Risikoen i den høje ende af skalaen for danske aktier

Første halvår var ikke det nemmeste for de danske aktiefonde, som bød på betydelige forskelle i afkastet fondene imellem. Kun få fonde har investeret i danske regionalbanker

Facebook Twitter LinkedIn

En opgørelse fra min kollega i sidste uge viste at risikoen i danske aktier i langt højere grad minder mere om kinesiske aktier og udviklingslandene frem for at være på niveau med andre europæiske lande som fx tyske, engelske eller franske aktier, som ellers umiddelbart synes mere naturligt.

Risikoen i fonde med fokus på danske aktier var 40 pct. højere end europæiske aktiefonde over de seneste 3 år, 50 pct. højere end amerikanske aktiefonde og hele 60 pct. højere end fonde med fokus på globale aktier. En bred portefølje med aktier fra mange lande vil alt andet lige have en lavere risiko sammenlignet med risikoen i et enkelt land, men i og med at mange nok har en forkærlighed for hjemlige aktier, så viser tallene at man skal passe på med ikke at komme alt for mange æg i netop den kurv.

Man kommer dog ikke uden om at danske aktier har været en god investering over en længere årrække, og investorerne er blevet belønnet med pæne afkast som kompensation for den ekstra risiko. Ofte er det dog, når nervøsiteten hos investorerne forplanter sig til aktiemarkederne, at den højere risiko giver bagslag. Tilbage i 2008, hvor finanskrisen for alvor rasede, tabte danske aktiefonde i snit knap 50 pct., hvorimod europæiske fonde tabte 43 pct., amerikanske fonde tabte 37 pct. og japanske fonde endnu mindre med et tab på 30 pct. Sidenhen fik danske aktier taget revanche og kom flot tilbage i både 2009 og 2010.


Billedet vendt på hovedet

I år er billedet vendt på hovedet igen. Første halvår af 2011 og især juni har ikke ligefrem været lutter lagkage for aktieinvestorerne og det brede aktiemarked er faldet godt 4 pct. i halvåret. Europæiske aktier ligger lidt bedre med et tab på små 2 pct. mens værdien af danske aktier er faldet tæt ved 10 pct.

Det er især de seneste uger som har været ekstra hårde ved netop danske aktier, og sidste weekends bankkrak, hvor Fjordbank Mors måtte kaste håndklædet i ringen, har bestemt ikke gjort det nemmere at være dansk aktieinvestor. Faktisk er det tæt ved syv ud af ti danske aktier som er faldet i værdi siden årets start, og udover en række regionale banker, så er det velkendte navne som Bavarian, Neurosearch, Pandora, Danske Bank og Vestas som har fået nogle af de større kurssmæk.

Udviklingen på det danske aktiemarked er også smittet af på aktiefondene med fokus på hjemlige aktier. De sværere arbejdsvilkår for porteføljerådgiverne har betydet at der er ganske store forskelle på, hvordan fondene er kommet igennem første halvår. Faktisk er der hele 15 pct. point mellem højeste og laveste afkast.


Stabile og forudsigelige aktier

BLS Invest Danske Aktier er blandt de fonde som er kommet pænt igennem halvåret. Fonden fokuserer på stabile og forudsigelige selskaber, og der investeres i få aktier, hvor den enkelte aktie til gengæld udgør en relativ stor andel af porteføljen. Blandt fondens aktier er det især Topdanmark og United International Enterprises, der producerer palmeolie m.m., som bidrager pænt til afkastet i 2011. På den anden siden trækker FLS ned i afkastet, men fondens rådgiver ser fortsat gode muligheder i aktien, og har benyttet kursfaldene til at købe flere aktier i selskabet.

BLS Invest Danske Aktier blev ratet for første gang tidligere år. Fonden er kommet så godt fra start, at den fik de maksimale fem Morningstar stjerner, som gives til de 10 pct. bedste fonde i hver Morningstar kategori.

I den modsatte ende af tabellen ligger Danske Invest Danmark Fokus med minus 12 pct. i afkast i år. Her er det især aktier som Danske Bank, Pandora, Jyske Bank og Vestas som trækker ned i afkastet. Fonden har nogle flere år på bagen end BLS fonden og dens aktuelle Morningstar rating er tre stjerner. Det er især præstationerne tilbage i tid som løfter ratingen, idet fondens 10 årige rating år er fire stjerner, mens de seneste tre års præstationer blot rækker til to Morningstar stjerner.


Regionale banker i danske fonde

Set i lyset af den fornyede usikkerhed til den danske banksektor tjekkede vi fondenes porteføljer for at se, hvor mange danske bankaktier fondene har i deres porteføljer. Udover de allerstørste banker som Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Sydbank, som mange fonde har investeret i, så er interessen for mindre regionale banker blandt porteføljerådgiverne til at overse.

Af mindre banker samler interessen sig om Ringkjøbing Landbobank. 16 fonde har investeret i alt 300 mio. kr. i aktien. Dernæst følger Spar Nord Bank og Bank Nordik, og endelig har blot én fond investeret et mindre beløb i Vestjysk Bank.

Der er ingen tvivl om at aktiemarkedet også i andet halvår vil være præget af nervøsitet og usikkerhed blandt investorerne. Bankkrise, gældsproblemer og inflation vil sandsynligvis stadig være på dagsordenen de kommende måneder, og sætte sit præg på aktiemarkedet.

Foreningernes rangliste i Morningstar Rating™
Bankaktie Så mange fonde har investeret i aktien Samlet investering i 1.000 kr. Gns. % af portefølje
Danske Bank 67 2.152.973 4,3
Nordea 45 535.365 2,3
Sydbank 31 322.119 1,5
Jyske Bank 31 637.576 2,7
Ringkjøbing Landbobank 16 299.105 2,6
Spar Nord Bank 12 29.003 1,0
Bank Nordik 5 55.033 1,2
Vestjysk Bank 1 10.988 0,7
I alt 5.829.323 2,4

Baseret på seneste porteføljer fra fondene
Afkastene i artiklen er opgjort pr. 28/6

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings