Mildere vinde over den japanske økonomi

På den korte bane er der pæne vækstudsigter i solens rige, men fornøjelsen kan blive kortvarig. En styrket yen er godt nyt for Japan-fondene på det danske marked.

Facebook Twitter LinkedIn

Den japanske økonomi er godt på vej ud af tomgangen som blev skabt i forlængelse af finanskrisen. Væksten i Japan nåede op på 1,2 pct. i første kvartal. For hele året er vækstforventningerne i niveauet 3,4 pct., og det er ikke usandsynligt at den faktiske vækst i Japan kan blive endnu højere, når året er omme. Det lyder måske ikke af så meget, men for en noget støvet økonomi som den japanske, der i mange år har døjet med lav vækst, er prognoserne bedre end længe set.

Fremgangen i den japanske økonomi er drevet af både stigende eksport og et øget privatforbrug. Siden andet kvartal sidste år er det netop de to elementer, som har trukket læsset, men nu ser det endelig ud til, at også andre komponenter som fx investeringsniveauet vil bidrage positivt til væksten.


V-formet opsving

De økonomiske tal og indikatorer som i øjeblikket tikker ind omkring Japan peger i retning af et V-formet rebound. Det vil sige, at den betydelige økonomiske nedtur, der ramte Japan i takt med den globale nedsmeltning under Finanskrisen, nu afløses af et stærkt comeback med pæn vækst.

Den væsentligste årsag til den kraftige stigning skyldes især væksten i eksporten og nyeste tal for ordreindgangen hos virksomhederne tyder ikke på nogen opbremsning på den korte bane. Tværtimod skaber stigningen et behov for yderligere produktionsinvesteringer, som igen kan danne grundlag for flere nye job. Udsigterne til stigende investeringsbehov understøttes af øget erhvervstillid, forbedrede indtjeningsmarginaler, kapacitetsudnyttelse og gunstigere finansieringsmuligheder.

Det er ikke kun blandt virksomhederne optimismen spirer, men også hos den enkelte japaner er forbrugslysten igen ved at blomstre op. Privatforbruget steg med knap 6 pct. i marts i år i forhold til marts sidste år. Det var især salget af nye biler og andre motorkøretøjer, der trak læsset sammen med nyanskaffelser af husholdningsmaskiner som køleskabe, vaskemaskiner m.m.

Opblomstringen blandt forbrugerne er også blevet udmøntet i stigende forbrugertillid. Japanernes lyst til at forbruge er nemlig stort set på niveauet fra før krisen, og det giver håb om at der er skabt en vis form for bund under forbruget.


Det kan ødelægge festen

Arbejdsløsheden er stadig høj i Japan omend noget under niveauet fra juli sidste år, hvor antallet af ledige nåede 5,6 pct. Seneste tal for ledigheden viser en mindre stigning i antallet af ledige. Det skyldes dog i høj grad årsafslutningen på en række uddannelsesinstitutioner, hvorved arbejdsstyrken er blevet forøget med nyuddannede som skal på jobmarkedet og finde sig et arbejde.

Selvom udsigterne på den korte bane er bedre end længe set, så lurer der alligevel potentielle modvinde på længere sigt. Dels vil en ny global krise, som kan blive udløst af tilstandene i flere sydeuropæiske lande, sætte en stopper for det igangværende opsving i den globale økonomi, dels vil behovet for finanspolitiske stramninger, som skal bidrage til at nedbringe Japans statsgæld, blive aktuelt. En anden udfordring er den demografiske udvikling, hvor antallet af ældre er stærkt stigende. Det betyder færre personer i arbejdsstyrken til at forsørge en til stadighed større andel af befolkningen, som er uden for arbejdsmarkedet.


Godt udvalg af japanske fonde

Danske private investorer kan vælge blandt i alt 11 japanske fonde, hvis valget falder på en ren japansk aktiefond. Tre af fondene er egentlige indeksfonde med hvert deres investeringsfokus. De udbydes af Sparindex og fokuserer på vækst, value eller small cap.

De resterende er alle aktivt forvaltede fonde og hovedparten prøver at gøre det bedre end indekset MSCI Japan. Small Cap fonden fra Sparindex er kommet bedst fra start i år med afkast på knap 25 pct., mens ValueInvest Japan ligger bedst placeret blandt de 11 fonde på horisonterne 1, 3 og 5 år. Fonden fra ValueInvest leverede et helt enestående resultat tilbage i 2008, hvor den var eneste aktiefond i Danmark ud af mere end 300 aktiefonde, som gav et positivt afkast i det år. Næstbedste Japanfond på det danske marked tabte lidt over 20 pct. i 2008.

En styrket yen overfor danske kroner har i høj grad holdt hånden under fondenes afkast. Siden niveauet fra sommeren 2008 er yennen blevet styrket betydelig og selvom den faldt en anelse tilbage i takt med aktiemarkedernes comeback sidste forår, er den nu på sit højeste niveau over for kronen end den har været længe. Sidst japanske aktie generelt var en god investering for danske investorer var tilbage i 2005. Om aktierne – godt hjulpet af yennen – holder skansen året ud giver de næste måneder os et praj om.

Udviklingen for Japanfonde på det danske marked
Fond Morningstar Rating ÅTD afkast 1 års afkast 3 årsafkast ann. 5 årsafkast ann.
Danske Invest Japan 3 18,6 21,6 -8,6 -1,5
Jyske Invest Japanske Aktier 2 17,0 18,0 -13,7 -2,7
MMI Japan - AllianceBernstein 2 16,0 21,6 -10,5
Nordea Invest Japan 3 16,7 20,4 -8,0 0,1
SEB Instl Japan Hybrid 3 13,3 24,5 -8,9 0,2
SEB Instl Japan Sel (DAIM) 2 14,4 19,1 -11,3
Sparindex Japan Growth Index 3 15,5 20,2 -10,4 -2,3
Sparindex Japan Small Cap Index 4 24,6 24,8 -5,9 -2,1
Sparindex Japan Value Index 5 19,7 18,9 -4,5 3,7
ValueInvest Japan 5 19,4 25,9 2,5 4,2
Japanske aktier opgjort ved MSCI Japan
i danske kroner 19,8 22,6 -6,8 1,7
i japanske yen -0,9 3,1 -18,2 -2,4

* Afkast er opgjort pr. 20/5

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings