Ordbog

Akkumulerende

Akkummulerende er en betegnelse for en investeringsafdeling, som ikke udbetaler sit overskud til andelsejerne, men i stedet konsoliderer overskuddet i afdelingens formue, der således stiger og øger afdelingens indre værdi. Det gør andelene mere værd, når de sælges.
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies