Et år, og en verden til forskel

12 måneder er der gået, siden det så værst ud oven på den finansielle krise. Perioden har budt på fantastiske afkast, og troen på fremtiden er på mange måder styrket.

Facebook Twitter LinkedIn

I sidste uge rundede vi et skarpt hjørne, nemlig et års dagen for aktiemarkedernes bund i forbindelse med finanskrisen. Det har været begivenhedsrige 12 måneder, hvor vi vigtigst af alt har set det finansielle system stabiliserer sig, så der ikke længere er overhængende fare for kollaps. Selvom vi kan glæde os over at årsdagen er passeret i fin stil, så er der fortsat globale økonomiske udfordringer, der skal håndteres. Generelt set er den vigtige forbrugertillid blevet styrket over de seneste 12 måneder, efter at have fået et hårdt slag under krisen. Forbrugertilliden siger noget om forbrugernes tro på fremtiden, og dermed også noget om deres lyst til at forbruge, og holde hjulene i gang. Arbejdsløsheden er dog forsat et stort problem i mange lande, og selvom denne måske ikke vokser i samme tempo som tidligere, er vi endnu ikke nået til det punkt, hvor det for alvor går den rigtige vej.


Høje afkast

På trods af fortsatte bekymringer, er det helt anderledes positivt at kigge ned over etårs afkastene i Morningstar’s fonds kategorier. Her er det tydeligt at se hvor stærk, og bred de seneste 12 måneders optur har været. Kategoriafkastene gør det klart for enhver, at afkast som disse kun vil være aktuelle under helt særlige forhold, hvorfor vi nok ikke skal regne med at se noget lignende i den nærmeste fremtid. De mest iøjnefaldende afkast findes i de kategorier, som normalt forbindes med et højt risikoniveau. I toppen ses Rusland – Aktier, som har leveret et afkast på 154 pct. siden marts 2009 lavpunktet. Toppen af tabellen er præget af kategorier, der fokuserer på enkeltlande fra de nye markeder, som alle ligger med mere end 100 pct. i afkast over de seneste 12 måneder.

Det er dog ikke kun de eksotiske markeder, der har leveret fantastiske afkast siden bunden. En mere omgængelig kategori som Danmark – Aktier, har faktisk giver et afkast på hele 85 pct. i perioden, og en forholdsvis neutral kategori som Globale Large Cap Blend – Aktier har også kastet mere end 50 pct. af sig.

Der er ingen tvivl om at det var de finansielle aktier der blev hårdest ramt, da krisen begyndte at rulle, og det er også tydeligt at der har været tale om et massivt comeback for den finansielle sektor over de seneste 12 måneder. Morningstar sektor kategorien Finansiel Service – Aktier, har således leveret et afkast på næsten 100 pct. i perioden. Sektor kategorien Naturressourcer – Aktier, er ligeledes kommet igennem perioden med et flot afkast på 85 pct. Afkastene i denne kategori, er i høj grad afhængige af udbuddet og efterspørgslen efter verdens naturressourcer. Da krisen ramte, blev produktions- og byggebranchen ramt som nogen af de første. Eftersom der blev produceret mindre, faldt efterspørgslen på en lang række råvarer, og dermed også priserne. Disse har dog været stærkt på vej tilbage over det sidste år, oven på utallige redningspakker og den styrkede tro på fremtiden fra både forbrugerne og selskaberne.


Den kommende tid

Visse sektorer og aktier gjorde det bedre end andre, men i det store hele har langt de fleste nydt godt af de seneste 12 måneders optur. Det store spørgsmål er selvfølgelig hvor vi skal hen herfra. Skal opturen fortsætte, skal det foregå i det rigtige tempo, så inflationen og renterne kan holdes nede på fornuftige niveauer i længere tid. Så længe der er tale om et moderat tempo, vil arbejdsløshedstallene også kun langsomt forbedre sig, hvilket vil være medvirkende til at holde inflationen i skak. En sådan situation gør det svært for centralbankerne at gå ud og sætte renten i vejret.

Den primære risiko for aktiemarkedet i øjeblikket, ud over muligheden for chokerende nyheder af den ene eller anden art, er at opsvinget fortsætter i for højt et tempo, og dermed skaber risiko for overophedning. Sker dette vil centralbankerne komme under pres for at sætte renterne i vejret, så inflationen kan holdes i kort snor. Denne mulighed virker dog ikke videre sandsynlig i øjeblikket, hvor de fleste forventninger går på en moderat fremgang, der på ingen måde kan sammenlignes med sidste års udvikling.

Ifølge Morningstar’s aktieanalytikere befinder den overordnede værdiansættelse af aktierne sig på nuværende tidspunkt på et fair niveau. Ifølge analytikerne ligger de største fremadrettede muligheder i de store høj kvalitets aktier, der er de billigste set ud fra et værdiansættelses perspektiv. Disse selskabers konkurrencemæssige fordele, burde ud over den fornuftige værdiansættelse, sætter dem i en gunstig situation, hvis det værste skulle ske, og markederne går ind i en ny nedtur.

Top 20 afkast 1 år - Morningstar Kategorier
Kategori Afkast 1 år i pct.
Rusland - Aktier 154,5
Tyrkiet - Aktier 142,7
Brasillien - Aktier 123,8
Indien - Aktier 121,3
Europa Nye Markeder - Aktier 114,6
Latinamerika- Aktier 108,4
Sektor Finansiel Service - Aktier 97,9
BRIK - Aktier 96,1
Europa Nye Markeder ex. Rusland - Aktier 90,3
Globale Nye Markeder - Aktier 90,1
Norden - Aktier 87,4
Sektor Naturressourcer - Aktier 85,7
Danmark - Aktier 85,1
ASEAN-lande - Aktier 83,7
Sektor Ejendomme, Indirekte - Aktier 81,7
Sektor Europa Ejendomme, Indirekte - Aktier 81,0
Asien ex. Japan - Aktier 80,7
USA Small Cap - Aktier 74,4
Europa Small Cap - Aktier 73,7
Kina - Aktier 72,7

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen  

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings