Profitabel vækst og krydssalg tegner godt for Coloplast

Som optakt til Coloplasts første kvartalsregnskab den 1. februar bringer vi her vores opdaterede investeringscase og forventninger til forretningen fremadrettet. Vi sætter fokus på vækstudsigterne på de aktuelle geografiske markeder og i segmenterne for stomi, urinvejslidelser og sårpleje. Vi vurderer ligeledes effekterne af nylige initiativer for omkostningsbesparelser og øget fokus på forskning og udvikling. 

Debbie S. Wang 19/01/2017
Facebook Twitter LinkedIn

Coloplast A/S COLO B|DK

Fair Value Estimat: 548.00 DKK

Morningstar Rating: 4

Aktuel Kurs: 490,10 DKK

P/FV: 0.89

Markedsværdi (mia.): 103,84 DKK

Economic Moat: Narrow

Alle estimater, kurser og vurderinger er pr. 12. januar 2017.

Den aktuelle case sætter vækst i højsædet
Siden 2008 har Coloplast trimmet sin omkostningsstruktur på beundringsværdig manér i takt med fokus på profitabel vækst. Efter at have flyttet størstedelen af produktionen fra Ungarn til Kina, nyder Coloplast godt af en bruttomargin, der slår rivalen ConvaTecs med 1.500 basispoint. Nu sætter Coloplast fokus på at styrke væksten ved at gå ind på nye geografiske markeder og udnytte muligheder for krydssalg af sine produkter.

Vi ser gode vækstudsigter i Coloplasts segment for urinvejslidelser, da der er attraktive muligheder for krydssalg ved at introducere bækkenslynger, produkter til styring af nyresten og oppustelige implantater til det mandlige kønsorgan. På området kan Coloplast stadig trænge længere ind på det europæiske marked. Coloplast er stadig en perifær spiller på markedet for urinvejslidelser (estimeret global markedsandel på 5 – 10 pct.) sammenlignet med giganter som Boston Scientific og Johnson & Johnson. Vi mener, deres store aftryk på det europæiske marked for stomi og kontinens kan give et boost til ekspansionen på urinvejsområdet i Europa.

Vi er mindre positive på Coloplasts segment for sårpleje, hvor det vrimler med lanceringer af konkurrerende produkter. Endnu vigtigere er det dog, at selskabets begrænsede portefølje – primært skumbandager – er i den lave teknologiske ende af spektret, hvorfor Coloplast er mere sårbar, i takt med at den avancerede sårpleje går mod vakuum terapi og hydrofiber-produkter.

Endvidere sælges størstedelen af sårpleje produkter til udbydere (kontra direkte til patienterne selv), hvilket medfører større prispres fra indkøbsorganisationer og regeringers budprocesser.

Værdisætning, vækst og indtjeningsevne
Vi står fast på vores fair value estimat på 548 kr. per aktie. I betragtning af nylige investeringer foretaget for at styrke Coloplasts produktportefølje, udbygge infrastruktur i udviklede geografier, finansiere R&D-indsatser og reducere produktionsomkostninger ser vi fortsat optimistisk på den langsigtede vækst i indtjeningen, som Coloplast kan levere.

I vores prognoseperiode forventer vi, at Coloplasts segmenter for stomi og urinvejslidelser løber fra væksten på det generelle marked med en vækst på hhv. 6,6 pct. og 6,5 pct. årligt i de næste fem år. Dette i takt med at selskabet ruller nye produkter ud og intensiverer sin indsats for krydssalg og infiltrering af emerging markets.

Vi forventer, forretningen for inkontinens vokser på linje med markedet ved 4,4 pct. årligt gennem regnskabsåret 2021, mens nye produkter fra konkurrenterne dukker op.

Coloplasts produkter til sårpleje vil efter vores prognose fortsætte i et væsentligt langsommere tempo, mens markedet bevæger sig mod nyere teknologiske løsninger. Dette oversættes til en gns. årlig vækst i salget på 6 pct.

De væsentligste faktorer i vores værdisætning er, hvor hurtigt Coloplasts centrale forretning for stomi vokser, infiltreringen af emerging markets og hvor godt selskabets produkter for inkontinens kan modstå ny konkurrence.

Vi regner ikke med at se yderligere betydelige effekter på marginerne fra omkostningsbesparende tiltag, da Coloplast allerede har omlagt størstedelen af sin produktion fra Ungarn til Kina og integreret det meste af opkøbet af Mentors forretning for urinvejslidelser. Derfor forventer vi kun at se små forbedringer af marginerne fremadrettet.

Frem mod 2021 forventer vi, at Coloplast kan øge overskudsgraden til 33,7 pct., da lette forbedringer i produktionens efficiens vil opveje de større investeringer i forskning og udvikling. Det udmynter sig i en gns. årlig vækst på 6,2 pct. i driftsindtægterne i samme periode.

The Good and the Bad
Coloplasts diversificerede portefølje af produkter, der er nødvendige for patienterne, resulterer i en relativt lav volatilitet i cashflowet. Derfor vurderer vi usikkerheden i selskabet som middel.

I vores mest optimistiske scenarie værdisætter vi coloplast til 732 kr. per aktie. Herunder antages at segmenterne for stomi og urinvejslidelser outperformer markedet betydeligt med en vækst for begge på 8 pct. årligt i takt med at de nye produkter lanceres og får bedre end ventede modtagelser i USA, Brasilien og Kina. Hvis Coloplast kan forsvare sig mod større konkurrence på området for kontinens, kan segmentet vokse med 6 pct. årligt. I dette bull-scenarie kan der opnås en vækst for sårpleje på 7 pct. på baggrund af en stærk indgang på det kinesiske marked. Det ligger også til grund for scenariet, at Coloplast kan levere større omkostningsbesparelser end forventet og dermed opnå en 440 basispoint forbedring af overskudsgraden.

I det mest negative scenarie estimerer vi en fair value på 418 kr. per aktie ved antagelse af, at både stomi, kontinens og urinvejslidelser ikke vækster mere end de respektive markeder. Coloplast formår ikke at stabilisere sin forretning for sårpleje, og konkurrerende produkter presser Coloplast ud på kanten af markedet. Dette scenarie giver en gennemsnitlig vækst af toplinjen på 4,3 pct. årligt gennem 2021. Vi forventer her minimale stigninger i overskudsgraden i løbet af de næste fem år. 

---

©2015 Morningstar. All rights reserved. The information, data, analyses, and opinions contained herein (1) are proprietary to Morningstar, Inc. and its affiliates (collectively, “Morningstar”), (2) may not be copied or redis­tributed, (3) do not constitute investment advice offered by Morningstar (4) are provided solely for informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security, and (5) are not warranted to be accurate, complete, or timely. Certain information may be self-reported by the investment vehicle and not subject to independent verification. Morningstar shall not be responsible for any trading decisions, damages, or other losses resulting from, or related to, this information, data, analyses or opinions or their use. Past performance is no guarantee of future results.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Debbie S. Wang  Debbie S. Wang is a senior analyst with Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser