Amerikanske rentenedsættelser er langt ude i fremtiden, men Fed udelukker en rentestigning

Federal Reserve ser manglende fremskridt i inflationskampen, men siger, at pengepolitikken er tilstrækkelig restriktiv 

Preston Caldwell 03/05/2024
Facebook Twitter LinkedIn

Federal Reserve image

Amerikanske rentesænkninger er stadig langt ude i fremtiden, selv om formanden for Federal Reserve, Jerome Powell, og resten af centralbanken ikke lader sig påvirke af den stigende inflation i de seneste måneder.

Som bredt forventet holdt Fed den amerikanske rente uændret på 5,25 %-5,50 % på sit møde i maj. Mens markederne i starten af 2024 forventede, at centralbanken ville begynde at sænke renten allerede på mødet i marts, har inflationen været meget højere end forventet, hvilket har forsinket de forventede rentenedsættelser til september 2024 eller senere. Feds officielle udtalelse onsdag og bemærkninger fra Powell ændrede ikke meget på den opfattelse.

Fed's officielle erklæring anerkendte en "mangel på yderligere fremskridt" i inflationsreduktionen i de seneste måneder. Men Powell udtrykte en stærk tro på, at den nuværende pengepolitik er "tilstrækkelig restriktiv" til i sidste ende at bringe inflationen tilbage til centralbankens mål på 2 %, og det er derfor "usandsynligt, at det næste politiske skridt vil være en [rente]stigning."

Mens Fed holdt renten stabil, annoncerede de detaljerne i en længe ventet ændring i deres bestræbelser på at reducere deres massive beholdning af obligationer, en proces, der er kendt som "quantitative tightening".

Fed venter på mere tillid til inflationsfremskridt

Inflationen i kerneprisindekset for personlige forbrugsudgifter steg til 4,4% på årsbasis i de tre måneder, der sluttede i marts. Kerne-PCE-inflationen havde været 1,9 % på årsbasis i de seks måneder, der sluttede i december 2023. Den stærke udvikling fik de fleste markedsdeltagere til at forvente rentenedsættelser fra begyndelsen af 2024, men de forventninger har været svingende på grund af data i de seneste måneder.

I mellemtiden har Fed fokuseret mere på år-til-år-data, som er mindre volatile end de tre- eller seks-måneders indikatorer. I år-til-år-termer var kerne-PCE-inflationen 2,9 % i december 2023 og lå på 2,8 % i marts 2024. Det fik centralbanken til at være langt mindre optimistisk end de fleste investorer i begyndelsen af 2024 og omvendt ikke alt for bekymret over et par måneder med dårlige data.

Powell sagde, at det "vil tage længere tid end tidligere forventet" at "få tilstrækkelig tillid" til inflationsudviklingen til at begynde at sænke renten. Men dette refererer sandsynligvis til Feds tidligere prognoser fra marts, som indeholdt tre rentenedsættelser i 2024, mens markederne var gået over til kun at forvente én nedsættelse i 2024 i god tid før dagens møde.

Fed annoncerer ændring i kvantitative stramninger

De lange obligationsrenter bevægede sig lidt mere end de korte, og den 10-årige statsobligationsrente faldt med omkring 5 basispoint onsdag. Dette var sandsynligvis drevet af Feds beslutning om at bremse den kvantitative stramning.

Loftet for salg af statsobligationer falder fra 60 mia. dollars om måneden til 25 mia. dollars. Siden august 2022 er Feds værdipapirbeholdning faldet med ca. 1,5 billioner dollars. Feds beholdninger af statsobligationer er faldet til omkring 1,2 billioner dollars, hvilket udgør ca. 5 % af den bogførte værdi af alle udestående omsættelige statsobligationer. Men Powell bemærkede, at det reducerede tempo i afviklingen af balancen ikke afspejler en justering af den ultimative størrelse af balancen, men blot at målniveauet vil blive nået "mere gradvist."'

På trods af stigningen i første kvartal forventer vi fortsat, at inflationen vil normaliseres i løbet af resten af 2024 og derefter, hvilket til sidst vil gøre det muligt for Fed at sænke renten aggressivt. Vores forventning til renteintervallet ved udgangen af 2026 er 1,75-2,00 %, hvilket er et fald på 350 basispoint fra det nuværende niveau. Vi forventer, at inflationen vil falde til under 2 % i 2025, mens den aftagende økonomiske vækst vil give yderligere grund til at sænke renten.

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Preston Caldwell

Preston Caldwell  is a senior U.S. economist for Morningstar Research Services LLC, a wholly owned subsidiary of Morningstar, Inc.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser