Velkommen til det nye Morningstar.dk! Læs mere her om ændringerne på siden og hvordan vores nye funktionaliteter kan hjælpe dig med at opnå succes med dine investeringer. X

Hvordan har de danske investorer fordelt deres sparekroner før, under og efter den finansielle krise?

Investorerne lader sig påvirke af turbulente finansmarkeder og omlægger porteføljer og deres strategier henover krisetider.

Mange vil nok nikke genkendende til at de senere år har været ganske turbulente på finansmarkederne. Vi har været igennem bemærkelsesværdige opture, men også nedture som stort set kun er blevet overgået af den store depression tilbage i 1930’erne. Alt sammen på ganske få år.

Historien viser også at investorerne i høj grad investerer efter stemningen på de finansielle markeder. Går det op er tendensen ofte at man øger risikoen i porteføljen, mens mange omvendt reducer risikoen, når det går ned af bakke.

Vi har set nærmere på, hvordan investorerne i danske investeringsforeninger agerede før, under og efter finanskrisen. Det gør vi ved at beregne det vi kalder Asset Flows, som viser hvor mange penge der netto er kommet ind i (eller trukket ud af) en fond efter, at der er korrigeret for afkastet.

I grafikken her på siden ses investorernes ageren i danske aktie- og obligationsfonde siden sommeren 2006 og frem til juli i år. Grafikken viser investorernes køb og salg af aktie- og obligationsfonden over en periode på 3 måneder.


Før krisen

Op igennem midten af sidste årti steg alverdens aktiemarkeder ganske pænt. Det danske marked var ingen undtagelse og OMX C20 indekset viste flotte takter, men i efteråret 2007 begynder det som efterfølgende viste sig at være blandt historiens værste kriser. OMX C20 indekset toppede i midten af oktober det år i niveauet 517.

Investorerne var dengang også lune på at øge investeringerne på aktiesiden. I perioden op til vendepunktet blev der skudt mere 27 mia. kr. ind i aktiefondene over en periode på bare 6 måneder henover sommeren 2007. Det er de største indskud vi har med i den analyserede periode og interessen for aktiefondene har ikke været så stor siden.

Omvendt, var interessen for obligationsfonde op til krisen tog fat, langt mere behersket. Faktisk blev en stor del af aktieopkøbene finansieret ved salg af obligationsfonde. På ni måneder i 2007 solgte investorerne ud for mere end 39 mia. kr. i danske obligationsfonde.


Under krisen

Fra efteråret 2007 til marts 2009 falder OMX C20 indekset med ca. 59 pct. Det gav en øget efterspørgsel efter obligationer, som får en kortvarig opblomstring i takt af fornyet interesse fra investorerne. Herefter går det dog stærkt ned af bakke for både aktie- og obligationsfonde, der oplever betydelige tilbagesalg fra investorerne – en udvikling, der først vender i sensommeren af 2009.

Der er interessant at se, hvorledes in- og outflows til henholdsvis obligationer og aktier samvarierer pænt i store dele af perioden og således viser de samme tendenser blandt investorerne. Der er således som hovedregel mere tale om, at investorerne placerer eller trækker penge ud fra begge typer, end at de omplacerer investeringer mellem de to.

Noget tyder altså på at investorerne ikke blot omlagde porteføljen til en mere defensiv risikoprofil henover finanskrisen, men også havde brug for likvide midler og derfor simpelthen valgte at tære på opsparingen.


Efter krisen

Fra sensommeren 2009 steg investorernes efterspørgsel efter obligationsfonde igen og fra da af og frem til i dag har investorerne skudt knap 30 mia. kr. nye penge ind i fondene. I samme periode er OMX C20 indekset steget støt, og i august måned 2012 rundede det atter kurs 500.

I modsætning til obligationerne oplevede aktiefondene kun kortvarig opblomstring i 2009 og frem til midten af 2010. Herefter har investorerne i udbredt grad gået udenom aktiefonde. Det kan sandsynligvis hænge sammen med at den europæiske gældskrise igen lagde en dæmper på aktieinvestorernes optimisme. Det tyder på, at den større usikkerhed har betydet at investorerne søger mod alternative investeringer, der generelt er mindre risikable end aktiemarkederne.

De allerseneste tal kunne dog tyde på at investorerne igen er ved at få interesse for visse typer aktieinvesteringer. I hvert fald har der i seneste kvartal været et inflow på ca. 6 mia. kr.

Investorerne har i de sidste par år, alt andet lige, omlagt fra aktier til obligationsfonde. Set over hele perioden siden 2006 og frem til i dag er inflowet 9,3 mia. kr. på obligationssiden, mens aktiesiden har været ramt af et tilbagesalg på 1,3 mia. kr.


Hvordan har udviklingen været i Morningstar Kategorierne?

I juli 2012 så de ti største kategorier ud som vist i tabellen her på siden med deres respektive markedsværdier.

Danske obligationer og danske korte obligationer er fortsat de absolut største. Ud af listen er røget danske aktier som i 2005 lå med en markedsandel på over 5 pct. af den samlede opsparing, men denne er i perioden faldet og udgør nu kun 3,2 pct. af danskernes porteføljer. Det er altså ikke længere nok til en top 10.

Endvidere er Japan Large Cap aktier som i 2005 havde en markedsandel på 3,8 pct. gået fra en placering som nummer 10 til en beskeden andel på 0,65 pct. af danskernes formue. Kategorien har dermed haft negativ organisk vækst (netto outflow) de seneste fem år. Givet de japanske markeders performance de sidste år, kan det dog heller ikke undre, at de danske investorer har fravalgt Japan. Heller ikke for japanske Small Cap aktier ser udviklingen bedre ud, og de er således faldet fra en beskeden andel på 0,11 pct. i 2005 til en endnu mere beskeden andel på 0,02 pct.

Den eneste aktiekategori som har oplevet en samlet relativ tilvækst over hele perioden er Global Large-Cap Value Equity, som i hovedtræk dækker over fonde som investerer i store selskaber i hele verden som kan betegnes value-selskaber.

Hvordan de finansielle markeder klarer sig de følgende år, er svært at spå om, men det bliver interessant at følge, hvordan de danske investorer vil manøvrere sig igennem op og nedture.

Kilde: Morningstar Direct.

Om forfatteren

Lene Rifbjerg Bechmann  er Data Relationship Manager, Morningstar Denmark