Hvor stor er risikoen i porteføljens aktiefonde?

Gælds uro i Europa og blødende aktiemarkeder har præget billedet den senere tid. Aktieporteføljens risiko har derfor været særdeles afgørende for afkastet.

Facebook Twitter LinkedIn

Henover sommeren har det altoverskyggende tema på aktiemarkederne været usikkerhed og risiko. Særligt usikkerheden omkring den økonomiske situation i Europa har præget udviklingen og presset risikoen op. Over de seneste uger har verdens centralbanker talt om koordinerede aktioner med det formål at mindske trykket på de europæiske banker, samtidig med at der på regeringsniveau tales om yderligere foranstaltninger til at afhjælpe gældkrisen. Den europæiske gældkrise er på visse områder mere kompliceret at løse end eksempelvis den amerikanske. En springende forskel er, at USA i en vis udstrækning i sidste ende selv er i stand til at løse sine gældsproblemer, selvom det også i USA vil medføre at der tages svære beslutninger. Europa er mere splittet, og her er det bl.a. et spørgsmål om hvorvidt et land som Tyskland, er villig til at påtage sig en større rolle i forsøget på, at stabilisere situationen. En rolle som mange tyskere ikke mener landet skal påtage sig, da de ikke syntes om at Tyskland skal betale for de svagere dele af Europas massive gældsætning.

Der er forsat en del spørgsmål vi mangler svar på omkring den nuværende situation. Grækenland kan forsat ende som det første EURO land der ikke er i stand til at betale sin gæld. Landet har forsat problemer med at leve op til de forudsætninger der er sat op for udbetalingen af økonomiske hjælp, og ingen kan med sikkerhed sige hvad der vil ske hvis Grækenland smider håndklædet i ringen. I tider med stor usikkerhed er det vigtigere end nogensinde at være bevidst om hvad man investerer i, og ikke mindst den risiko der følger med. Aktieporteføljens sammensætning er eksempelvis meget afgørende for hvor meget der er tabt i år.


Hvad investeres der i?
De overordnede tommelfingerregler for hvor risikabel en investering er, kender de fleste nok. Obligationsinvesteringer er mindre risikable end aktieinvesteringer. Investeringer i få aktier giver større risiko end investeringer spredt ud over mange. Investeringer koncentreret i en enkelt branche giver større risiko, end hvis de er spredt ud over hele markedet, fordi kurserne på selskaber i samme branche ofte stiger eller falder af de samme grunde. Investeringer i nye markeder giver normalt en større risiko end de mere traditionelle, ligesom der også er større risiko forbundet med investering i små selskaber frem for store.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis
TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen  

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookies