Morningstar Fund Awards 2011

Hvert år kårer Morningstar de fonde der har leveret de bedste resultater til danske investorer. I denne artikel afslører vi hvilke investeringskategorier vi uddeler priser i.

Facebook Twitter LinkedIn

Det er langt fra alle fonde der er lige gode. Selvom to eller flere fonde har stort set ens navne, og endda har nogenlunde samme strategi, så er der ofte stor forskel på de leverede resultater. Selv på et forholdsvist lille aktiemarked som det danske, hvor antallet af aktier er relativt beskeden, er afkastet mellem de bedste og ringeste fonde milevidt fra hinanden. Det illustrerer hvor nemt man kan komme på glatis, hvis ikke man får satset på de rigtige heste.

De gode præstationer bør belønnes og bringes frem i lyset, og derfor kårer Morningstar hvert år via Fund Awards de bedste enkeltfonde på det danske marked. Metoden er den samme som anvendes af Morningstar i resten af Europa og er derfor anerkendt på tværs af landegrænserne. Der uddeles priser indenfor 10 forskellige investeringskategorier, som er listet sidst i denne artikel.

Prisuddelingen er en årlig begivenhed og derfor er der lagt vægt på fondenes resultater det seneste kalenderår. Det vil imidlertid være uhensigtsmæssigt at kåre en vinder, som har haft et enkelt heldigt år og ellers har givet dårlige afkast til investorerne. Det kunne især give uheldige resultater som fx lige efter finanskrisen, hvor afkastene buldrede op både sidste år og i 2009, men som kom fra en dyb afgrund tilbage i 2008. Erfaringen fra udlandet viser at private investorer opfatter prisuddelingen som en slags blåstempling af de pågældende fonde og det er ikke hensigten, at guide investorerne mod fonde der ikke har kunnet levere gode resultater på længere sigt, eller som kun klarer sig godt når markedet går op eller omvendt.


Sådan vælges de bedste

Morningstar Fund Awards lægger derfor vægt på etårsafkastet, men fondene skal ligeledes have leveret konkurrencedygtige risikojusterede afkast på tre og fem års sigt for at komme i betragtning. Herudover er det et krav at fondene mindst har været i den bedste halvdel af deres kategori i tre ud af de seneste fem år. Kombinationen af disse krav til fondene skal sikre, at vinderprisen går til fonde, som har leveret stærke etårs resultater, men som samtidig har bevist evnen til at levere konkurrencedygtige resultater på længere sigt uden unødige risici.

Kun fonde som er tilgængelige for private danske investorer er taget i betragtning. I praksis betyder det at institutionelle fonde udenfor privates rækkevidde, samt almene boligfonde og kommunefonde ikke medtages i kåringen.


På tværs af foreninger

Der er nogle investeringsforeninger som generelt klarer sig bedre end andre og i de gode foreninger vil der ofte være flere attraktive fonde for investorerne. Men når man sammensætter sin portefølje af fonde er det vigtigt at se ud over den enkelte investeringsforening og søge de bedste fonde på markedet.

Vi uddeler ligeledes en pris til den bedste investeringsforening på henholdsvis aktiefonde og obligationsfonde. Det sker ud fra de seneste fem års resultater og under hensyntagen til størrelsen af foreningernes udbud af fonde. Foreningsprisen er en anerkendelse af de foreninger, der har tilbudt investorerne et udbud af fonde, der samlet set har ligget i den bedste ende af markedet.

Vi offentliggør vinderne i Berlingske Tidende lørdag den 5. februar i år.

Vi uddeler priser i følgende kategorier


Fondspriser:

Asien ex. Japan - Aktier

Danmark - Aktier

Europa Large Cap - Aktier

Globale Large Cap - Aktier

Globale Nye Markeder - Aktier

USA Large Cap - Aktier

DKK Korte - Obligationer

DKK Øvrige - Obligationer

Globale Nye Markeder EUR Fokus - Obligationer

Højrente – Obligationer


Investeringsforeningspriser:

Bedst til aktier

Bedst til obligationer

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings