Småt men godt?

Mindre fonde med beskeden formue er ikke nødvendigvis mere risikofyldte, men til gengæld halter de efter på afkastet

Facebook Twitter LinkedIn

Formuen i den typiske aktiefond fra hjemlige investeringsforeninger er godt 700 mio. kr., men dykker man ned i mængden vil man opdage meget store forskelle i formuen fra fond til fond. Adskillige fonde har et par mia. kr. under forvaltning, mens andre lige akkurat opfylder lovens minimumskrav på 10 mio. kr.

Toppen af tabellen over de største fonde domineres af fonde fra velkendte investeringsforeninger med et solidt distributionsnet i ryggen, men også Carnegie WorldWide er med på listen. Opgjort efter formue overgår ingen Sparinvest Value Aktier, der med en formue tæt ved 11,5 mia. kr. er landets ubestridt største aktiefond.

I modsatte ende findes flere måske knap så velklingende navne som fx Tema Kapital Stock Pick og Etik Invest Nordiske Aktier. Ud af fem aktiefonde har foreningen Alfred Berg hele tre med i tabellen over de 10 danske fonde med mindst formue. I samme tabel finder man også tre indeksfonde. Vi har set nærmere på om der er nogle åbenlyste forskelle blandt de største og mindste fonde udbudt af danske investeringsforeninger.


Større fonde billigere

Det er en nærliggende tanke at større fonde kan drives mere effektivt og billigere end fonde med mindre formue. Det er imidlertid langt fra altid at investorerne får gavn af sådanne stordriftsfordele. Omkostningsprocenten forbliver ofte uændret selvom formuen vokser, idet omkostninger typisk er en fast procentandel af formuen.

For de ti største fonde er omkostningsprocenten 1,3 pct. i snit, hvilket skal sammenlignes med 1,8 pct. for de ti mindste. De store er altså billigere ud fra en gennemsnitsbetragtning. Desuden skal man huske på at de billigere indeksfonde blandt de små fonde trækker ganske meget ned i gennemsnittet. Uden de tre indeksfonde ville omkostningsprocenten for de mindste fonde overstige 2,2 pct. i snit.

Lidt overraskende er det måske, at der ikke er flere stordriftsfordele at hente for investorerne hos den største fond af dem alle, nemlig Sparinvest Value Aktier. Med 1,85 pct. i omkostninger er fonden dyrest i top 10 tabellen, og på tværs af alle danske aktiefonde rangerer den iblandt de 15 pct. dyreste fonde.

Forskellen i omkostningerne mellem aktivt og passivt forvaltede fonde er typisk på porteføljeplejen, hvor der bruges flere resurser på investeringsproces, rådgivning, analyse og valg af værdipapirer for aktive fonde. Samme apparat har man ikke hos indeksfondene, og de kan derfor meget ofte drives billigere. De billigste fonde i tabellen er netop indeksfondene fra Sparindex med omkostningsprocenter på 0,5 pct. af formuen, og er med få undtagelser de billigste på det hjemlige marked for investeringsforeninger.


Ingen unødig risiko

Des flere omkostninger i bagagen, des mere skal hentes hjem inden investorerne belønnes. En aktivt forvaltet fond med omkostninger på fx 2,5 pct. skal altså slå dens indeks med mindst samme sats inden der overhovedet kan blive tale om et merafkast til investorerne. Typisk bliver kunsten at slå markedet gradvist sværere i takt med at perioden øges, så høje omkostninger vil oftest være en hæmsko i længden.

Derfor kunne man fristes til at tro at mindre fonde med højere omkostninger løber flere risici i forsøget på at få indhentet efterslæbet. Ud fra fondene, som er med i tabellen her på siden, er der dog ikke noget der peger i den retning. De ti mindste fonde påtager sig hverken flere eller færre risici end de ti største. Af de mindste er det blot to fonde, som tager flere risici sammenlignet med andre tilsvarende fonde, hvorimod der fra top 10 tabellen er hele fire fonde med en risikoprofil over middel.


Afkastet halter

Ligheden hører til gengæld op, når blikket rettes mod fondenes afkast. De største klarer sig langt bedre end de mindste. De ti største fonde rangerer ud fra en gennemsnitsbetragtning blandt de 16 pct. bedste i deres respektive kategorier over fem år, hvoraf tre fonde er helt i top. Den laveste rangering er 50 pct. hvilket svarer til et middelmådigt resultat.

Hos de mindste fonde rækker præstationerne blot til en rangering blandt de 70 pct. bedste. Dvs. blandt andre sammenlignelige fonde er det kun 30 pct., som klarer sig dårligere over fem år end de fonde som er med i tabellen. Resultatet ville se endnu værre ud, hvis ikke indeksfondene havde været med i tabellen.

I en vis udstrækning har investorerne det med at jagte historiske afkast, så solide resultater vil i sig selv trække investorer til. Omvendt vil middelmådige eller ligefrem ringe afkast få investorerne til at søge nye græsgange, så dårlige afkast i kombination med en beskeden formue vil kunne blive en ond cirkel for både investorer og fond.

Top og Bund 10 danske fonde med størst og mindst formue
Danske fonde med størst formue Morningstar Kategori Markedsværdi i mio. kr. Omk. procent Rangering af 5 års afkast* Morningstar Risk Rating 5 år Morningstar Afkast Rating 5 år
Sparinvest Value Aktier Globale Large Cap Value Aktier 11.483 1,85 24 Over middel Over middel
Danske Invest Engros Emerging Markets Globale Emerging Markets Aktier 6.528 1,14 1 Under middel Høj
Carnegie WorldWide/Globale Aktier Globale Large Cap Blend Aktier 4.388 1,60 11 Under middel Høj
Danske Invest Europa Højt Udbytte Globale Large Cap Value Aktier 4.296 1,46 6 Under middel Høj
Danske Inv Nye Markeder Inc Globale Emerging Markets Aktier 4.059 1,28 1 Under middel Høj
Nordea Invest Danmark Danmark Aktier 3.515 0,86 21 Under middel Over middel
Nordea Invest Aktier Globale Large-Cap Blend Aktier 3.412 1,28 26 Over middel Over middel
Sydinvest BRIK BRIK Aktier 3.249 1,14 1 Over middel Høj
Sydinvest Fjernøsten Inc Asia ex Japan Aktier 3.107 1,10 17 Over middel Over middel
Nordea Invest Emerging Markets Globale Emerging Markets Aktier 2.667 1,43 50 Middel Middel
Danske fonde med mindst formue
Sparindex Europe Small Cap Index Europa Small Cap Aktier 35 0,50 37 Middel Middel
Alfred Berg Europæiske Aktier Europa Large Cap Value Aktier 33 1,64 99 Middel Lav
SEBinvest Fokus Europa Mid Cap Aktier 33 1,84 69 Over middel Middel
Alfred Berg Nordiske Aktier Nordiske Aktier 32 1,89 94 Lav Under middel
Danske Invest Ejendomme Europa Indeks Ejendomme - Indirekte Europe 31 1,33 43 Middel Middel
Sparindex US Small Cap Index USA Small Cap Aktier 30 0,50 55 Middel Middel
Gudme Raaschou Health Care Sektor Aktier Healthcare 24 2,70 60 Under middel Middel
Etik Invest Nordiske Aktier, Vælger Inc Nordiske Aktier 24 2,54 91 Lav Under middel
Alfred Berg USA USA Large Cap Blend Aktier 18 1,80 72 Middel Middel
TEMA Kapital Stock Pick Inc Globale Large Cap Value Aktier 11 3,36 80 Over middel Under middel

* Fondens procentuelle rangering af 5 års afkastet. Jo lavere, des bedre. Et tal på 26 udtrykker at fondens afkast er blandt de 26 pct. bedste blandt sammenlignelige fonde, mens der er hele 74 pct. af fondene som har lavere afkast.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings