Ordbog

Alfa

Alfa måler en afdelings faktiske udvikling i forhold til den forventede udvikling, som beta indikerer. En positiv alfa er derfor ensbetydende med, at afdelingen har klaret sig bedre end forventet på baggrund af risikoen målt ved beta. En negativ alfa betyder således det modsatte. Alfa beregnes hos Morningstar over de seneste 36 måneder, og nøgletallet betragtes som en indikation af, om en afdelings porteføljemanager tilfører investeringerne værdi i forhold til en indeksinvestering. Eksempel: En fond har en alfaværdi på -1,83, en betaværdi på 0,97 og en R-kvadrat på 95. Det høje R-kvadrat indikerer troværdigere alfa- og betaværdier. Alfa på -1,83 indikerer, at afdelingen havde en 1,83% dårligere udvikling, end hvad betaværdien forudsagde.
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookies