Hvordan kan kønsdiversitet indekseres?

En række store britiske aktører scorer godt på mangfoldighed, men hvordan har vi regnet det ud? Morningstar-indeksstrateg Dan Lefkovitz forklarer

Dan Lefkovitz 14/03/2022
Facebook Twitter LinkedIn

Index

Der vil gå flere år, før vi fuldt ud kan vurdere den skade, som Covid-19 har forvoldt ligestilling mellem kønnene. Hvad der på nuværende tidspunkt står klart er dog, at der er sket stor tilbagegang. Den pandemidrevne økonomiske nedtur i begyndelsen af 2020 blev betegnet som en "shecession" på grund af dens uforholdsmæssigt store indvirkning på brancher som hotel- og restaurationsbranchen, turisme og detailhandel, hvor kvinder er overrepræsenterede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Forenede Nationer (FN) har i mellemtiden advaret om at "fire årtier er tabt" med hensyn til fremskridt af kønsrelaterede mål, idet de anslår, at den globale beskæftigelse blandt kvinder er faldet med 54 millioner i 2020, da byrden af forøget familiepleje i vid udstrækning er faldet på kvindernes skuldre. I England har en rapport fra Women and Equalities Committee, der vurderer pandemiens indvirkning på ligestilling mellem kønnene, fastslået, at "for mange kvinder har den forværret eksisterende ligestillingsproblemer".

Det er derfor ikke underligt, at kønsdiversitet har fået betydelig større fokus hos mange investorer. Dette er til dels et spørgsmål om social retfærdighed. Men der er også økonomiske faktorer i spil. Forskning fra McKinsey, Credit Suisse og andre forbinder kønsdiversitet med bedre virksomhedsresultater. Den "kognitive mangfoldighed", der opstår ved at kombinere medarbejdere med forskellig baggrund, forbedrer beslutningstagningen. Og da kvinder ofte har et højere uddannelsesniveau end mænd, udvider kønsdiversitet talentpuljen.

Morningstar's Gender Diversity indexes fokuserer på aktier i virksomheder, der har forpligtet sig til at sikre lige muligheder og adgang. Indeksene omfatter 19 kønsrelaterede kriterier, samtidig med at de afspejler det brede aktiemarked. Indeksanalyser tyder på, at investeringer med kønsaspektet er knyttet til både værdier og værdi.

Hvordan indekserer man kønsdiversitet?

Manglende gennemsigtighed er en enorm hindring for forskning i kønsaspektet på virksomhedsniveau. Ifølge Equileap, der specialiserer sig forskning omkring emnet, og samtidig anvendes som partner af Morningstar Indexes, offentliggør kun 17 % af virksomhederne på verdensplan oplysninger om deres kønsbestemte lønforskelle, dvs. den vedvarende og skadelige forskel mellem kvinders og mænds lønninger. Equileap roser England for at kræve, at virksomheder med mere end 250 ansatte skal rapportere om deres lønforskelle. I USA er det kun 8 % af virksomhederne, der frivilligt rapporterer.

Oplysning på virksomhedsniveau ligger til grund for Equileaps score for ligestilling mellem kønnene, som er grundlaget for Morningstar's Gender Diversity indexes. Omkring 4 000 virksomheder på 23 udviklede markeder i Asien, Europa og Nordamerika udgør universet.

God forskning om mangfoldighed, ligestilling og integration skal dog kigge ud over tal alene. Selv om det er vigtigt at måle repræsentationen på forskellige niveauer af en virksomheds arbejdsstyrke, er politikker som f.eks. forældreorlov også afgørende for en inkluderende arbejdsplads. Equileap vurderer 19 kriterier inden for fire brede kategorier:

  • Kønsbalance i ledelse og arbejdsstyrke;
  • Ligelig kompensation og balance mellem arbejdsliv og privatliv;
  • Politikker der fremmer ligestilling mellem kønnene;
  • Engagement, gennemsigtighed og ansvarlighed.

Det er også vigtigt at undersøge den faktiske adfærd, så Equileap evaluerer en virksomheds juridiske status i forbindelse med kønsdiskrimination og sexchikane.

Morningstar Gender Diversity Indexes er afledt af deres tilsvarende benchmarks for store og mellemstore aktier. De indeholder de fleste af de samme aktier som deres overordnede indeks, men de ændrer vægtene, så virksomheder med bedre scorer er overrepræsenterede i forhold til deres markedsværdi, mens virksomheder med dårlige scorer får en vægt under markedsværdien. Virksomheder, der er involveret i kønsrelaterede retssager, er udelukket. 

Globale ledere inden for kønsaspektet

Så hvilke virksomheder scorer godt med hensyn til kønsdiversitet og får en vægt over markedsvægten i Morningstar Gender Diversity Indexes?

National Grid, den britiske forsyningsvirksomhed, er en af de virksomheder, der scorer bedst på globalt plan med hensyn til ligestilling mellem kønnene. Ifølge Equileap er virksomheden en af blot 19 virksomheder på verdensplan, som ikke har nogen lønforskelle mellem kønnene. På repræsentationssiden har National Grid opnået kønsbalance i sin bestyrelse og i ledelsen. Virksomheden har stærke kønsrelaterede politikker, betaler en rimelig løn og tilbyder generøs forældreorlov;

Intuit, der er en amerikansk leverandør af regnskabssoftware, hævder at der er kønsdiversitet i ledelsen, og har indført politikker om misbrug, lige muligheder og whistleblowing, samtidig med at karriereudvikling fremmes. Virksomheden er også opmærksom på kønsdiversitet i sin forsyningskæde. Intuit får delvis kredit for størrelsen af sine lønforskelle og for forældreorlov;

 

Takeda Pharmaceuticals skiller sig ud inden for det japanske erhvervsliv med hensyn til kønsdiversitet i ledelsen, på ledelsesniveau og i arbejdsstyrken som helhed. Sundhedsvirksomheden tilbyder forældreorlov og fleksibelt arbejde og har stærke politikker om uddannelse, misbrug, whistleblowing og mangfoldighed i forsyningskæden;

 

Aena, en lufthavnsoperatør og er en af de mange virksomheder fra Spanien, der scorer højt. Virksomheden har indført nye rapporteringskrav mellem 2019 og 2021 for at bekæmpe kønsdiskrimination og scorer godt for kønsdiversitet inden for ledelses- og forvaltningsniveauet og for sine politikker, herunder generøs forældreorlov og fleksibelt arbejde.

Risikobegrænsning

Hvad kan vi lære ved at analysere Morningstar Gender Diversity-indeksets sammensætning og adfærd i første kvartal af 2022? Følgende sektorer har generelt en høj scorer, og vægtes derfor højt relativt til markedet: 

  • Forsyningsvirksomheder;
  • Forbrugerbeskyttelsesmidler;
  • Energi.

Samtidig har indeksene en tendens til at vægte en række sektorer under markedet:

  • Teknologi;
  • Basismaterialer;
  • Industrier.

Ifølge Equileap har forsyningsselskaberne en tendens til at score godt med hensyn til kønsdiversitet i bestyrelsen, uddannelse og karriereudvikling og inklusiv rekruttering. I mellemtiden kæmper teknologisektoren med kvindelig repræsentation og har en historie med sexchikane.

Regionalt set er indeksene meget begrænsede i deres afvigelse fra markedsvægten. Men de fleste af Equileaps markeder med de bedste resultater er europæiske, herunder Frankrig, Spanien, Sverige og England. Australien er også førende, hvilket i høj grad skyldes en stærk lovgivning om ligestilling mellem kønnene, selv om staten ikke kræver betalt forældreorlov.

USA, Hongkong og Japan er de markeder, der scorer lavest. Ifølge Equileaps 2022 Gender Equality Global Report & Ranking rapporterer mindre end 10 % af virksomhederne på disse tre markeder om deres lønforskelle mellem mænd og kvinder, sammenlignet med 92 % i Spanien, som er den globale leder. Kønsdiversiteten i japanske virksomheder er den laveste blandt de udviklede markeder.

Hvad med afkastet? Morningstar-indeksene for kønsdiversitet har ikke en lang historik. Indtil videre ligner deres afkast markedet, hvilket er hensigten. Det er uundgåeligt, at indeksene under nogle omstændigheder vil ligge lidt over markedet og under andre omstændigheder vil halte bagefter.

Interessant nok har kønsdiversitetsindeksene indtil videre været mindre volatile end deres brede modstykker på aktiemarkedet. Under nedgang på markederne har de generelt tabt mindre. Dette skyldes deres præference for virksomheder med økonomiske moats, eller bæredygtige konkurrencefordele, og virksomheder med stærke finansielle sundhedskarakteristika, som angivet af Morningstar Risk Model. Disse egenskaber har tendens til at være mere stabile end de relative afkast over tid. Så resultaterne er opmuntrende.

Ligesom mange af de kriterier, der falder ind under rammerne for investeringer i ESG går kønsdiversitet ud over at gøre verden til et bedre sted. Virksomheder, der skaber inkluderende kulturer, udnytter arbejdsstyrkens fulde talentmasse og samtidig drager fordel af videnskabelig mangfoldighed. De fremmer ikke kun menneskerettighedssagen, men kan også maksimere aktionærernes værdi.

 

Denne artikel er oversat fra engelsk og der blev oprindeligt offentliggjort den 7 marts 2022 på Morningstar.co.uk

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Dan Lefkovitz  Dan Lefkovitz is Strategist, Indexes Product Management. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser