Er varedeklarationen nu også korrekt?

Fonde der prøver at slå markedet er ofte dyrere end passivt forvaltede fonde, men kan man nu også være sikker på at få hvad man betaler for?

Langt de fleste private investorer har overladt forvaltningen af deres opsparing til investeringsforeningerne. En af de store fordele ved at lade professionelle investorer pleje ens opsparing er at man i en vis udstrækning kan læne sig tilbage i vished om at andre sørger for, at man til enhver tid har de mest attraktive værdipapirer i porteføljen. Ofte er investeringsbeslutningen sket i samråd med en investeringsrådgiver, så man kan desuden være nogenlunde sikker på at porteføljen afspejler ens risikotolerance.

Hovedparten af de hjemlige fonde, dvs. omkring 90 pct., er det der hedder aktivt forvaltet. Det vil sige, at fondene prøver at give investorerne et afkast, som er mindst ligeså godt og helst bedre end markedsafkastet. I praksis sker det ved at porteføljerådgiverne overvægter aktier, som de anser for undervurderede og tror, vil klare sig relativt bedre end indekset. Derudover undervægtes de aktier, som rådgiverne forventer, vil klare sig dårligere end det generelle marked. Hvis rådgiverne er dygtige vil de altså tjene penge både ved at købe flere af de aktier, som klarer sig ekstra godt, og købe færre eller helt undgå de aktier, som halter efter markedet.


Flere omkostninger til rådgivning

Investeringsprocessen i en aktivt forvaltet fond er mere resursekrævende end hvis fonden blot havde en ambition om at give et afkast på niveau med markedet. Derfor betaler man som investor mere for porteføljeplejen i sådanne fonde.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis
TAGS

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies