Klimaet får stadig større indflydelse på investeringer

Klimaforandringer bliver en stadig mere integreret del af risikostyringen ved investering på linje med andre mere traditionelle risikofaktorer.

Mange kapitalforvaltere i dag – hvis ikke dem alle – følger med i klimaforandringerne. Nogle mere end andre, og mens man kan argumentere for at bevågenheden skyldes større efterspørgsel og pres fra store institutionelle investorer som pensionskasser, investeringsforeninger m.m., handler det nok i lige så høj grad om risikostyring.

Der er næppe en kapitalforvalter, stor som lille, som vil våge påstanden at risici forbundet med klimaforandringerne ikke er reel. Selv hvis dem som forvalter porteføljerne er uenige i de videnskabelige belæg for den menneskeskabte globale opvarmning, vil de stadig være tvunget til at håndtere de åbenlyse risici, som fx C02-reduktion og udledning samt klimamålene fra Paris-aftalen, kan have på porteføljerne.

I det lys virker det irrationelt, hvis man som investor ønsker, at porteføljeforvaltere af ens investeringer helt skal se bort fra klimarelaterede risici. Det er langt mere rationelt at tage hånd om klimaforandringerne, og gør man det, betyder det ikke, at forvalterne uden videre skal afvikle alle investeringer i fossilt brændstof og i stedet investere i vedvarende energi eller eldrevne biler. Mange forvaltere vil sandsynligvis konkludere at der kun er ubetydelige klimarelaterede risici i porteføljen og derfor vil kun nogle få – om nogen – justeringer i porteføljer være nødvendige. Budskabet er, at de adresserer risikoen, akkurat som man bør forvente af dem.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies