Ordbog

Indtægtsratio

Indtægtsratio er en beregning, som viser, hvor stor en del af en afdelings samlede afkast, som stammer fra løbende indtægter af investeringerne (renter og udbytter). Nøgletallet fremkommer ved at lægge de samlede indtægter pr. andel sammen og fratrække omkostningerne pr. andel i samme periode og dividere med det gennemsnitlige NAV eller indre værdi. En høj indtægtsratio indikerer, at afdelingens samlede afkast er meget afhængigt af renter eller udbytter, mens en lav indtægtsratio viser, at afdelingens afkast typisk stammer fra kursgevinster.