Velkommen til det nye Morningstar.dk! Læs mere her om ændringerne på siden og hvordan vores nye funktionaliteter kan hjælpe dig med at opnå succes med dine investeringer. X

Et turbulent første halvår

Første halvår af 2010 var præget af finansiel uro med fokus på gældproblemerne i Sydeuropa. De danske investorer kan dog alligevel være godt tilfredse med deres afkast.

Halvvejs gennem 2010 er det på sin plads at gøre status over de seneste seks måneders udvikling på de finansielle markeder, og samtidig kigge fremad. De seneste år har uden tvivl været den mest hektiske periode på de finansielle markeder, i rigtig lang tid. 2008 var året hvor den finansielle krise gjorde rigtig ondt, og det danske OMXC 20 tabte 45 pct. af sin værdi. 2009 stod i opturens tegn, de mange massive hjælpepakker begyndte for alvor at have effekt, og på trods af fortsat stor usikkerhed om opsvingets holdbarhed, steg OMXC 20 35 pct.

2010 startede hvor 2009 slap, men efterhånden som vi er kommet længere ind i året, er usikkerheden taget til. Det er særligt de voksende gældsproblemer i Sydeuropa der har fyldt meget i landskabet, hvor problemerne i flere tilfælde har vist sig større end først antaget. Indtil videre er det dog kun Grækenland der har haft behov for direkte indblanding fra det europæiske fællesskab, men det kan endnu ikke udelukkes at problemerne kan udvikle sig.

Den stærke uro i de europæiske lande, har haft en voldsom effekt på euroen, der siden årsskiftet er faldet mere end 15 pct. i forhold til den amerikanske dollar. Faldet er en konsekvens af investorernes flugt fra den europæiske valuta, i takt med at de sydeuropæiske gældsproblemer, og deres indvirkning på eurosamarbejdet, har udviklet sig. I maj søsatte de europæiske politikere og centralbanker en hjælpepakke til en værdi af hele 720 mia. euro, i et forsøg på at lægge en dæmper på uroen. Redningspakken viste at EU havde viljen til at løse problemerne, den skal dog ikke betragtes som en endeligløsning, men nærmere blot et instrument til at vinde tid. Der findes umiddelbart kun en løsning på gældsproblemerne, og det er via stram finanspolitik over en længere årrække. Man kommer altså ikke udenom at skulle spænde livremmen kraftigt ind i de påvirkede lande.


Årets vindere

På trods af den fortsatte uro på de finansielle markeder, har de danske investorer intet at klage over efter første halvår, hvor OMXC 20 har givet stort set alle indeks fra både Europa og USA baghjul. Siden årets start er indekset steget med flotte 16 pct., mens det amerikanske S&P 500 indeks til sammenligning har tabt 7,5 pct. De middelmådige afkast fra store dele af verden har dog ikke for alvor ramt de europæiske investorer, der er blevet reddet af euroens kraftige fald i forhold til eksempelvis den amerikanske dollar. Omregner man en dansk investors investering i S&P 500 indekset siden årets start, bliver tabet på 7,5 pct., konverteret til en gevinst på godt 8 pct., når der tages højde for hvor meget dollaren er styrket overfor euroen i samme periode.


Resten af året

Som nævnt er vi i øjeblikket inde i en periode med en del usikkerhedsmomenter, og hvad der præcis skal til for at vende udviklingen på den kortebane, kan være svært at svare på. Det åbenlyse er selvfølgelig at der er behov for en stabilisering af den svækkede euro, og i det hele taget en øget risikovillighed. Uroen har indtil videre betydet at mange af årets ellers positive nyheder er gledet lidt i baggrunden. Det er ærgerligt da 2010 faktisk har budt på en række positive nøgletal, der tilsiger at det trods alt går den rigtige vej for verdensøkonomien. Vi har også været vidne en af de flotteste regnskabssæsoner længe, hvor selskaberne generelt har vist at indtjeningen er i bedring. Den svækkede euro er faktisk heller ikke en skidt ting for de mange eksporttunge europæiske selskaber, selvom sommerens europæiske turister nok kan have svært ved at se det positive i at ferierejsen uden for euroområdet bliver en dyrere fornøjelse. En svækkelse af euroen betyder først og fremmest en styrkelse af konkurrenceevnen for de europæiske selskaber, da europæiske varer basalt set bliver billigere at købe for eksempelvis amerikanske eller kinesiske forbrugere. Alt i alt forhold der bidrager til et mere positivt syn på udviklingen, når vi kigger lidt længere frem.

Realistisk set kommer usikkerheden til at fortsætte på den kortebane, hvor vi forsat vil se større udsving på de finansielle markeder end normalt. Kigger vi derimod lidt længere frem, bør markederne alt andet lige igen begynde at fokusere på de fundamentale forhold, som indtil videre er styrket i 2010.

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen