Den fejlsikre portefølje?

I tider med store markedsudsving ville det være rart med en fejlsikret portefølje, men findes der virkelig en portefølje der kan håndtere både op- og nedture på fornuftigvis?

Facebook Twitter LinkedIn

Med markeder der de senere år har udvist markante udsving indenfor ganske korte perioder, kunne det være perfekt med en fejlsikret portefølje, der kunne klare sig hæderligt i en lang række forskellige markedsscenarier. I den sammenhæng kan det være nyttigt at bruge lidt ekstra tid på, at overveje hvorledes ens portefølje vil klare sig under forskellige scenarier.

Mange undersøgelser og data har tidligere illustreret fordelene ved en portefølje, der er veldiversificeret på tværs af forskellige aktivklasser og investeringsstile. At fordele sine æg mellem flere kurve, er da også en tankegang de fleste kan se fornuften i. Er man i tvivl om aktierne vil fortsætte deres optur, eller tage en puster, om smallcap vil klare sig bedre end largecap, eller om renterne er på vej op eller ned, så er det eneste rigtige svar at sprede sine investeringer. Ingen kan med sikkerhed svare på alle de nævnte spørgsmål, men den fornuftige investor vil langt hen af vejen kunne imødegå tvivlen ved at hedge sine bets. Porteføljen kan derfor klare sig fornuftigt i ikke blot et, men i en række forskellige markedsscenarier.

Diversificering mellem forskellige aktivklaser er efterhånden bredt anerkendt, som en fornuftig tilgang til porteføljekonstruktion. Investorerne kan dog også have gavn af at benytte samme tankegang i en lidt bredere sammenhæng. Helt generelt giver diversifikation mening i en hvilken som helt situation, hvor der er usikkerhed omkring et udfald, og altså dermed i stort set alle investeringsrelaterede sammenhænge.


Tidsfaktoren

Et eksempel på en alternativ måde at tænke på, er også at diversificere på tidsfaktoren i forbindelse med opbygning af positioner i porteføljen. En specifik aktivklasse virker måske interessant i forhold til den langsigtede portefølje, det kunne være kinesiske aktier, råvarer eller noget helt tredje, men timingen for købet kan dog være svær at vurdere. Generelt betyder timingen mindre jo længere en investeringshorisont der er tale om, men det har dog alligevel en betydning om man eventuelt starter ud med at tabe 5-10 pct. på en position eller ej.

I sådanne tilfælde kan det være en fordel at diversificere sig, ved at købe mindre portioner af den ønskede investering, indenfor flere forudbestemte intervaller, i stedet for at købe hele positionen på en gang. Der er selvfølgelig ingen garantier, og det kan sagtens være at en given investering blot stiger og stiger. I sådanne tilfælde havde man selvfølgelig været bedre stillet ved blot at købe hele positionen på engang, men i det store hele er der jo ingen der med sikkerhed kan forudsige udviklingen. Ved at sprede sine køb over en given tidshorisont, har man dog mulighed for at sprede sin risiko på positionen.

Konceptet med at købe op i mindre bidder kan bruges i både op- og nedadgående markeder, på såvel aktier som obligationer. Mange private investorer har en udpræget tro på at de kan time markedet dvs. købe en aktie, eller aktivklasse på bunden, og sælge igen på toppen. Virkeligheden er dog en ganske anden, hvor det rent faktisk er uhyggeligt svært at ramme rigtigt med sine køb og salg i porteføljen. I en situation hvor man eksempelvis har udset sig en aktie, der har været udsat for store fald, og man vurderer at bunden er ved at nået, er det anbefalingsværdigt at bygge sin position op af flere mindre køb i aktien med eksempelvis en månedsinterval. Derved er der væsentligt større chance for, at man kan opnå en god gennemsnitskurs på aktien, frem for hvis hele positionen var købt på en gang, og aktiens bund efterfølgende først viste sig 10 pct. længere nede, én til to måneder senere.


Investeringstyper

Mange private investorer har ofte en forkærlighed for en bestemt investeringstype, når porteføljen sammensættes. Det kan være aktier, aktivt forvaltede investeringsfonde eller måske indeksfonde, og det er der bestemt intet i vejen med. Som altid er det dog værd at overveje om ikke det kunne være nyttigt at diversificerer sig lidt imellem de forskellige investeringstyper.

Ved eksempelvis at tilføje en indeksfond til en portefølje, der ellers er forankret i aktivt styrede fonde, har man overordnet set mulighed for at optimere lidt på porteføljens samlede risiko profil. På samme vis kan indeksentusiaster overveje at placere en mindre del af porteføljen i aktivt styrede fonde med fornuftige strategier og lave omkostninger. Man kan selvfølgelig sagtens have en yderst respektabel portefølje udelukkende bestående af indeksfonde, men kan man ramme plet med de rigtige aktivt forvaltede fonde, åbnes der for muligheden for lidt ekstra afkast. Hvis man primært investerer direkte i aktier, kan en bred diversificeret fond, også være et godt supplement, i forhold til at glatte de samlede afkast lidt ud, og reducerer porteføljens risikoniveau.

Der er som beskrevet mange måder at diversificere sine investeringer på, og hele denne tankegang bør også anvendes, når der kigges på det samlede privatøkonomiske billede, herunder eks. fordelingen mellem likvide og ikke likvide aktiver som eks. aktier og fast ejendom. En veldiversificeret portefølje, såvel som en overordnet diversificeret privatøkonomi, er det tætteste man kommer på en fejlsikret portefølje. Diversifikation spreder porteføljens risiko, og øger dermed muligheden for at porteføljen, og dermed privatøkonomien kan klare sig fornuftigt i flere forskellige markedsscenarier.

Top 5 ÅTD - Morningstar Kategorien™ ’Globale Large Cap Blend - Aktier’
Fondnavn Managerens navn ÅTD afkast i pct. Afkast 1 år i pct. Afkast 3 år i pct. ann. Morningstar Rating™
LD Invest Aktier Henrik Ekman 16,57 36,73 2,51 5
Lån & Spar Rationel Invest Afd Verden Ej oplyst 14,79 32,50 -1,89 3
Handelsinvest Verden Ej oplyst 13,71 42,73 -7,92 2
Danske Invest Indeks Aktier Birgitte Østergaard 13,58 33,59 -5,89 3
Danske Invest Verden René Ebbesen 13,27 38,14 -5,17 4
Bund 5 ÅTD - Morningstar Kategorien™ ’Globale Large Cap Blend - Aktier’
Fondnavn Managerens navn ÅTD afkast i pct. Afkast 1 år i pct. Afkast 3 år i pct. ann. Morningstar Rating™
Danske Invest Indeks Verden Valutasikret Birgitte Østergaard 2,53 25,86 -8,15 3
Sparindex World Index Hedged Jacob Loiborg 3,66 23,96 -8,13 3
Sparindex DJ Sustainability Index Jacob Loiborg 5,49 31,03 -6,74 4
BankInvest Basis Aktier Erik Barlebo 6,39 27,62 -4,95 5
Carnegie WorldWide/Globale Aktier Mikael Randel 6,79 26,18 -4,43 5
Kategorigennemsnit 9,06 30,36 -7,42

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen  

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings