Divergensen mellem europæiske og amerikanske obligationer

Eurozonens obligationer er steget denne uge, mens de amerikanske er faldet

Fernando Luque 17/04/2024
Facebook Twitter LinkedIn

Cartera con bonos

De to store makroøkonomiske begivenheder i denne uge har været inflationsdataene i USA og Den Europæiske Centralbanks beslutning om at holde renten på 4,5%.

Når det kommer til ECB's beslutning, er det mere eller mindre klart, at den første rentenedgang kunne ske i juni, hvis inflationen i euroområdet (i øjeblikket på 2,4%) fortsætter sin nedadgående tendens mod 2%.

Hvis vi ser på eurozonens rentekurve (rentekurven er et diagram, der viser forholdet mellem rentesatserne for statsobligationer, i dette tilfælde for euroområdet, og deres udløb), ser vi, hvordan denne erklæring fra Den Europæiske Centralbank har presset rentesatserne nedad for næsten alle udløb.

 

 

Rentekurven i USA stiger

Ikke desto mindre, i USA førte dårlige inflationsdata (forbrugerprisindekset steg med 3,5% i marts sammenlignet med året før, langt over forventningerne, der pegede på en stigning på 3,4%) til, at afkastkurven steg på alle løbetider.

 

 

 

Dollaren styrker sig over for Euroen

En af konsekvenserne af rentebevægelserne på begge sider af Atlanten var værdsættelsen af den amerikanske dollar over for euroen.

 

 

Det har været en positiv uge for statsobligationer i Euro

Kurvenes adfærd forklarer, at de ugentlige afkast på statsobligationer har været positive i eurozonen og negative i USA, på alle dele af kurverne. I eurozonen forbliver afkastene dog negative på alle dele siden begyndelsen af året. Den største taber er afkastet på obligationer med en løbetid på over 10 år, med et fald på 1,46% i euro.

I USA har kun det korteste interval fra 1 til 3 år haft en positiv rentabilitet siden begyndelsen af året (0,22% i USD), hvilket står i kontrast til tabet på 5,5% for intervallet med en løbetid på over 10 år.

 

 

 

 

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser