Kunsten at skabe langsigtet succes

Smalle nichefonde kan lokke med høje afkast på kort sigt, men langsigtede vindere vil ofte være mindst ligeså værdifulde for porteføljen.

Facebook Twitter LinkedIn

Vindere og tabere på den korte bane er ofte smalle aktiefonde med fokus på et enkelt land, region eller branche. Kendetegnede ved smalle fonde er at de ofte er mere risikofyldte end bredere fonde og altså påtager sig flere risici i deres stræben efter afkast.

Kortsigtede afkast kan til en vis grad give et fingerpeg om fondens karakteristika. Derimod fortæller korte afkast sjældent meget om dens langsigtede profil, selvom det for de fleste investorer bør have langt større indflydelse på investeringsbeslutningen. Ikke desto mindre er det ofte kortsigtede afkast, som er den drivende kraft, når især private investorer træffer deres investeringsvalg. Konsekvensen af at jagte kortsigtede historiske afkast er ofte bristede forventninger i form af lavere afkast end hvad man havde regnet med.

På den lange bane er det i langt højere grad investeringsstrategien og teamet bag fondene, der er drivende kræfter bag resultaterne mere end det er kortsigtede trends. Så hvordan ser billedet egentlig ud for de langsigtede vindere? Vi har set nærmere på de aktivt forvaltede danske aktiefonde med mere end 15 års historik. Dem er der 56 af.


Smalle fonde

De fleste fonde fra hjemlige investeringsforeninger med så lang historik er overvejende fonde med en bred investeringsstrategi, såsom fx globale, asiatiske eller europæiske aktier. Det giver også god mening at sådanne fonde, som passer godt ind i mange private investorers porteføljer, var blandt de første som så dagens lys på det hjemlige marked.

Der er også smallere fonde med fokus på fx danske aktier og Latinamerika, som har mere end 15 år på bagen. En af dem er Sydinvest Latinamerika, som har klaret sig rigtig godt både på kort og lang sigt. Det lange afkast over 15 år rangerer blandt de otte pct. bedste i kategorien, og havde man sat penge i fonden tilbage i 1995 ville man være blevet belønnet med 17,8 pct. i afkast. om året vel at mærke. Det svarer til mere end 1.000 pct. i samlet afkast.

De mange procenter lyder unægtelig besnærede, men man skal huske på at risiko og afkast hænger sammen, og det latinamerikanske marked er ingen undtagelse. Risikoen, målt ved standardafvigelsen, i fonden fra Sydinvest er næsten dobbelt op i forhold til det generelle aktiemarked.

Fonde med fokus på vores hjemlige aktiemarked er også blandt dem med pæne resultater. Det er i snit blevet til 10,4 pct. i afkast om året i 15 år, hvorimod verdensindekset ligger med et afkast på 5,7 pct. Risikoen i de dansk fokuserede fonde er en anelse højere end det brede marked, men langt fra på niveau med fx Latinamerika.

Det er altså muligt at få succes med ganske smalle aktiefonde selv på længere sigt. På grund af risikoen bør man kun bruge de mest risikofyldte af dem i begrænsede doser. Man kan nemlig sagtens havne i fonde med fokus på et investeringsmarked som er mere risikofyldt, men hvor man ikke belønnes i form af et højere afkast.


Globalt fokus

De fleste danske fonde med bredt globalt fokus ligger med afkast over 15 år, som stort set er på niveau med markedsafkastet. Der er dog en der skiller sig positivt ud fra mængden og det er Carnegie WorldWide/Globale Aktier. 100 kr. investeret i fonden tilbage i 1995 ville være vokset til 440 kr. Samme investering, men i verdensindekset, var blevet til godt det halve. Selvom risikoen i Carnegies fond er en tand over indekset, så er man mere end rigeligt blevet belønnet med et højere risikojusteret afkast.

Men ikke alle fonde med lang historik bag sig har haft lige stor succes, og det understreger endnu en gang vigtigheden af at være kritisk, når der skal vælges fonde til porteføljen.


Europæisk fokus

Europæiske fonde ligger generelt lidt bedre på afkastet end globale fonde på lang sigt. For danske fonde i aktiekategorien, Europa Large Cap Blend, er det i snit blevet til 5,8 pct. om året i 15 år. Det europæiske aktieindeks ligger i samme periode med et årligt afkast på 7,0 pct. Der er faktisk ikke en eneste af de aktivt forvaltede fonde fra hjemlige investeringsforeninger som har slået det europæiske indeks på afkastet, hvorimod de alle ligger med en lidt højere risiko.

Det er også værd at bemærke at de bedste på lang sigt ikke nødvendigvis har påtaget sig en større risiko for at skille sig ud fra mængden. Flere har faktisk en risiko på niveau med eller lavere end tilsvarende fonde i de respektive Morningstar kategorier. Det tyder på at flere er ganske konservative i aktieudvælgelsen og deres investeringsfilosofi. Stadigvæk, hvis man ikke får sat pengene i de rigtige fonde, kan gevinsten hurtigt fordufte eller i bedste fald blive middelmådig. Derfor skal man bruge de nødvendige resurser på at finde frem til de fonde, man forventer, vil klare sig godt på lang sigt. De fleste investorer er trods alt langsigtede.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings