Prisbillige porteføljer løftet af gode aktieafkast i 1. kvartal

Årets første kvartal blev ganske solid med pæne afkast, og især aktierne og i særdeleshed emerging markets trak op i porteføljernes afkast i kvartalet

Facebook Twitter LinkedIn

Faktaark Portefølje 1 - Vanguard, iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 2 - iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 3 - Ren Dansk Sammensætning

Performanceoverblik - Porteføljer & Balancerede fonde

Et godt pejlemærke for investorer og deres succes på kapitalmarkederne er omkostninger, hvor hver eneste krone sparet kan veksles til et tilsvarende højere afkast. Alle investorer bør derfor fokusere på at holde omkostninger nede og ikke betale mere end nødvendigt for investeringsrådgivning, porteføljepleje m.m.

Netop på grund af omkostningernes påvirkning på afkastet – især i det lange løb – satte Morningstar i 2014 fokus på, hvordan fonde kan sammenstykkes til brede porteføljer med mange hundrede og endda tusinde underliggende værdipapirer fordelt på forskellige aktivklasser, regioner, sektorer, kreditkvalitet m.m.  Hovedkriteriet for valg af fondene var – udover eksponeringen – færrest mulige omkostninger og de blev kombineret, så porteføljen gav en fordeling på 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer.

Vi har siden starten fulgt udviklingen i porteføljerne kvartalsvist – både her i avisen og på vores egen hjemmeside har investorerne kunne følge med i porteføljernes udvikling og få indsigt i sammensætning, eksponering, fordeling m.m.

Den oprindelige ambition var én portefølje, men vi endte med tre. Det var for at tage hensyn til, at beskatningen af private investorers almindelige opsparing varierer efter om porteføljen indeholder danske eller udenlandske fonde (herunder exchange traded funds). Portefølje 1 og 2 indeholder både danske udenlandske fonde, mens portefølje 3 alene består af danske fonde.  

For pensionsopsparing har valget mellem danske og udenlandske fonde ingen skattemæssig betydning, mens det for alm. opsparing bl.a. er den enkelte investors personlige og økonomiske forhold som er afgørende for det optimale skattemæssige valg. Derfor kan der heller ikke gives nogen generel rettesnor om, hvorvidt portefølje 1 og 2 skattemæssigt er mere attraktiv for den enkelte investor end portefølje 3 eller vice versa.

Desuden bør man være opmærksom på eventuelle gebyrer, som bankerne kan opkræve hos kunder med udenlandske værdipapirer og fonde i depotet. Gebyrerne beregnes ofte på baggrund af værdien af værdipapirerne og kan derfor nemt udvande gevinsten ved de typisk billigere udenlandske fonde.

Nye EU-regler, der planmæssigt træder i kraft ved årsskiftet, vil bidrage til større transparens om alle omkostninger, som investorerne betaler. Det vil blive et krav, at omkostningerne både skal synliggøres som en procentsats og det betalte beløb i kroner og dermed bliver det nemmere at få indblik i, hvor meget der betales i omkostninger og hvordan de er fordelt.

Løbende omkostningsprocenter i porteføljerne er pt. 0,25 pct. og 0,23 pct. for portefølje 1 og 2, mens den tredje koster 0,44 pct. Sidstnævnte er dyrest, men stadig konkurrencedygtig i forhold til balancerede fonde eller de populære porteføljeplejeaftaler.

Sammensætningen af porteføljerne kan ændre sig over tid, hvis vi skønner andre fonde i højere grad vil kunne udfylde rollen i porteføljerne. Foreløbig er det blevet til to justeringer – i begge tilfælde i portefølje 3. SEBinvest Kreditobligationer (Euro), som var med fra start, hævede prisen med 75 pct., og senere kom Nordea Invest Globale Aktier Indeks med i porteføljen og erstattede den ikke-børsnoterede globale aktiefond fra Nykredit Invest.

Emerging markets i hopla

Porteføljernes afkast for 1. kvartal i år sluttede i intervallet 2,6 til 3,4 pct. Især aktiefondene og i særdeleshed emerging markets bidrog positivt til udviklingen, mens billedet var mere blandet på paletten af obligationsfonde. Maj Invest Globale Obligationer præsterede bedst af obligationsfondene og var medvirkende til at den rent danske portefølje 3 sluttede med højeste kvartalsafkast på 3,4 pct.

Emerging markets aktiefondene steg godt 10 pct. eller cirka det dobbelte af udviklingen i veludviklede markeder. Vores hjemlige aktiemarked – opgjort ved Sparinvest INDEX OMX C20 Capped – sluttede med kvartalsafkast på 7,6 pct. Maj Invest var bedste obligationsfond i porteføljerne, mens europæiske statsobligationer –eksponeringen opnås via en ETF fra iShares – med -1,5 pct. i afkast præsterede laveste obligationsafkast i kvartalet.

Samlet bidrog aktiedelen af porteføljerne med ca. 5 pct. i afkast i kvartalet, mens det for obligationernes vedkommende blev et mindre negativt afkast i portefølje 1 og 2 og godt 1 pct. i den rent danske porteføljesammensætning.

Siden opstarten i juli 2014 er porteføljernes samlede afkast – omregnet til årsafkast – i intervallet 7,72 pct. til 7,76 pct. og dermed stort set på niveau på tværs af porteføljerne. Vi gør status igen i juli måned, når første halvår af 2017 er passeret. 

Afkast Q1 2017

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser