Ordbog

ÅOP

Årlig Omkostning i Procent for investeringsbeviser, er et nøgletal, som viser de samlede forventede omkostninger ved at spare op i forening. ÅOP beregnes på basis af administrationsomkostninger og foreningens direkte handelsomkostninger fra seneste årsrapport. Hertil lægges investors handelsomkostninger i form af maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag, der fordeles over en tidshorisont på syv år.