endnu sværere med et fald på 55,6%.

 

Nordiske aktier med de højeste udbytter i de seneste 5 år

 

Hvorfor er udbyttebetalende aktier interessante?

Men hvorfor er det interessant at se nærmere på aktieudbytte? Et udbytte er en udbetaling af kontanter eller andre aktiver fra virksomheden til dens aktionærer, en måde at overføre værdi fra virksomheden til de interessenter, der har støttet virksomheden med kapital ved at købe aktier. Den mest almindelige form for udbytte er, at en virksomhed udlodder hele eller dele af sit tidligere overskud.

Hvis du har investeret i udbyttebetalende aktier, vil du naturligvis gerne vide, hvornår du modtager udbyttet. I Sverige, Danmark og Norge er det mest almindeligt at udbetale udbytte i forbindelse med selskabernes generalforsamlinger. Derfor udbetales de fleste udbytter om foråret, hvor april/maj er højsæson. Men der er selskaber, som udbetaler udbytte på andre tidspunkter af året, og november er også en almindelig måned for udbytte på disse tre markeder, og nogle selskaber udbetaler også udbytte flere gange i løbet af året. I Finland udbetaler de fleste store virksomheder udbytte to gange om året, normalt i april-maj og oktober-november.

Grunden til, at udbyttebetalende aktier er interessante, er, at de kan generere passiv indkomst år efter år, bare ved at eje aktierne. Men for nogle ses udbytte også som et tegn på en stabil og moden virksomhed og et tegn på langsigtet rentabilitet.

Pas på med beskatning af udenlandske udbytter!

Sørg for at vide, hvor aktien er hjemmehørende i henhold til den gældende skatteaftale. En aktie kan handles i flere lande, men det selskab, der udsteder aktien, har ét land, hvor skatten på udbyttet fastsættes.

Det land, hvor selskabet har den gældende skatteaftale, har betydning for, hvilken skat du skal betale, dvs. om du kan få fradrag eller nedsættelse af din indenlandske skat for den udenlandske skat, du har betalt. Et eksempel er Nordea, som nu er baseret i Helsinki, men som kan handles på både det svenske, danske og finske aktiemarked. Udbytteskatten er dog baseret på det faktum, at aktien er finsk.

Så sørg for at finde ud af, hvilken type konto der er den mest fordelagtige til at eje udenlandske aktier i dit land, og tjek, hvilke skatteaftaler der findes mellem de forskellige lande.

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johanna Englundh  is an editor for Morningstar in Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser