Ordbog

Active Share

Active Share sammenligner porteføljerne i fond og indeks. Nøgletallet er udviklet af K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto og ifølge dem er alle fonde med en active share over 60 pct. reelle aktivt forvaltede fonde. Er andelen lavere end 60 pct. er fonden ikke en virkelig aktivt forvaltet fond. Er andelen under 20 pct. er der tale om rene indekstrackers jf. Cremers og Petajisto.

En active share på fx 60 er et udtryk for at 60 pct. af porteføljerne i fond og indeks er forskellig fra hinanden. Eller sagt på en anden måde 40 pct. af porteføljerne (100 pct. minus active share) er helt identisk.

En meget høj active share kan dog også være et udtryk for, at fondenes valgte indeks måske ikke er retvisende for investeringsstrategien. Det vil bl.a. være tilfældet, hvis hovedparten af fondenes valgte værdipapirer ikke indgår i indekset og altså vælges uden for indekset. I sådanne tilfælde forringes værdien af at evaulere fondenes præstationer op imod deres respektive benchmark. Vi følger op på dette forhold i en senere analyse.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookies