Vælg de bedste

Uanset om udviklingen på finansmarkeder går op eller ned, er det vigtigt at give sig selv de bedste muligheder for et fornuftigt afkast ved at vælge de bedste til at forvalte opsparingen. Men hvad bør man egentligt se efter i forsøget på at finde frem til de bedste fonde fra investeringsforeninger?

Facebook Twitter LinkedIn

Hvad enten porteføljen står overfor et sommertjek, eller der skal foretages nye investeringer, er der ofte stor forskel på top og bund indenfor de enkelte investeringsområder. Det er derfor af afgørende betydning for det fremtidige afkast, at man får valgt de rigtige fonde til porteføljen. Det er ingen hemmelighed at det er betydelig nemmere at finde fonde der har gjort det godt historisk end det er at finde frem til de fonde der vil skabe de bedste resultater fremover. Kan man imidlertid undgå at vælge de dårligste fonde på markedet, er man allerede godt på vej mod et fornuftigt resultat. Vi har set nærmere på fem områder der altid bør indgå i overvejelserne når der vælges fonde til porteføljen.


Afkast
Afkastet er i sidste ende hele formålet med at investere, og skønt historiske afkast ikke er nogen garanti for den fremtidige udvikling, kan man alligevel få værdifuld indsigt ved at se på en fonds historiske udvikling. Se både på fondens afkast i absolutte termer og sammenlign altid med udviklingen i fondens indeks og med sammenlignelige fonde fra samme Morningstar Kategori. Forsøg at holde afkastudviklingen op imod det som fonden siger den vil. Under finanskrisen lå de fleste aktiefonde som bekendt med betydelige negative afkast. Det centrale er dog om fondene klarede sig bedre eller dårligere end konkurrenterne og markedet på vej ned, og ligeså hvordan den relative udvikling var da markedet efterfølgende steg igen. Som supplement til at se på de relative afkast, kan man med fordel se på Morningstar Rating over forskellige perioder, da antallet af stjerner er en god indikator for den relative udvikling i forhold til sammenlignelige fonde.


Risiko
Udsvingene i en fonds afkast er et udtryk for dens risiko, og man kan enten se på udsvingene i en kursgraf eller se på nøgletallet standardafvigelse, som er det mest udbredte risikomål. En god tommelfingerregel er, at jo højere afkast man ønsker at opnå, des højere risiko bliver man nødt til at påtage sig. Påtager man sig en højere risiko, så forventer man også et højere afkast på investeringerne, men det er ikke altid, at risikoen resulterer i højere afkast, det har vi set talrige eksempler på de senere år. Ovenpå nogle turbulente år på markederne, vil der i dag ganske givet også være flere der er villige til at acceptere et lavere, men mere sikkert afkast.

Det er altså vigtigt at vurdere om det hidtidige afkast i en fond har stået mål med den risiko fonden har haft. To fonde med samme afkast behøver derfor ikke være lige attraktive investeringer. Den ene kan være væsentlig mere risikobehæftet end den anden, altså med større udsving i afkastet over tid.


Indhold
Risikoen kan ligeledes vurderes ved at se på indholdet i fonden. Investeres der i aktier, obligationer eller måske begge dele? Alene på dette helt overordnende niveau får man et groft billede af risikoen og kan dermed sætte de opnåede resultater i perspektiv. Undersøg porteføljens fordeling på regioner, har den eksempelvis en overvægt i nye aktiemarkeder som Latinamerika, Rusland eller Kina og hvordan ligger de nærmest konkurrenter investeret i forhold til det.

Investeringsstilen har også betydning, har fonden en overvægt af små selskaber, store selskaber, vækst eller value? Der kan også være stor forskel på, hvor mange investeringer en fond fordeler formuen på. Har den en snæver portefølje på 20 – 40 aktier eller ligger der 250 aktier eller flere i porteføljen?

Alle disse indholdsmæssige forhold er væsentlige at undersøge og sammenligne fondene imellem for at finde forklaringer på hvorfor en fond har gjort det godt og endnu vigtigere for, at vurdere om det er sandsynligt at fonden kan fortsætte med at gøre det godt fremover.


Management
Bag enhver fond er der en som er ansvarlig for at købe og sælge værdipapirer. Porteføljemanageren har især en betydelig indflydelse på afkastet i fonde der aktivt forvalter investeringerne. Manageren kan være særdeles vanskelig at bedømme, men man kan undersøge hvor længe han har været ansvarlig for fonden og om det også er ham, som er ansvarlig fremadrettet. Ligeså kan det være et advarselssignal hvis en manager forlader en fond, da det kan medføre strategiændringer, der gør den historiske udvikling mindre relevant som indikator.


Omkostninger
Er en fonds øvrige forhold i orden, kan det betale sig at vælge fondene med de laveste omkostninger. Omkostninger et af de forhold, som er relativt konstante, år efter år, mens afkast fra aktier og obligationer kan svinge meget. Det er ikke muligt at kontrollere markedets op- og nedture, men til gengæld kan man i stor udstrækning kontrollere, hvad man betaler i omkostninger til fondene.

Der findes ingen nemme løsninger eller garantier når man skal finde de bedste fonde til porteføljen. Men tager man ovenstående forhold med i sin vurdering næste gang der investeres, så kan man med stor sandsynlighed undgå de dårligste fonde på markedet, og det er noget der vil gavne afkastet. På www.morningstar.dk er mange af de relevante informationer samlet et sted, her findes ligeledes et værktøj til direkte sammenligning af op til 5 fonde på mange af de omtalte punkter.

Forskel fra top til bund i udvalgte Morningstar kategorier, kun danske fonde
Kategori Top - 3 års afkast i pct. Bund - 3 års afkast i pct. Forskel fra top til bund i kategori, i pct.
Aktier - Danmark 9,9 -3,1 13,0
Aktier - Europa Large Cap Blend 4,1 -2,7 6,8
Aktier - Globale Large Cap Blend 11,9 -2,9 14,8
Aktier - USA Large Cap Blend 9,9 1,4 8,5
Aktier - Europa Nye Markeder 0,1 -9,2 9,3
Aktier - Globale Nye Markeder 27,5 4,1 23,4
Obligationer - DKK Lange 7,5 2,2 5,3
Obligationer - DKK Øvrige 7,2 3,1 4,1
Obligationer - DKK Korte 5,7 1,9 3,8
Obligationer - EUR Højrente 14,3 6,7 7,6
Kilde: Morningstar Direct

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen  

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings