Hvordan har årets udvikling påvirket porteføljen

Udsving på aktie- og obligationsmarkedet kan føre til store ændringer i en porteføljes risikoprofil. Det kan derfor være nødvendigt med lidt vedligehold for, at sikre det langsigtede afkast, og opretholde en passende risiko.

Facebook Twitter LinkedIn

2011 er for alvor ved at rinde ud. Året har ikke været en ubetinget god oplevelse for investorerne, der i mange tilfælde har sat betydeligt til på aktieinvesteringerne i andet halvår. Danske aktier har været forholdsvist hårdt ramt, med et gennemsnitligt tab i de danske fonde på 23 pct. i år. Et tab der er på højde med, og endda overstiger tabene på flere nye markeder. De bredere globale fonde har derimod generelt klaret sig lidt bedre og "kun" tabt i omegnen af 10 pct. indenfor året. Alt imens aktierne er faldet er obligationer styrket, eksempelvis er fondene med fokus på lange danske obligationer steget 7 pct. siden årets start. Når alt kommer til alt har 2011 altså været et forholdsvist turbulent år for investorerne, hvorfor det kan være fornuftigt at benytte lejligheden til at få set porteføljen efter i sømmene.


Strategien er omdrejningspunktet
Forudsætningen for enhver succesfuld langsigtet portefølje er en passende investeringsstrategi. Det er selvfølgelig et vidt begreb og noget der altid vil være afhængig af den enkelte investor og dennes forventninger til afkast og tolerance overfor risiko. Overordnet set bygger enhver strategi dog på en fordeling mellem en række aktivklasser, som eksempelvis aktier og obligationer. Grundlæggende hedder det, at dets længere investeringshorisont og højere risikovillighed, dets flere aktier i porteføljen. Forudsætningen vil normalt være, at en højere aktieandel giver et højere afkast på langsigt, det højere forventede afkast er dog ikke gratis, da prisen er en højere risiko, som vi gentagende gange er blevet mindet om de senere år.

Når man har lagt sig fast på et aktivmiks, altså eksempelvis en fordeling mellem aktier og obligationer, handler det om ikke at bevæge sig for langt væk fra udgangspunktet over tid. Bevægelser på aktiemarkedet kan flytte risikoen i en portefølje ganske betydeligt. Husker vi eksempelvis tilbage på IT- boblen omkring årtusindskiftet, steg aktierne voldsomt i 1999. Havde man derfor en neutral portefølje ligeligt fordelt mellem aktier og obligationer i 1998, ville 1999's aktiestigninger forskubbe fordelingen, og dermed øge den samlede risiko i porteføljen. I dette tilfælde ville porteføljen altså ligge med en højere aktieandel end den planlagte, da IT- boblen sprang, og dermed også lide et større tab, end tilfældet ville have været med det oprindelige udgangspunkt. Det er derfor at kan anbefales løbende at rebalancere sin portefølje, altså bringe den tilbage til udgangspunktet, så den oprindelige investeringsstrategi, og dermed risikoniveauet, bibeholdes.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen  

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookies