Ordbog

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne er den samlede betegnelse for alle de omkostninger, som er i en forening eller afdeling. Det drejer sig om udgifter til den daglige drift, kontorleje, porto og lønninger, men også om udgifter til markedsføring, depotforvaltning og omkostningerne i forbindelse med porteføljeplejen.
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies